EKSPERCI PROGRAMU

Tematyka:

Styl życia

Weronika Banaś

Multidyscyplinarna projektantka.

Doświadczenie zdobywała na licznych pobytach studyjno-naukowych w Monachium, Zhengzhou, Wenecji, Kopenhadze i Lizbonie. Specjalizuje się w ekologicznych alternatywach materiałowych w obszarze mody, designu i opakowań.

Tematyka:

Nauka o środowisku

Prawo i regulacje

dr Paweł Bartoszczyk

Absolwent Politechniki Warszawskiej, kierunku Biotechnologia w ochronie Środowiska, dr nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej.

Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Tematyka:

Edukacja i komunikacja

Czyste technologie

Gospodarka obiegu zamkniętego

Sabina Białek

Wierzy, że przyszłość planety zależy od dzieci. Dlatego razem z Agatą Rączewską założyła fundację Planeta Kreatorów, gdzie wspólnie z dziećmi budują interaktywne prototypy, aby rozwiązać problemy z listy 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Podczas warsztatów wykorzystują nowoczesne technologie i design thinking, rozwijając przy tym u dzieci (i dorosłych) kompetencje XXI wieku.

Tematyka:

Eko-opakowania

Gospodarka obiegu zamkniętego

Edukacja i komunikacja

Katarzyna Błachowicz

Z wykształcenia specjalista ds. ochrony środowiska, przez przeszło 10 lat prowadziła czasopismo o tematyce recyklingu, a następnie zagadnieniach związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Jako członek jury, brała udział w konkursach o tematyce związanej z ograniczaniem marnowania żywności, jak i z recyklingiem i edukacją ekologiczną.

Oprócz tematyki związanej z recyklingiem, bliskie są jej działania związane ze zrównoważonym rozwojem.

Tematyka:

Styl życia

Nauka o środowisku

Edukacja i komunikacja

dr Anna Brdulak

Specjalistka w kwestiach odpowiedzialności społecznej w biznesie (CSR) oraz zrównoważonego rozwoju miast.

W szczególności zajmuje się opracowywaniem i wsparciem w tworzeniu programów ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców obszarów miejskich.

Współredaktorka książki o miastach “Happy City - How to Plan and Create the Best Livable Area for the People”.

Tematyka:

Gospodarka obiegu zamkniętego

Edukacja i komunikacja

Zrównoważone finansowanie

Jan Chudzyński

Ukończył studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wzrost Gospodarczy i Ekonomia Rozwoju na Uniwersytecie Karola III w Madrycie.

Działa w międzynarodowym ruchu klimatycznym, a także w ruchu na rzecz pluralizmu w nauczaniu ekonomii.

Interesuje się badaniami w nurcie industrial ecology, gospodarką obiegu zamkniętego, postgrowth oraz wpływem gospodarki i ekonomii na środowisko i społeczeństwo.

Tematyka:

Gospodarka obiegu zamkniętego

Czyste technologie

Kamil Dudek

Przedsiębiorca, menedżer i doradca biznesowy działający w branży energetycznej i ochrony środowiska.

Koncentruje się na rozwiązaniach z zakresu Gospodarki Obiegu Zamkniętego o zastosowaniach na masową skalę.

Posiada również doświadczenie w energetyce konwencjonalnej, odnawialnej i efektywności energetycznej, w tym wdrażaniu programów efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

Tematyka:

Eko-opakowania

Gospodarka obiegu zamkniętego

Magdalena Dziczek

Doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego (Kolegium Zarządzania i Finansów), absolwentka wydziału Zarządzania SGH, specjalność: zarządzanie strategiczne oraz skandynawistyki SWPS, specjalność: tłumacz języka szwedzkiego

Od 2010 roku związana z gospodarką odpadami. Reprezentowała Krajową Izbę Gospodarki Odpadami w Brukseli, uczestnicząc w pracach Municipal Waste Europe oraz za pośrednictwem tejże organizacji także w pracach nad założeniami m.in. do pakietu „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym”.

Tematyka:

Czyste technologie

Zrównoważone finansowanie

gospodarka obiegu zamkniętego

Wioletta Fabrycka

Chief Innovation Strategist w Fundacji MOST.

Praca w organizacjach o różnorodnym zakresie działalności (biuro projektowe, inwestor, inwestor zastępczy, facility management, generalny wykonawca) pozwoliła Jej na poznanie w praktyce całego procesu inwestycyjnego.

