Sustainable Leaders’ HUB

Skutki kryzysu klimatycznego coraz silniej wpływają na nasze bezpieczeństwo, zdrowie i zagrażają dążeniom do zrównoważonego rozwoju. Jako społeczeństwo odpowiadamy za zmianę klimatu. Im dłużej zwlekamy z podjęciem działania, tym większe będzie wyzwanie, z jakim będziemy musieli się zmierzyć. Transformacja w stronę osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050 musi się wydarzyć - i dzieje się już teraz. Jak włączyć się w te procesy z dobrym skutkiem dla planety i ekonomii?

Sustainable Leaders’ Hub został zainicjowany przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Stanowi jeden z elementów szerokiej oferty wspierającej biznes w adaptacji do kryzysu klimatycznego i związanych z nim ryzyk biznesowych. Pierwsza edycja programu odbędzie się we współpracy z Ambasadą USA w Polsce. Taka kooperacja umożliwi zarówno przekazanie uczestnikom pigułki wiedzy o klimacie i jego wpływie na biznes, jak i zainspirowanie ich dobrymi praktykami ze strony amerykańskich firm i instytucji.

Wyzwanie klimatyczne może stanowić szansę na udoskonalenie wzorców produkcji i konsumpcji, przygotowując firmy na wyzwania najbliższej przyszłości. Organizatorzy Hubu chcą pokazać przedstawicielom biznesu, że może ono stanowić szansę przejścia na zupełnie nowy poziom działalności, lepiej uwzględniający kwestie społeczne i środowiskowe. Firmy będą mogły dostrzec, że osiągnięcie neutralności klimatycznej to zysk - nie tylko dlatego, że zwiększy się ich zdolność adaptacyjna, ale również dlatego, że wzrośnie ich potencjał do działania w zmieniającym się świecie.

Sustainable Leaders’ Hub to cykl spotkań (webinarów) z udziałem ekspertów stanowiących społeczność programu Climate Leadership - niemal 100 osób, specjalizujących się w szerokim szerokiej gamie tematów związanych z klimatem i zrównoważonym rozwoju. Uczestnicy będą mieli okazję zdobyć wiedzę na różnych poziomach:

  • podstawowym - związanym z wiedzą na temat klimatu i jego wpływu na modele biznesowe, która umożliwi zrozumienie związanych z nim megatrendów, takich jak zmiany w systemach energetycznych, otoczeniu regulacyjnym czy inwestycyjnym.
  • zaawansowanym - związanym z konkretnymi wdrożeniami polityk klimatycznych i zrównoważonego rozwoju przez liderów rynku po obu stronach Atlantyku.
  • teoretycznym - powiązaniach między kryzysem klimatycznym a innymi, stojącymi przed ludzkością wyzwaniami, które wpływać będą na szansę osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz sytuację rynkową.
  • praktycznym - przeniesieniu myślenia strategicznego na poziom konkretnych rozwiązań, wdrażanych przez biznes i regulatorów.

Eksperci zwrócą szczególną uwagę na kwestie tego, w jaki sposób teorię przekuwać na praktykę i jak wykonać pierwsze kroki na drodze do bardziej przyjaznego dla ludzi i środowiska biznesu. W pierwszym półroczu 2022 roku uczestnicy zapoznają się z szeroką panoramą zagadnień, związanych z klimatem, zrównoważonym rozwojem oraz zieloną transformacją modeli biznesowych.

Rezultatem szkolenia będzie dołączenie uczestniczących w nich firm do „społeczności na rzecz zmiany”. Każdy uczestnik, poza korzyściami z wielostronnego dialogu, będzie miał dostęp do wszystkich materiałów merytorycznych wraz z nagraniami webinarów. Pierwsza edycja programu dedykowana jest przede wszystkim firmom, będącym dostawcami uczestników programu Climate Leadership.

Projekt realizowany przy wsparciu Ambasady USA w Polsce. Materiał został sfinansowany z grantu przyznanego przez Departament Stanu USA. Opinie, stwierdzenia i wnioski w nim zawarte należą do jego autorów i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Departamentu Stanu USA.

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia
Biznes EkologiaEkonatura

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com