Uczestnicy

Uczestnikami programu Climate Leadership są wybrane podmioty gospodarcze, w których panuje zrozumienie dla roli jaką mogą odegrać w procesie osiągania neutralności klimatycznej. Dostrzegając dla siebie szansę na rozwój w adaptacji do zmieniającego się świata, uczestnicy Programu podejmują konkretne działania, które w wymierny sposób zmniejszają negatywny wpływ produktów i usług na środowisko lub są odpowiedzią na wyzwania związane z adaptacją do zmian klimatu (w tym szczególnie, zachowania warunków dla ciągłości jakości życia ludzi).

Uczestnicy Programu wypracowują swoje zobowiązania klimatyczne, obejmujące cel i szczegółowy plan jego realizacji, przy współpracy z ekspertami programu Climate Leadership. W trakcie edycji, firmy rozpoczynają wdrażanie planów wyznaczających kierunek dla koniecznej transformacji, stając się tym samym liderami rynku.

3. edycja Programu

Firmy, które zobowiązały się do działania na rzecz nautralności klimatycznej w 3. edycji Programu

liczba uczestników: 15

start: 2 stycznia 2022

koniec: 30 września 2022

BASF  jest mocno zaangażowany w projekty gospodarki obiegu zamkniętego. Wierzymy, że to jedyny sposób na ponowne wykorzystanie odpadów, które inaczej zanieczyszczą środowisko. Odpady biodegradowalne, które wciąż dziś w dużych ilościach trafiają do frakcji odpadów zmieszanych, mogą stać się kompostem, czyli naturalnym nawozem dla gleby. Dlatego, przede wszystkim, w ramach naszych działań zachęcamy do jeszcze lepszej segregacji odpadów. Jednocześnie, aby segregacja bioodpadów była łatwiejsza, proponujemy stosowanie worków wykonanych z tworzyw kompostowalnych, które nie będą musiały być oddzielane mechaniczne, a pod wpływem odpowiednich warunków wraz z odpadami biodegradowalnymi staną się kompostem.

Agnieszka Łyczak-Szymczyk , Sustainability Manager

Zobowiązanie klimatyczne BASF POLSKA:

W 2022r. wprowadzenie na rynek 4,5 mln sztuk kompostowalnych worków na bioodpady wykonanych z tworzywa ecovio.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

gospodarka o obiegu zamkniętym

Jesteśmy bankiem zmieniającego się świata i instytucją finansową o globalnym zasięgu, dlatego mamy świadomość znaczącego wpływu naszej działalności na otoczenie. Naszym kluczowym zobowiązaniem jest wspieranie Klientów w transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju. Nieustannie rozwijamy naszą ofertę produktów i usług, które pomagają Klientom w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz w rozwoju ich zrównoważonych i ekologicznych inwestycji. enie funkcjonalności pierwszego na rynku polskim kalkulatora do szacowania emisji gazów cieplarnianych z produkcji rolniczej AgroEmisja dla produkcji zwierzęcych (wołowiny, wieprzowiny oraz drobiu) na bazie wiarygodnego, naukowo potwierdzonego modelu przy aktywnym udziale ekspertów zajmujących się tą tematyką. Dołączenie tego rozwiązania zapewni kompleksowy zakres funkcjonalności kalkulatora emisyjności dla głównych sektorów produkcji rolniczej.

Jarosław Rot, Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zobowiązanie klimatyczne BNP Paribas Bank Polska S.A.:

Rozszerzenie funkcjonalności pierwszego na rynku polskim kalkulatora do szacowania emisji gazów cieplarnianych z produkcji rolniczej AgroEmisja dla produkcji zwierzęcych (wołowiny, wieprzowiny oraz drobiu) na bazie wiarygodnego, naukowo potwierdzonego modelu przy aktywnym udziale ekspertów zajmujących się tą tematyką. Dołączenie tego rozwiązania zapewni kompleksowy zakres funkcjonalności kalkulatora emisyjności dla głównych sektorów produkcji rolniczej.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