Tematyka:

Badania rynku

Zrównoważone finansowanie

Joanna Fogler

Chief Innovation Strategist w Fundacji MOST.

Na co dzień współpracuje z innowatorami, startupami, inkubatorami/ akceleratorami przedsiębiorczości i funduszami inwestycyjnymi.

Analizuje i ocenia projekty B+R pod kątem ich potencjału rynkowego i atrakcyjności inwestycyjnej.

Wypracowuje modele biznesowe, wyznacza ścieżki komercjalizacji, kierunki rozwoju i cele strategiczne.

Tematyka:

Wskaźniki pozafinansowe

Badania rynku

Prawo i regulacje

Zbigniew Gajewski

Partner w Ośrodku dialogu i analiz THINKTANK. Z wykształcenia politolog, z zawodu dziennikarz i ekspert komunikacji społecznej.

W latach 2006-2016 pracował dla Konfederacji Lewiatan jako dyrektor ds. PR i przez 7 lat zastępca dyrektora generalnego. Kierował m.in. projektami promującymi CSR w środowisku biznesowym. W latach 2010-2016 był członkiem rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

Tematyka:

Wskaźniki pozafinansowe

Zrównoważone finansowanie

Marcin Grzybek

Ekspert CSR, w latach 2010-2018 związany z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, gdzie odpowiadał ze realizację najważniejszych projektów organizacji, m.in. 7. Targów CSR czy czterech edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Od roku 2018 w Go Responsible pracuje nad strategiami zrównoważonego rozwoju, raportami CSR dla spółek m.in. z branż: farmaceutycznej, budowlanej, finansowej, energetycznej.

Tematyka:

Żywność

Edukacja i komunikacja

Gospodarka obiegu zamkniętego

Patrycja Homa

Z wykształcenia psycholog, obecnie dyrektorka polskiego oddziału międzynarodowej organizacji pozarządowej ProVeg, działającej na rzecz zwiększania świadomości żywieniowej.

Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie budowania strategii komunikacji, marketingowych i PR.

Tematyka:

Styl życia

Edukacja i komunikacja

Badania rynku

Maria Huma

Specjalizuje się w kwestiach związanych z odpowiedzialną modą, sprawiedliwym handlem oraz odpowiedzialnością społeczną w łańcuchach dostaw branży odzieżowej.

Szczególnie interesuje ją tematyka przyjaznych dla środowiska tekstyliów, wpływu certyfikatów na odpowiedzialność w łańcuchu dostaw oraz mobilizacja i edukacja konsumentów w zakresie zrównoważonego rozwoju

Tematyka:

Gospodarka obiegu zamkniętego

wskaźniki pozafinansowe

Badania rynku

dr Ewa Jastrzębska

Z wykształcenia ekonomistka środowiska, z przekonania – ekonomistka zrównoważonego rozwoju.

Jej zainteresowania naukowe i eksperckie związane są z wdrażaniem SDGs w przedsiębiorstwach, społeczną odpowiedzialnością biznesu i zarządzaniem przez wartości.

Orędowniczka angażowania interesariuszy w dialog i współpracę, nie tylko w biznesie.

Pracuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Tematyka:

Czyste technologie

Gospodarka obiegu zamkniętego

Styl życia

Aleksandra Kantor

Architekt z zawodu.

Projektuje w zakresie zrównoważonego ekologicznie budownictwa oraz konstrukcji przyjaznych środowisku.

Minimalizm to filozofia, którą kieruje się w swoim życiu.

Entuzjastka idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Współzałożycielka projektu z zakresu gospodarki cyrkularnej oparty na wykorzystywaniu bio odpadów Bio2materials to marka specjalizująca się w wegańskich i przyjaznych środowisku bio-based materiałach.

Tematyka:

Gospodarka obiegu zamkniętego

Styl życia

Badania rynku

dr Marta Karwacka

Socjolożka biznesu, specjalizuje się w społecznych zagadnieniach związanych z CSR i zrównoważonym rozwojem oraz partnerstwami międzysektorowymi.

Interesuje ją systemowe podejście do odpowiedzialności oraz rzeczywisty, pozytywny impact. Promuje odpowiedzialną konsumpcję i circular economy.

