Publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą publikacją przygotowaną w ramach programu „Climate Leadership powered by UN Environment” podsumowującą jego 1. edycję 2019/2020.

W treści:

  • omówienie globalnych trendów w kontekście kryzysu klimatycznego,

  • opisy zobowiązań firm biorących udział w Programie,

  • komentarze ekspertów dotyczące kierunku działań, jakie powinny zostać podjęte, aby przeciwdziałać wzrostowi średniej globalnej temperatury na Ziemi.

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać