Uczestnicy

Uczestnikami programu Climate Leadership są wybrane podmioty gospodarcze, w których panuje zrozumienie dla roli jaką mogą odegrać w procesie osiągania neutralności klimatycznej. Dostrzegając dla siebie szansę na rozwój w adaptacji do zmieniającego się świata, uczestnicy Programu podejmują konkretne działania, które w wymierny sposób zmniejszają negatywny wpływ produktów i usług na środowisko lub są odpowiedzią na wyzwania związane z adaptacją do zmian klimatu (w tym szczególnie, zachowania warunków dla ciągłości jakości życia ludzi).

Uczestnicy Programu wypracowują swoje zobowiązania klimatyczne, obejmujące cel i szczegółowy plan jego realizacji, przy współpracy z ekspertami programu Climate Leadership. W trakcie edycji, firmy rozpoczynają wdrażanie planów wyznaczających kierunek dla koniecznej transformacji, stając się tym samym liderami rynku.

2. edycja Programu

Firmy, które zobowiązały się do działania na rzecz nautralności klimatycznej w 2. edycji Programu

liczba uczestników: 13

start: 26 października 2020

koniec: 9 września 2021

Wykorzystywanie folii ściółkujących w rolnictwie jest popularną technologią, zwłaszcza w produkcji warzyw. Standardowe produkty tego typu, produkowane z polietylenu, generują ogrom odpadów trudnych w recyklingu, często zalegających w polskich gospodarstwach. Rolnicy mają jednak możliwość stosowania rozwiązań zrównoważonych, jakimi są biodegradowalne i kompostowalne w glebie folie do ściółkowania. Oprócz ogólnie znanych zalet np. oszczędność wody czy zmniejszenie ilości używanych środków ochrony roślin, technologia ta również nie generuje odpadów. Nie trzeba zbierać jej z pól po sezonie, a tylko zaorać z glebą. Mikroorganizmy glebowe zamienią ją z czasem na wodę, CO2 i biomasę. W glebie nie powstają w związku z tym mikroplastiki, co jest poświadczone wymaganymi na całym świecie certyfikatami.

Maciej Wita, Regionalny Doradca Agronomiczny, Uprawy Warzywnicze, BASF Polska

Zobowiązanie klimatyczne BASF Polska:

Wyeliminowanie w ciągu roku odpadów z tworzyw sztucznych z 200 ha upraw warzywniczych w Polsce poprzez rozwój oferty folii biodegradowalnych do ściółkowania.

BASF stawia sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Jednak, aby tak się stało, nasze globalne cele muszą się przekładać na lokalne działania. Dlatego powołaliśmy wewnętrzny zespół ds. Zielonej Energii, który analizuje ślad węglowy firmy w Polsce i nasze możliwości w zakresie przejścia na OZE. Pierwszym wymiernym działaniem jest podpisanie nowej umowy z PGE Obrót S.A. na pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł pokrywającej 100% naszego zapotrzebowania w Zakładzie Produkcji Katalizatorów Samochodowych BASF w Środzie Śląskiej

Iga Wasilewicz, Public & Government Affairs Manager Koordynatorka Zespołu ds. Zielonej Energii

Zobowiązanie klimatyczne BASF Polska:

Przejście na korzystanie w 100% z energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w zakładzie produkcji katalizatorów samochodowych BASF w Środzie Śląskiej w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

nowe technologie i innowacje na rzecz klimatu

efektywność energetyczna i surowcowa

Jako największa polska firma farmaceutyczna chcemy pomagać ludziom żyć zdrowo w zdrowym świecie. Jesteśmy świadomi wpływu wyzwań klimatycznych na stabilność ekosystemów oraz kondycję zdrowotną społeczeństw. Od lat podejmujemy działania zwiększające efektywność energetyczną i ograniczające emisje gazów cieplarnianych z naszych procesów produkcyjnych. Aby jednak osiągnąć kompleksową i trwałą zmianę, niezbędne jest włączenie interesariuszy w całym łańcuchu wartości. Już od tego roku rozszerzamy proces monitorowania śladu węglowego o zakres 3, by w następnym etapie jeszcze silniej angażować i inspirować do wspólnych działań na rzecz klimatu naszych dostawców i partnerów.