W 2013 roku jej praca doktorska na temat współpracy międzysektorowej otrzymała I nagrodę w konkursie Verba Veritatis.

Tematyka:

Edukacja i komunikacja

Gospodarka obiegu zamkniętego

Nauka o środowisku

dr Agnieszka Klimska

Specjalizuje się w problematyce zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim w aspekcie etycznym i edukacyjnym.

Działalność naukowo-badawczą koncentruje na implementacji założeń i celów zrównoważonego rozwoju do praktyki społecznej i biznesu.

Tematyka:

Nauka o środowisku

Gospodarka obiegu zamkniętego

Czyste technologie

Bartłomiej Kozek

Specjalizuje się w kwestiach, związanych z kryzysem klimatycznym oraz sposobach na jego rozwiązanie, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz budową przyjaznych dla ludzi i środowiska miast.

Szczególnie istotne jest dla niego łączenie polityki środowiskowej i społecznej w duchu trwałego, zrównoważonego rozwoju oraz budowa innowacyjnej, zielonej gospodarki.

Tematyka:

Gospodarka obiegu zamkniętego

Czyste technologie

Żywność

Marcin Koziorowski

SCEO startupu Ecobean, budujący gospodarkę obiegu zamkniętego, który wdraża nowy model biznesowy na rynku HORECA, w oparciu o odbiór i przetwarzanie fusów kawowych z kawiarni, hoteli, stacji benzynowych czy biur.

Główny cel jaki wyznaczył dla swojego zespołu to znacząca redukcja śladu węglowego dla punktów serwujących kawę. Od 10 lat skutecznie łączy świat nauki ze światem biznesu.

Tematyka:

Edukacja i komunikacja

Badania rynku

dr Magdalena Krukowska

Dziennikarka, reżyser reportaży filmowych, naukowiec.

Wykłada w Akademii Leona Koźmińskiego.

Zajmuje się etyką i odpowiedzialnością społeczną biznesu oraz problemami globalnymi związanymi ze zrównoważonym rozwojem.

Tematyka:

Zrównowazone finansowanie

Badania rynku

Prawo i regulacje

dr Dorota Krupa

Doktor nauk ekonomicznych, ukończyła Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Europejskie Studia Specjalne w Centrum Studiów Europejskich UMK im. Jeana Monneta przy Wydziale Prawa i Administracji UMK.

Obecnie jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Finansami na WNEiZ UMK.

Tematyka:

Gospodarka obiegu zamkniętego

Czyste technologie

Dr hab. Joanna Kulczycka

Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw. AGH - pracownik IGSMiE, Polskiej Akademii Nauk, oraz Wydziału Zarządzania AGH.

Prezes zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (Krajowy Klaster Kluczowy) oraz dyrektor biura Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji.

Autor ponad 200 publikacji (artykułów naukowych, monografii i rozdziałów w monografiach, Scopus H index= 8, liczba cytowań =285).

Tematyka:

Wskaźniki pozafinansowe

Gospodarka obiegu zamkniętego

edukacja i komunikacja

Sylwia Lewandowska - Akhvlediani

Psycholog, współpracuje z liderami biznesu nad rozwojem przywództwa, uwzględniającego nie tylko zysk i produktywność, ale oddziaływanie firmy na ludzi i klimat.

Transformuje kulturę organizacyjną, by uwzględniała także planetę, jako ważnego interesariusza.

Tematyka:

Nauka o środowisku

Gospodarka obiegu zamkniętego

Żywność

Piotr Mikołajczyk

Jest doktorem nauk przyrodniczych. Ukończył studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizując się w fizjologii owadów.

Od 2001 roku pracuje w Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Angażuje się przede wszystkim w projekty i zadania obejmujące zagadnienia związane z ochroną i zrównoważonym użytkowaniem różnorodności biologicznej oraz zrównoważonym rozwojem.

Jest ekspertem w zakresie popularyzacji wiedzy przyrodniczej oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Tematyka:

Gospodarka Obiegu zamkniętego

Eko-opakowania

Prawo i regulacje

Konrad Nowakowski

Konsultant i trener w dziedzinie ochrony środowiska, z ponad 15-letnim doświadczeniem w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami oraz samorządami, w tym m.in. w usługach i outsourcingu środowiskowym (kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska).