nowe technologie i innowacje na rzecz klimatu

Od ponad 30 lat wspieramy projekty przyjazne środowisku. Jest to idea stojąca za powstaniem BOŚ, zawarta w jego nazwie i wyznaczająca główną̨ misję banku. Inspirujemy, edukujemy i finansujemy polskie samorządy i przedsiębiorstwa w transformacji w kierunku ekologicznej, zrównoważonej gospodarki. Zgodnie z zasadą, że zielone zmiany zaczynamy od siebie, równolegle dążymy do ograniczania naszego wpływu na środowisko naturalne. Zobowiązaliśmy się do zmniejszenia śladu węglowego o 20% do końca 2023 r. (względem 2020 r.) A przypomnę, że już w 2020 r. emisja CO2 związana z działalnością operacyjną BOŚ została znacząco zmniejszona w porównaniu z rokiem wcześniejszym. W znacznym stopniu osiągnęliśmy to dzięki przejściu banku na energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł.

Wojciech Hann, Prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska

Zobowiązanie klimatyczne Bank Ochrony Środowiska :

Do końca 2023 r. zmniejszenie śladu węglowego o 20% względem 2020 r.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

zmniejszenie śladu węglowego

Kwestie związane z troską o planetę i klimat są dla Carrefour priorytetowe. Rolnictwo jest jedną z gałęzi przemysłu, która ma duży wpływ na zmiany klimatyczne, dlatego chcemy wdrażać działania w tym obszarze, której z jednej strony przełożą się na najwyższą jakość produktów oferowanych naszym klientom, a z drugiej będą miały na celu zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne, m.in. poprzez rezygnację z pestycydów czy też pasz, zawierających soję, pochodzącą z obszarów zagrożonych deforestacją.

Barbara Kowalska, Dyrektor Działu CSR Carrefour Polska

Zobowiązanie klimatyczne Carrefour Polska:

Systematyczne zwiększanie udział produktów pochodzących ze zrównoważonego rolnictwa w kategorii produktów świeżych i podnoszenie poziomu edukacji klientów na temat odpowiedzialnych wyborów konsumenckich. Do 2025 roku 100% produktów marki własnej „Jakość z Natury” będzie pochodzić ze zrównoważonego rolnictwa.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

bezpieczeństwo żywnościowe

Od 2019 r. kwestie ESG i zrównoważonego rozwoju są jednym z trzech, kluczowych filarów strategii biznesowej Credit Agricole. Od tego samego roku liczymy też nasz ślad węglowy według najbardziej znanego standardu GHG Protocol i realizujemy różne inicjatywy, które go zmniejszają. Mamy świadomość, że wpływ naszej działalności na środowisko to zaledwie mały procent tego, jaki jest nasz wpływ pośredni, generowany przede wszystkim przez naszych klientów. Nie zapominamy też, jak kluczowa jest rola sektora finansowego w ogólnej transformacji. Dlatego razem z całą Grupą Crédit Agricole dołączyliśmy do programu Net-Zero Banking Alliance, powołanego przez Inicjatywę Finansową Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP FI), i zobowiązaliśmy się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. To ambitny plan, na którego realizacji będziemy się skupiać przez najbliższe lata.

Jędrzej Marciniak, wiceprezes Zarządu banku Credit Agricole

Zobowiązanie klimatyczne Credit Agricole:

Osiągnięcie neutralności klimatycznej w zakresie emisji CO2 z działalności banku i z portfela klientów do 2050 r.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

zmniejszenie śladu węglowego

ERGO Hestia aktywnie angażuje się we wspieranie i realizacje celów ESG zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. Inicjatywy i działania w tym zakresie, takie jak Climate Leadership, stanowią bardzo ważną część naszej strategii, nie tylko w obszarze zrównoważonego rozwoju, ale też szerzej rozumianego rozwoju biznesu.

Mario Zamarripa, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w ERGO Hestii.

Zobowiązanie klimatyczne ERGO Hestia:

Zainicjowanie projektu grupowego wdrażania systemu zarządzania środowiskowego EMAS i/lub ISO 14001.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

edukacja klimatyczna

Naszym celem jest wsparcie ekspertów programu Climate Leadership na różnych płaszczyznach. Chodzi przede wszystkim o wdrożenie rozwiązań technicznych, zmierzających do optymalnego wykorzystania odzyskanego ciepła, ograniczenia wycieków sprężonego powietrza oraz oczyszczania ścieków przemysłowych. Warto jednak zauważyć, że staramy się działać kompleksowo – wszystkie nasze rozwiązania wspieramy już od momentu projektowania materiałów, aż po integrację poszczególnych rozwiązań. Próbujemy przy tym sprostać wyzwaniom, związanym ze zmianami klimatu i wykorzystać możliwości dotyczące zrównoważonego rozwoju. Dążymy m.in. do neutralności emisji dwutlenku węgla netto.

