Publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z drugą publikacją przygotowaną w ramach programu „Climate Leadership powered by UN Environment” podsumowującą jego 2. edycję 2020/2021.

W treści:

  • omówienie globalnych trendów w kontekście kryzysu klimatycznego,

  • opisy zobowiązań firm biorących udział w Programie,

  • komentarze ekspertów dotyczące kierunku działań, jakie powinny zostać podjęte, aby przeciwdziałać wzrostowi średniej globalnej temperatury na Ziemi.

Cytowanie lub kopiowanie treści jest dozwolone tylko w przypadku podania źródła pochodzenia tekstu i grafik.

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia
Biznes EkologiaEkonatura

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com