Konsultant i trener w dziedzinie ochrony środowiska, z ponad 15-letnim doświadczeniem w bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami oraz samorządami, w tym m.in. w usługach i outsourcingu środowiskowym (kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska).

Tematyka:

Wskaźniki pozafinansowe

Zrównoważone finansowanie

Prawo i regulacje

Przemysław Oczyp

Konsultant, trener, mentor i ekspert CSR, właściciel firmy doradczej Go Responsible.

Posiada bogate doświadczenie w doradztwie w zakresie ESG, raportowania pozafinansowego.

Realizował liczne projekty doradcze z zakresu CSR, m.in. analizy i ekspertyzy, budowanie strategii zrównoważonego rozwoju, przygotowanie i prowadzenie dialogu z interesariuszami według standardu AA 1000.

Tematyka:

Gospodarka obieguzamkniętego

Nauka o środowisku

Piotr Olkiewicz

Ekspert, strateg i wizjoner Zrównoważonego Rozwoju Miast powiązanej z obszarami SMART City.

Pracując dla inwestorów i sektora publicznego wspieram implementację rozwiązań technologicznych, środowiskowych i społecznych.

Realizuję projekty w „skali miejskiej” od kilku do kilkunastu hektarów oparte o wizje Zrównoważonego Miasta i jego składowe.

Tematyka:

Żywność

Badania rynku

Maciej Otrębski

Pracuje jako strategic partnerships manager w kampanii RoślinnieJemy, gdzie zajmuje się współpracą z przedsiębiorcami oraz doradztwem strategicznym w zakresie umiejętnego wykorzystania rosnącej popularności produktów roślinnych w branży spożywczej.

Doradza firmom z branży spożywcze,j jak mądrze wprowadzać i komunikować produkty roślinne.

Tematyka:

Wskaźniki pozafinansowe

Edukacja i komunikacja

Badania rynku

Mirella Panek-Owsiańska

Ekspertka CSR, zarządzania różnorodnością i komunikacji społecznej.

Jedna z fundatorek fundacji Kosmos dla Dziewczynek, była członkini zarządu CSR Europe, wieloletnia prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, gdzie odpowiadała za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce i współpracowała z The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Global Compact, etc.

Tematyka:

Edukacja i komunikacja

Agata Piekut

Specjalizuje się w komunikacji projektów technologicznych na rynkach międzynarodowych oraz zaangażowanie specjalistów z branży IT w projekty społeczne.

W Geek Girls Carrots odpowiadała m.in. za stworzenie strategii komunikacji pierwszego hackathonu opartego o Cele Zrównoważonego Rozwoju nastawionego na zwiększenie zaangażowania kobiet w tworzenie rozwiązań cyfrowych.

Tematyka:

Edukacja i komunikacja

Styl życia

Gospodarka obiegu zamkniętego

Anna Pięta

Aktywistka społeczna, ekspertka ds. zrównoważenia w modzie i współautorka podcastu Muda Talks (o zrównoważeniu, ekologii i ekonomii cyrkularnej).

Była odpowiedzialna za strategię zrównoważenia i łańcuch dostaw marki NAGO.

Wcześniej przez kilka lat organizowała targi rzemiosła i mody autorskiej HUSH Warsaw, jako dyrektor artystyczna i współwłaścicielka marki.

Tematyka:

Gospodarka obiegu zamkniętego

Czyste technologie

Nauka o środowisku

Marcin Popkiewicz

Analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko.

Autor bestsellerów „Świat na rozdrożu”, „Rewolucja energetyczna. Ale po co?” i „Nauka o klimacie”. Redaktor portali ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl.

Przewodniczący polskiego oddziału ASPO (Association for the Study of Peak Oil) i członek rady programowej INSPRO.

Tematyka:

Edukacja i komunikacja

Gospodarka obiegu zamkniętego

Czyste technologie

Agata Raczewska

Wierzy w moc dziecięcej wyobraźni, oraz że przyszłość planety jest w rękach najmłodszego pokolenia.

Dlatego jedną z ważniejszych rzeczy, jest uczenie dzieci odpowiedzialności za otoczenie oraz wyposażenie ich w narzędzia, którymi będą mogły tą przyszłość kształtować.

W swojej fundacji “Planeta Kreatorów” prowadzi warsztaty, podczas których bazując na 17 celach zrównoważonego rozwoju ONZ uczy, jakie wyzwania stoją przed ludzkością, jednocześnie rozwijając zarówno u dzieci, jak i dorosłych kompetencje XXIw.