Magdalena Rzeszotalska, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i CSR, Polpharma

Zobowiązanie klimatyczne Zakładów Farmaceutycznych "Polpharma" S.A.:

Wdrożenie regularnego pomiaru śladu węglowego w zakresie 3 oraz włączenie dostawców i innych interesariuszy w działania ograniczające emisje gazów cieplarnianych w łańcuchu wartości w celu zmniejszenia śladu węglowego w zakresie 3 o 20% do 2030 roku w odniesieniu do pierwszego roku obliczeniowego.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

zmniejszenie śladu węglowego

Zdajemy sobie sprawę z tego, że świadome działania jednostek mogą przyczynić się do zapoczątkowania wartościowych zmian na skalę globalną. Dlatego przystępując do programu z naszą marką biurową myhive, skupiliśmy się nie tylko na tym, co dobrego dla naszego klimatu możemy zrobić my, ale także na promowaniu właściwych postaw wśród 17.000 osób pracujących na co dzień w biurach pod tym brandem. Co więcej, będąc pierwszą firmą z sektora nieruchomości, która zaangażowała się w Climate Leadership, mocno liczymy, że przetarliśmy szalki dla innych – tych, z którymi na co dzień konkurujemy biznesowo – jednak w obliczu aspektów takich jak nasze środowisko, chcemy się jednoczyć i mówić jednym głosem.

Magdalena Kowalewska, Country Manager Operations Poland, IMMOFINANZ

Zobowiązanie klimatyczne myhive:

Wdrożenie 20 projektów ekologicznych pod hasłem #myhiveourfuture związanych z ograniczeniem negatywnego wpływu działalności firmy na środowisko naturalne oraz zwiększenie świadomości ekologicznej wśród najemców, co przełoży się na zmianę ich nawyków w pracy i w życiu prywatnym.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

edukacja klimatyczna

Skupiając się w naszej działalności na aspektach ESG oraz chcąc efektywniej realizować misję zrównoważonego rozwoju, w 2020 r. powołaliśmy Radę ds. Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Council), która wraz z Chief Sustainability Officerem (CSO), Sustainability Officerami, Biurem CSR i Zrównoważonego Rozwoju oraz Biurem ds. Programów Zrównoważonego Rozwoju wspólnie tworzy Sustainability Community. Rada odpowiada za to, aby cele strategiczne związane z realizacją Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju były rozumiane i współdzielone we wszystkich obszarach działalności banku oraz wśród naszych Klientów, również dzięki rozwojowi produktów i usług bankowych. Utworzenie Rady i powołanie Sustainability Officerów ma na celu zacieśnianie współpracy wewnętrznej wokół idei zrównoważonego wzrostu. Ułatwia wymianę wiedzy i podejmowanie decyzji w kluczowych kwestiach. Wierzę, że budowa nowych kompetencji – dzięki współpracy z ekspertami Climate Leadership – pozwoli naszej organizacji na osiągnięcie dodatkowych przewag konkurencyjnych i realizację naszej aspiracji do bycia liderem w obszarze ESG i zrównoważonego wzrostu, a także co ważniejsze pozwoli nam przyczynić się w jeszcze większym stopniu do transformacji, która czeka nasz kraj.

Przemek Gdański, Prezes Zarządu Banku BNP Paribas

Zobowiązanie klimatyczne BNP Paribas Bank Polska S.A.:

Merytoryczne przygotowanie nowo powołanej Sustainability Community do rozwijania i wdrażania strategicznych projektów ESG, wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

edukacja klimatyczna

W wyniku dokładnych analiz, w ERGO Hestii mamy coraz większą świadomość co do tego, w których obszarach możemy redukować emisję CO2. Podczas tegorocznej edycji Climate Leadership skupiamy się w tym kontekście na podróżach służbowych. Wykorzystanie flot samochodowych stanowi wyraźny procent ogólnej emisji CO2 w naszej firmie. Dzięki edukacji kierowców możemy wpływać nie tylko na ich zachowania proekologiczne w czasie pracy, ale także zmieniać ich nawyki w codziennym życiu.