Ewelina Timofijewicz- Waśniowska, Vice President Hutchinson Poland

Zobowiązanie klimatyczne Hutchinson:

Wprowadzenie certyfikatów ISO 50001 we wszystkich lokalizacjach naszej firmy do 2025 r., a w nowych produktach 25% materiałów pochodzących z recyklingu. Redukcja emisji dwutlenku węgla dla Zakresów 1 i 2 do roku 2030, a w roku 2050 całkowita neutralność węglowa netto dla wszystkich Zakresów.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

zmniejszenie śladu węglowego

Zrównoważony rozwój, w tym troska o klimat, to ważny elementy strategii McDonald’s. W działania na rzecz planety angażujemy cały system – naszych franczyzobiorców, dostawców, pracowników oraz społeczności lokalne. Działamy kompleksowo, tworząc spójny system zarządzania środowiskowego certyfikowany normą ISO 14001. Zdajemy sobie sprawę, że przy skali działania naszej firmy – liczbie klientów i restauracji -– mała zmiana w systemie tworzy wielką różnicę dla planety. Dlatego nie zaniedbujemy żadnej okazji, aby wspólnie z ekspertami wypracowywać najlepsze, ekologiczne standardy

Anna Borys, dyrektorka ds. relacji korporacyjnych McDonald’s Polska

Zobowiązanie klimatyczne Mc Donald's Polska:

Globalnie do 2025 r. Mc Donald's będzie korzystać wyłącznie z opakowań wytworzonych z surowców odnawialnych, pochodzących z recyklingu lub ze źródeł certyfikowanych, a wszystkie opakowania, z których korzystają goście w restauracjach McDonald’s będą poddawane recyklingowi.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

gospodarka o obiegu zamkniętym

Ørsted przyspiesza inwestycje w OZE, ograniczając emisję dwutlenku węgla o 3,5 tony z każdym zainstalowanym gigawatem w  morskiej energetyce wiatrowej, która jest jednym z kluczowych narzędzi do walki z katastrofalną w skutkach  zmianą klimatu. Jednocześnie chcemy, by nasze inwestycje stawały się coraz bardziej przyjazne dla środowiska i społeczeństwa. Powołaliśmy już kilka funduszy na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności, na obszarach, na których działamy, w tym jeden w Polsce w Gminie Choczewo. Dbamy także o ochronę środowiska, a nasi eksperci testują obecnie innowacyjne rozwiązania ograniczające oddziaływanie inwestycji na ekosystemy morskie. Jednym z nich są sztuczne rafy na farmie Borssele 1 i 2 w Holandii, stanowiące schronienie i miejsce żerowania dla odradzającej się populacji dorsza.

Joanna Wis-Bielewicz, Head of Market Development, Ørsted

Zobowiązanie klimatyczne Ørsted:

Do 2025 r. osiągnięcie neutralności dla klimatu w ramach działalności gospodarczej, a do 2040 r. w ramach całego łańcucha wartości. Ørsted przyjął także ambicję osiągnięcia pozytywnego wpływu netto na różnorodność biologiczną na obszarach, na których budowane będą morskie farmy wiatrowe Ørsted po 2030.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

zmniejszenie śladu węglowego

Udział PZU w programie Climate Leadership to kolejny krok na drodze do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, na których oparliśmy naszą Strategię ESG. Wiemy, jak istotne jest prowadzenie działalności biznesowej na podstawie zasad zrównoważonego rozwoju. Szczególnie ważne jest minimalizowanie jej negatywnego wpływu na środowisko naturalne m.in. przez redukowanie emisji gazów cieplarnianych. Aspekt ten jest niezmiernie ważny zarówno dla biznesu, jak i szerokiej grupy interesariuszy, w szczególności inwestorów. Coraz częściej, gdy podejmujemy strategiczne i inwestycyjne decyzje, bierzemy pod uwagę czynniki środowiskowe. To także element szerzenia świadomości klimatycznej w organizacji.