Tematyka:

Gospodarka obiegu zamkniętego

Eko-opakowania

Zrównoważone finansowanie

Olga Rataj

Absolwentka Wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomicznego (WU Wien) i Uniwersytetu Londyńskiego (SOAS, University of London).

Jej zainteresowania leżą na styku zarządzania zasobami naturalnymi, zrównoważonego finansowania i transformacji w kierunku niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Tematyka:

Nauka o środowisku

Badania rynku

Wskaźniki pozafinansowe

dr Małgorzata Roge-Wiśniewska

Wykładowca akademicki, trener, coach z międzynarodową akredytacją ACC ICF, ekspert w zakresie zarządzania środowiskiem, ocen środowiskowych, zrównoważonego rozwoju w tym społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zaangażowana także w rozwijanie współpracy badawczo-rozwojowej uczelni i biznesu obejmującej m.in. aplikacyjne prace dyplomowe.

Tematyka:

Badania rynku

Wskaźniki pozafinansowe

Edukacja i komunikacja

Maria Roszkowska-Menkes

Doktor nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W pracy naukowej i dydaktycznej specjalizuje się w społecznej odpowiedzialności biznesu, w szczególności w odniesieniu do innowacji oraz nowych modeli biznesowych, a także komunikacji i raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju.

Wykładowca/trener na studiach podyplomowych i szkoleniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (SGH, SGGW, WSE, UMK, PARP).

Tematyka:

Wskaźniki pozafinansowe

Styl życia

Nauka o środowisku

Agata Rudnicka

Absolwentka ochrony środowiska na UŁ, doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania.

Związana z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspertka Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Autorka książek oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych z obszaru CSR i zrównoważonego rozwoju.

Od 13 lat zajmuje się zawodowo problematyką społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju.

Tematyka:

Gospodarka obiegu zamkniętego

Edukacja i komunikacja

Agnieszka Sadowska-Konczal

Specjalistka ds. zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu, od wielu lat związana z III-im sektorem.

W 2020 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, a jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, szczególnie w kontekście polityki oświatowej oraz roli organizacji pozarządowych.

Tematyka:

Wskaźniki pozafinansowe

Edukacja i komunikacja

Jacek Siadkowski

Ekspert w dziedzinach odpowiedzialnych produktów cyfrowych, grywalizacji i startupów społecznych.

Współzałożyciel i Prezes Gerere Fun for Good, Kierownik Funduszu Sektora 3.0 który wspiera tworzenie cyfrowych innowacji społecznych i lider społeczności przedsiębiorców społecznych.

Tematyka:

Wskaźniki pozafinansowe

Badania rynku

Monika Sońta

Specjalizuje się w projektowaniu doświadczeń rozwojowych pracowników.

Podczas warsztatów pracuje metodami kreatywnymi i wykorzystuje techniki projekcyjne m.in. LEGO® SERIOUS PLAY®.

To właśnie facylitacja kreatywna tworzy ramy do rozmów o zrównoważonym rozwoju, relacjach w organizacji i zaangażowaniu pracowników...wszystko w nurcie Human-Centered Design.

Tematyka:

Gospodarka obiegu zamkniętego

Badania rynku

Prawo i regulacje

Łukasz Sosnowski

Konsultant ds. Circular Economy, prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Montesquieu w Bordeaux.

Interesuje się w szczególności gospodarką odpadami, wydajnym gospodarowaniem surowcami, zrównoważoną produkcją i cyrkularnymi miastami.

Tematyka:

Wskaźniki pozafinansowe

Badania rynku

dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk

Ekspert w dziedzinie odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju. Specjalizuje się w strategiach odpowiedzialnego zarządzania/ zrównoważonego rozwoju, zarządzaniu relacjami z kluczowymi interesariuszami, mierzeniu i zarządzaniu wpływem na otoczenie, odpowiedzialnej sprzedaży, ujawnianiu danych niefinansowych i zrównoważonych modelach biznesowych.

Tematyka:

Zrównoważone finansowanie

edukacja i komunikacja

badanie rynku

dr Jolanta Stec-Rusiecka

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych UE we Wrocławiu (2015).