Mario Everardo Zamarripa Gonzalez, Dyrektor odpowiedzialny za Zrównoważony Rozwój

Zobowiązanie klimatyczne ERGO Hestia S.A.:

Wdrożenie nowoczesnej platformy do szkolenia kierowców z ekojazdy w celu zmniejszenia średniego zużycia paliwa o 5% na 100km.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

efektywność energetyczna i surowcowa

W Netguru konsekwentnie dążymy do realizacji naszej wizji zrównoważonej cyfrowej przyszłości - jesteśmy firmą z certyfikatem B Corp i zobowiązaliśmy się do pozytywnego oddziaływania na rzecz ludzi i planety. W tym roku, przy wsparciu ekspertek i ekspertów Climate Leadership, policzyliśmy nasz bezpośredni i pośredni ślad węglowy we wszystkich trzech obszarach. Już dziś 98% naszych danych przechowywanych jest na serwerach neutralnych klimatycznie. Chmura to jednak tylko jedno ze źródeł naszych emisji i obecnie pracujemy nad tym, by do końca 2022 osiągnąć neutralność klimatyczną. Mam nadzieję, że więcej firm podejmie się takiego zobowiązania.

Marek Talarczyk, CEO Netguru

Zobowiązanie klimatyczne Netguru:

Osiągnięcie neutralności klimatycznej do końca 2022 roku.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

zmniejszenie śladu węglowego

Fundamentalnym zobowiązaniem firmy Samsung jest kultura działania „PlanetFirst”. Wyraża nasze zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu i zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Za nasz cel stawiamy sobie wspieranie działań i projektów na rzecz neutralności klimatycznej, realizowane w oparciu o nowe technologie. Chcemy inspirować nie tylko startupy, ale również młodsze pokolenia jak wziąć odpowiedzialność za swoje otoczenie, jak tworzyć i realizować rozwiązania, które sprawią, że przyszłość naszej planety stanie się bardziej obiecująca.

Jacek Łęgiewicz, Dyrektor ds. publicznych w Samsung Electronics Polska

Zobowiązanie klimatyczne Samsung Electronics Polska:

Wspieranie procesu tworzenia innowacji na rzecz klimatu przy wykorzystaniu nowych technologii oraz zaangażowaniu startupów i młodego pokolenia.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

gospodarka o obiegu zamkniętym

W kontekście najnowszego raportu IPCC i tego, że konsekwencje zmian klimatu są odczuwalne na całym świecie i będą one coraz dotkliwsze, musimy działać teraz. Jako, że 57% emisji dwutlenku węgla firmy Danone jest związanych z rolnictwem, praktyki rolnictwa regeneratywnego to dla nas najważniejszy obszar redukcji emisji. W najbliższych latach kluczowa będzie praca z rolnikami, naszymi dostawcami, na rzecz szerokiego wdrożenia takich działań.

Marek Sumiła, Dyrektor Rynku Polska i Kraje Bałtyckie Danone

Zobowiązanie klimatyczne DANONE Sp. Z O.O.:

Objęcie do końca 2023 roku 100 procent dostawców mleka w Polsce programem weryfikacji praktyk rolnictwa regeneratywnego oraz promowanie diety fleksitariańskiej wśród konsumentów w kraju.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

zmniejszenie śladu węglowego

bezpieczeństwo żywnościowe

Zrównoważony rozwój, troska o klimat i ochrona środowiska to kluczowe elementy strategii McDonald’s. W działania na rzecz planety angażujemy cały system – naszych franczyzobiorców, dostawców oraz pracowników. Kilka lat temu podjęliśmy zobowiązania dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 36% z biur i restauracji oraz o 31% w całym łańcuchu dostaw do 2030 roku. Podchodzimy do wyzwań środowiskowych całościowo – od projektowania, poprzez zaangażowanie i edukację gości, a skończywszy na segregacji i recyklingu opakowań, które wracają do naszych restauracji w postaci ręczników papierowych. Naszym celem jest zamknięcie obiegu i minimalizacja wpływu na otoczenie, w którym funkcjonują nasze restauracje.