Joanna Gorczyca, Dyrektor biura zrównoważonego rozwoju

Zobowiązanie klimatyczne PZU:

Opracowanie metodyki i przygotowanie organizacji do spełnienia wymogów CSRD w raportowaniu zakresu 3 emisji gazów cieplarnianych dla PZU SA i Grupy PZU.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

zmniejszenie śladu węglowego

Zdajemy sobie sprawę, że kwestie związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym są szczególnie ważne dla młodego pokolenia, ale też kluczowe z punktu widzenia przyszłości nas wszystkich. Młodzież w Polsce chce mieć realny wpływ na otaczający świat i nie boi się podejmować trudnych tematów. Z myślą o nich, program Solve for Tomorrow oferuje odpowiednie narzędzia, zasoby oraz wsparcie mentorów i ekspertów w tworzeniu innowacyjnych urządzeń czy aplikacji na rzecz ochrony naszej planety. Celem programu jest wzmacnianie kompetencji przyszłości młodych ludzi, zachęcenie ich do aktywizmu, twórczej odwagi i budowania poczucia sprawczości w obliczu zagrożenia dla klimatu. W ramach Solve for Tomorrow mogą przekuć swoje kreatywne pomysły w innowacyjne projekty, które stanowią odpowiedź na największe wyzwania XXI wieku. Działanie to wpisuje się w  misję firmy Samsung pod hasłem „Together for Tommorow!  Enabling People!”. Naszym fundamentalnym zobowiązaniem jest nowoczesna edukacja, która umożliwi przyszłym pokoleniom osiągnięcie pozytywnych zmian dla dobra planet.

Jacek Łęgiewicz, Dyrektor ds.. Publicznych w Samsung Electronics Polska

Zobowiązanie klimatyczne Samsung Electronics Polska:

Wspieranie edukacji na rzecz klimatu poprzez włączenie polskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych do programu Solve for Tomorrow, który pokazuje, jak dzięki myśleniu projektowemu i nowym technologiom tworzyć rozwiązania chroniące planetę.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

edukacja klimatyczna

Ankieta CSR jest obowiązkowym elementem każdego procesu zakupowego w Santander Bank Polska. W ten sposób oceniamy poziom odpowiedzialności społecznej dostawców, który może być rozstrzygający przy ocenie ofert i wyborze dostawcy. W roku 2022 wdrożymy nową ankietę ESG dla dostawców. Ma ona odzwierciedlać nasze aktualne podejście do tematyki zrównoważonego rozwoju, a w szczególności odpowiadać wskaźnikom ESG. Nowa wersja ankiety będzie bardziej zrozumiała i przyjazna dla użytkowników. Ważny dla nas jest także aspekt edukacyjny. Dlatego zamierzamy opracować odpowiednie materiały na temat zagadnień ESG. Będą one adresowane do dostawców, którzy chcą rozwijać się w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Paweł Czajka, Dyrektor Departamentu Zarządzania Kontraktami i Zakupami Santander Bank Polska

Zobowiązanie klimatyczne Santander Bank Polska:

W 2022 r. wdrożenie nowej ankiety ESG w procesie wyboru dostawców. W kolejnym etapie opracowanie materiałów edukacyjnych z zakresu ESG dla oferentów i dostawców.

Santander Bank Polska chce być nie tylko dostawcą finansowania i produktów bankowych, ale także edukować klientów i dzielić się doświadczeniami. W roku 2022 przeprowadzimy badania klientów z sektora agro w celu lepszego poznania ich potrzeb i problemów. Następnie przygotujemy analizę wpływu Europejskiego Zielonego Ładu na technologie produkcji i wyniki gospodarstw rolnych. Tą wiedzą podzielimy się z naszymi klientami. Dodatkowo stale będziemy rozwijać ofertę zachęcającą do zielonych inwestycji we współpracy z dostawcami maszyn i urządzeń.