Posiada doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i wdrożeniach w szczególności w zakresie doradztwa, zarządzania projektami i budżetowania, przedsiębiorczości, finansowania działalności gospodarczej oraz zarządzania jakością.

Tematyka:

Gospodarka obiegu zamkniętego

Wskaźniki pozafinansowe

Styl życia

Joanna Szabuńko

Wobec zmian klimatycznych konieczna jest zmiana naszych nawyków zakupowych, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja.

Staram się mieć na to wpływ przez swoją codzienną pracę. Szczególnie interesują mnie tematy odpowiedzialnej mody, monitorowania łańcuchów dostaw i badania jakościowe w zakresie zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

Tematyka:

Nauka o środowisku

Żywność

dr Monika Szewczyk

Biolog środowiskowy, pracownik UNEP/GRID-Warszawa. Zaangażowana w działania mające na celu ochronę różnorodności biologicznej, kształtowanie zielonej infrastruktury oraz edukację przyrodniczą w wymienionych tematach.

Wcześniej związana zawodowo z Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach oraz Instytutem Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie.

Tematyka:

Edukacja i komunikacja

Nauka o Środowisku

dr Agnieszka Sznyk

Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, think tanku działającego na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego. Od lat związana ze środowiskiem NGO, przez wiele lat pracowała dla WWF, międzynarodowej organizacji ekologicznej.

Jest ekspertem od spraw zrównoważonego rozwoju i poprawy efektywności działania systemu ochrony zdrowia.

Tematyka:

Czyste technologie

Gospodarka obiegu zamkniętego

Żywność

Katarzyna Szpicmacher

Współzałożycielka firmy Bio2materials działającej w sektorze gospodarki odpadami i przekształcania ich w ekologiczne oraz zrównoważone produkty. Pierwszym produktem marki jest biodegradowalny materiał - skóra organiczna z jabłek.

Z wykształcenia architekt i urbanista tworzący w duchu zrównoważonego rozwoju.

Na co dzień zajmuje się również kwestiami katastrofy klimatycznej wspierając działania ruchów i fundacji proklimatycznych.

Tematyka:

Czyste technologie

Wskaźniki pozafinansowe

Badania rynku

dr Justyna Szumniak-Samolej

Adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Prowadzi wykłady, szkolenia, badania naukowe z zakresu m.in. społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), innowacyjnych i zrównoważonych modeli biznesowych, etyki biznesu, mediów społecznościowych, otwartych innowacji oraz zarządzania w gospodarce sieciowej.

Tematyka:

Nauka o środowisku

Prawo i regulacje

dr Wojciech Szymalski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat uzyskał w 2012 roku na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych pisząc rozprawę z zakresu udziału społecznego w planowaniu regionalnym

Jego praca dyplomowa z 2004 roku wykonana na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska dotyczyła zagadnień na styku gospodarki przestrzennej i transportu.

Tematyka:

Edukacja i komunikacja

Żywność

Emilia Ślimko

Od 2008 roku zaangażowana jest w działania organizacji pozarządowych związanych z edukacją ekologiczną oraz globalną.

Realizuje kampanie społeczne związane z tematyką żywności, zmianami klimatu, zanieczyszczeniem powietrza.

Zajmuje się tematem sprawiedliwej transformacji oraz rozwija Agendę Głębokiej Adaptacji.

Tematyka:

Żywność

Styl życia

Badania rynku

Marcin Tischner

Poszukuje efektywnych sposobów na stworzenie bardziej zrównoważonej przyszłości żywności.

Pasjonuje się zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR).

Pracuje przy projektach związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze spożywczym (m.in. dla Too Good To Go i ProVeg Polska).

Tematyka:

Nauka o środowisku

Edukacja i komunikacja

Krzysztof Walczak

Dziennikarz, specjalizuje się w roli mediów w rzetelnej, obiektywnej, podbudowanej faktami, informacji i publicystyce na temat przyczyn i skutków zmian klimatycznych na Ziemi.

Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UW.

Obecnie (od 2017) kustosz i starszy specjalista w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwojem.

Tematyka:

Gospodarka obiegu zamkniętego

Styl życia

Katarzyna Wągrowska

Aktywistka społeczna.

Autorka bloga ograniczamsie.com i książki "Życie zero waste.Żyj bez śmieci i żyj lepiej"(2017).