Tomasz Kurpiewski, Sustainability Senior Manager w McDonald’s Polska

Zobowiązanie klimatyczne McDonald's Polska Sp. Z O.O.:

Od 2025 roku wszystkie opakowania będą pochodziły ze źródeł odnawialnych, pochodzących z recyklingu lub certyfikowanych źródeł, a 100% opakowań z restauracji będzie poddawane recyklingowi.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

gospodarka o obiegu zamkniętym

W strategii zrównoważonego rozwoju Allegro na lata 2020-2023 znalazło się wiele inicjatyw i tematów, które podejmują kwestie odpowiedzialności wobec środowiska, edukacji klientów i sprzedawców oraz ograniczenia śladu węglowego w ramach dostaw. Cieszymy się, że dzięki współpracy z Climate Leadership powered by UNEP/GRID ekspertki i eksperci w temacie mogli podzielić się swoimi doświadczeniami w ramach naszego projektu ekologicznych opakowań w gospodarce o obiegu zamkniętym. Stawiamy sobie za cel, aby do końca 2022 roku co najmniej 2,5 miliona przesyłek zamawianych miesięcznie na platformie było wysyłane w przyjaznych środowisku opakowaniach.

Marta Mikliszańska, Head of Sustainability & Public Affairs

Zobowiązanie klimatyczne Allegro.pl:

Do 2022 roku co najmniej 2,5 miliona przesyłek zamawianych miesięcznie na platformie Allegro będzie wysyłanych w przyjaznych środowisku opakowaniach.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

nowe technologie i innowacje na rzecz klimatu

Nie ma na rynku drugiego banku, który we współpracy ze swoimi klientami w tak kompleksowy sposób podchodzi do ochrony środowiska. Zgodnie z założeniami naszej strategii, docelowo będziemy oferowaćjeszcze szersze wsparcie w realizacji inwestycji proekologicznych - odokreślenia celów na redukcję emisji, przez określenie wstępnych opcji, przeprowadzenie studium wykonalności, po sfinansowanie przedsięwzięcia. Na tym jednak nasza rola ma się nie kończyć, chcemywspomagać klientów banku na każdym etapie realizacji inwestycji, a na koniecprzeprowadzać analizę jej skuteczności środowiskowej. W najbliższych latach będziemy kontynuować działania w tym zakresie, naszym celem jest wzrost udziału zielonych aktywów w portfolio banku z obecnych 36% do 50% -staniemy się jeszcze bardziej zielonym bankiem. Ukoronowaniem naszych starań będzie uzyskanie ratingu ESG, który będziepotwierdzeniem naszego pozytywnego wpływu na środowisko naturalne oraz działań na rzecz odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Nie powiedzieliśmy również ostatniego słowa w ograniczaniu własnego śladu węglowego-dążymy do neutralności klimatycznej.

Anna Żyła, dyrektor Biura Polityki Ekologicznej i Taksonomii

Zobowiązanie klimatyczne Banku Ochrony Środowiska S.A.:

Zwiększenie udziału zielonych aktywów w portfolio banku z obecnych 36% do 50% do 2023r., a co za tym idzie szersze wsparcie klientów w realizacji inwestycji proekologicznych.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

zrównoważone finansowanie

Zobowiązanie klimatyczne Fabryk Mebli „FORTE” S.A.:

Edukacja klientów w zakresie prawidłowego segregowania odpadów generowanych z opakowań wyrobów firmy oraz lepsze wykorzystanie kupowanych surowców. Do końca 2025 roku: - ograniczenie o 10% udziału materiałów opakowaniowych średnio na paczkę we wszystkich wyrobach, - wdrożenie 100% materiałów opakowaniowych nadających się do recyklingu.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

nowe technologie i innowacje na rzecz klimatu

Naszą ambicją jest opracowanie najbardziej zrównoważonego opakowania na świecie, które jest w całości wykonane z materiałów pochodzenia roślinnego, które są w pełni odnawialne, w pełni nadające się do recyklingu i neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Tylko dzięki wzajemnym wysiłkom opartym na współpracy podmiotów zaangażowanych możemy urzeczywistnić tę ambicję, dlatego wierzymy, że nasze uczestnictwo w Programie Climate Leadership pomoże wzmocnić skuteczność naszych działań w Polsce.

Dragan Rajkovic, Regionalny Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju

Zobowiązanie klimatyczne Tetra Pak:

Stworzenie opakowania kartonowego, które będzie neutralne środowiskowo, wykonane w całości z materiałów pochodzących ze źródeł odnawialnych bądź z recyklingu. Ponadto, dążenie do osiągnięcia 90% zbiórki kartonów do płynnej żywności oraz osiągnięcia recyklingu na poziomie co najmniej 70% do 2030.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

gospodarka o obiegu zamkniętym

Dołącz do społeczności liderów zmiany w biznesie!

Dołącz teraz

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com