Tomasz Jąder , Dyrektor segmentu SME Santander Bank Polska

Zobowiązanie klimatyczne Santander Bank Polska:

Wsparcie i edukacja klientów z sektora Agro w zakresie szans i korzyści wynikających z Europejskiego Zielonego Ładu

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

zrównoważony łańcuch dostaw

bezpieczeństwo żywnościowe

Każdego dnia dostarczamy naszym klientom najlepsze rozwiązania w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego i wspieramy ich w realizacji celów środowiskowych i biznesowych. Przystępując do lokalnych i międzynarodowych inicjatyw podejmujemy również wyraźne zobowiązanie do zmniejszenia naszego śladu klimatycznego, wzięcia odpowiedzialności za to, co możemy zrobić, aby prowadzić naszą działalności ograniczając emisję dwutlenku węgla. Uczestnictwo w programie Climate Leadership stwarza dla Stena Recycling możliwość podejmowania kolejnych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju i implementacji innowacyjnych zmian. Pomoże również wyznaczyć nowe cele środowiskowe, a dzięki konsultacji z ekspertami, przygotować najbardziej efektywny plan osiągnięcia tych założeń.

Anna Wójcik-Przybył, Dyrektor ds. Ochrony Środowiska w Stena Recycling

Zobowiązanie klimatyczne Stena Recycling Polska:

Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa m.in w oparciu o obniżenie zużycia energii o 15% w przeciągu 5 lat oraz wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

zmniejszenie śladu węglowego

W 2022 r. świat nadal ociepla się w zastraszającym tempie. Istnieje powszechne poczucie niepokoju, które wzywa do działania, a nie słów, aby zminimalizować i zapobiec szkodom, jakie ludzie wyrządzili planecie. Dla Signify oznacza to, że musimy zintensyfikować nasze wysiłki, nie tylko w naszej działalności, ale w całym łańcuchu wartości, i pomóc naszym interesariuszom odgrywać ich rolę w minimalizowaniu skutków zmian klimatycznych. We wrześniu 2020 roku staliśmy się neutralni pod względem emisji dwutlenku węgla i a w swojej działalności wykorzystujemy w 100% odnawialną energię elektryczną. Dołączyliśmy do programu „Climate Leadership”, aby podkreślić, że jesteśmy gotowi wnieść swój wkład w znaczące działania i trwałe zmiany. W tym dążeniu jesteśmy odpowiedzialni za dzielenie się wiedzą, którą rozwijamy podczas naszej podróży klimatycznej w naszych operacjach, łańcuchu dostaw i użytkowaniu produktów z konsumentami, dostawcami, innymi firmami i innymi interesariuszami.

Bogdan Ślęk, Public & Government Affairs Director CEE Signify

Zobowiązanie klimatyczne Signify:

Wycofanie wszystkich tworzyw sztucznych z opakowań na produkty konsumenckie, aby do końca 2022 r. były wolne od plastiku. Podwojenie do 32% przychodów związanych z oferowanymi produktami, systemami i usługami jakie projektowane są zgodnie z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym w ramach programu zrównoważonego rozwoju „Jaśniejsze Życie, Lepszy Świat 2025”.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

gospodarka o obiegu zamkniętym

Jako największa polska firma farmaceutyczna chcemy pomagać ludziom żyć zdrowo w zdrowym świecie, a troska o klimat i środowisko jest integralnym elementem tej misji. Pracujemy w tej chwili nad zdefiniowaniem długoterminowych celów Polpharmy, m.in. w zakresie transformacji energetycznej, redukcji emisji czy ekoprojektowania procesów i produktów. Udział w dwóch edycjach Climate Leadership i możliwość pracy z ekspertami programu, były dla nas cenną inspiracją oraz istotnym wsparciem przy formułowaniu założeń ważnych inicjatyw zmniejszających nasz wpływ środowiskowy.

Magdalena Rzeszotalska, Szefowa Działu Komunikacji Korporacyjnej i CSR/ESG, Polpharma SA.

Zobowiązanie klimatyczne Polpharma S.A.:

Poprzez wdrożenie Deklaracji Świadomych Wyborów Zakupowych podniesienie świadomości pracowników na temat kwestii zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji zakupowych oraz zwiększenie udział produktów i usług spełniających zapisy deklaracji w ramach realizowanych zakupów.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

zrównoważony łańcuch dostaw

Dołącz do społeczności liderów zmiany w biznesie!

Dołącz teraz

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynatorzy Programu

Magdalena Jaśkiewicz

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

magdalena.jaskiewicz@gridw.pl

+48 662 629 372

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com