Inicjatorka akcji Givebox Poznań (2016), w ramach której na ulicach miasta uruchomiono 5 szaf do wymiany rzeczami.

Współzałożycielka Po-Dzielni (2018) - pierwszego w Polsce freeshopu z prawdziwego zdarzenia, oraz stowarzyszenia Po-Dzielnia Centrum Ekonomii Współdzielenia.

Tematyka:

Czyste technologie

Wskaźniki pozafinansowe

Joanna Wis-Bielewicz

Jest uznanym, międzynarodowym ekspertem w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz niskoemisyjnej transformacji.

W swojej ponad 15-letniej karierze pracowała dla najbardziej znanych, światowych organizacji pozarządowych m.in. WWF, Carbon Disclosure Project (CDP) czy międzynarodowego, niezależnego instytutu badawczego adelphi reseach oraz prowadziła projekty na rzecz Komisji Europejskiej czy Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska (BMU).

Tematyka:

Gospodarka obiegu zamkniętego

Prawo i regulacje

Czyste techologie

dr inż. Tomasz Wojciechowski

Absolwent Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej ATR Bydgoszcz, posiada stopień naukowy doktora w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Inżynier, manager przedsiębiorstw komunalnych.

Prezes zarządu spółki GWDA w Pile, Lidera Pilskiego Klastra Energetycznego. Członek i przewodniczący rad nadzorczych (uprawniony do zasiadania w RN spółek Skarbu Państwa).

Tematyka:

Nauka o środowisku

edukacja i komunikacja

Elżbieta Wołoszyńska - Wiśniewska

Przyrodnik, geograf i edukatorka.

Wykształcenie przyrodnicze zdobyła na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, na specjalizacji hydrologia i gospodarka wodna.

Dzięki studiom Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS, prowadzonym przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet w Salzburgu, oraz wieloletniej pracy zawodowej w Centrum UNEP/GRID-Warszawa poszerzyła doświadczenie w stosowaniu danych i technologii przestrzennych jako narzędzi wspierających zrównoważone zarządzanie zasobami środowiska.

Tematyka:

Wskaźniki pozafinansowe

Badania rynku

Piotr Wójcik

Wykładowca, badacz i przedsiębiorca. Adiunkt w Katedrze Strategii Akademii Leona Koźmińskiego.

Specjalizuje się w zagadnieniach na styku strategii przedsiębiorstw i innowacji społecznych, strategiach tworzenia wartości wspólnej, jej pomiaru oraz partnerstw międzysektorowych.

Jego zainteresowania koncentrują się wokół kwestii osiągania korzyści społecznych i środowiskowych z korzyścią dla biznesu.

Współzałożyciel spółki oferującej oprogramowanie pomocne w przygotowaniu raportów niefinansowych dla przedsiębiorstw.

Tematyka:

Styl życia

Gospodarka obiegu zamkniętego

Martyna Zastawna

Zajmuje się kwestiami dotyczącymi odpowiedzialnej mody, gospodarki obiegu zamkniętego, a także kultywacją i ochroną rzemiosła.

Specjalizuje się w tworzeniu akcji CSRowych mających na celu zwiększenie świadomości i pomoc grupom wykluczonym, w ramach działań ekologicznych. Jej celem jest zwiększenie odpowiedzialności społecznej w biznesie.

Tematyka:

Zrównoważone finansowanie

Gospodarka obiegu zamkniętego

Żywność

Agnieszka Zdanowicz

Specjalista do spraw komunikacji, project manager projektów krajowych i międzynarodowych.

Koordynator współpracy sieciowej na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Animator współpracy środowisk przedsiębiorców, klastrowych i ekosystemów innowacji.

Ekspert w obszarach: innowacje międzysektorowe, gospodarka obiegu zamkniętego, finansowanie.

Tematyka:

Wskaźniki pozafinansowe

Zrównoważone finansowanie

Żywność

Małgorzata Zdzienicka

Ekspert zrównoważonego rozwoju i zaangażowania społecznego firm z doświadczeniem (15+) w branży finansowej i rolno-spożywczej.

Łączy osobistą pasję na rzecz zrównoważonego rozwoju ze zrozumieniem uwarunkowań biznesu.

Wiem z doświadczenia, że realny wkład firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju to wynik przemyślanego ułożenia celów biznesowych z potrzebami społecznymi i środowiskowymi.