Sektor finansowy wehikułem zielonej transformacji

Przemysław Oczyp

PREZES FIRMY DORADCZEJ GO RESPONSIBLE

zrównoważone finansowanie

Odchodzenie od wysokoemisyjnych technologii wymaga, poza odpowiednią polityką państw oraz instytucji międzynarodowych, również określonej polityki rynku finansowego. Mowa zarówno o bodźcach negatywnych — włącznie z odmową finansowania inwestycji oddalających osiągnięcie gospodarki zeroemisyjnej — jak i pozytywnych, na przykład wspierających efektywność energetyczną.

Podmioty sektora finansowego, reagując na ryzyka dla swojej działalności związane z kryzysem klimatycznym, ale także w poczuciu społecznej odpowiedzialności, stale modyfikują swoje modele biznesowe. W efekcie coraz trudniej uzyskać finansowanie na inwestycje niezgodne z politykami klimatycznymi ONZ.

Również w Polsce banki odgrywają kluczowe role w zielonej transformacji gospodarki. Mowa przede wszystkim o odpowiednim kształtowaniu ich polityk kredytowania, ale także różnorodnych aktywnościach na rzecz ograniczania własnego śladu węglowego. Potencjał krajowego sektora finansowego w tym zakresie dobrze ilustrują działania ING Banku Śląskiego, BNP Paribas oraz mBanku, należących do grona jego liderów.

Polityki wykluczeń

ING Bank Śląski od 2015 r. nie finansuje nowych elektrowni węglowych, z wyłączeniem swoich wcześniejszych zobowiązań. Dopuszcza nawiązywanie relacji z podmiotami uzależnionymi od węgla energetycznego w stopniu nie wyższym niż 10%, jednak pod warunkiem, że posiadają strategię zmniejszenia tego udziału do poziomu bliskiego zeru w 2025 r. Po tej dacie nie będzie kredytował klientów, których działalność jest zależna od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5%.

W 2017 r. BNP Paribas zaprzestał finansowania kopalni węgla energetycznego, a także budowy i rozbudowy elektrowni i elektrociepłowni węglowych. Wspiera tylko te przedsiębiorstwa z sektora energetyki węglowej, które przechodzą na inne źródła energii. Jest też jednym z pierwszych banków, które wykluczyły finansowanie spółek specjalizujących się w niekonwencjonalnych zasobach paliw (takich jak łupki czy piaski roponośne).

Od 1 kwietnia 2019 r. obowiązuje Polityka kredytowa mBanku dotycząca branż istotnych z punktu widzenia polityki klimatycznej UE. Zgodnie z nią nie finansuje on nowych kopalni węgla i bloków energetycznych opalanych węglem. Nie nawiązuje też relacji z firmami, w przypadku których udział energii elektrycznej z tego surowca (liczony na podstawie pomiaru mocy wytwórczej) wynosi ponad 50%.

Proekologiczne produkty finansowe

Jedną z kluczowych aktywności BNP Paribas w zakresie odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego jest wspieranie klientów — zwłaszcza małych i średnich podmiotów, w tym rolników — w transformacji energetycznej. Od 2008 r. bank finansuje m.in. małe elektrownie wiatrowe i wodne oraz biogazownie rolnicze. Od 2017 r. oferuje ekologiczny kredyt ratalny dla klientów detalicznych, umożliwiający zakup m.in. instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz rekuperatorów. Do grudnia 2019 r. bank sfinansował ponad 10 tys. instalacji dla gospodarstw domowych, stając się liderem tego segmentu rynku.

ING Bank Śląski posiada w portfolio różnorodne produkty wspierające osiąganie globalnych celów klimatycznych. Przykładem jest ekokredyt na budowę domu energooszczędnego lub nabycie takiej nieruchomości na rynku pierwotnym. Warunkiem otrzymania do 1,5 mln zł z atrakcyjną marżą (1,75%) i bez prowizji jest, aby roczne zapotrzebowanie nieruchomości na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji nie przekraczało 40 kWh/m2. Ponadto w maju 2019 r. bank podpisał z firmą Siemens umowę o współpracy w obszarze efektywności energetycznej. Projekt skierowany jest do klientów ING prowadzących działalność produkcyjną i osiągających przychody powyżej 100 mln zł. W jego ramach dostarcza ekogwarancję na usługę podnoszenia efektywności energetycznej budynków i ich infrastruktury, którą oferuje Siemens.

W 2018 r. mBank przyjął politykę zaangażowania w rozwój odnawialnych źródeł energii, dla której pula środków w 2020 r. sięgnęła 2 mld zł. Z kolei spółka z Grupy mBanku, mLeasing, udostępnia MŚP finansowanie paneli fotowoltaicznych z niskim początkowym wkładem własnym. Od 2019 r. klienci bankowości prywatnej mBanku mogą inwestować w portfele zawierające akcje i obligacje emitentów wyróżniających się pozytywnym wpływem na środowisko i społeczeństwo.

Ograniczanie śladu węglowego

Od 2016 r. 100% prądu kupowanego przez ING Bank Śląski pochodzi ze źródeł odnawialnych. W 2019 r. po raz czwarty nabył on zielone certyfikaty i w rezultacie w porównaniu do 2014 r. zmniejszył swój ślad węglowy o ponad 70%. Rozpoczął także instalowanie ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku centrali w Katowicach.

Również BNP Paribas dąży do maksymalnej redukcji emisji CO2. W tym celu m.in. likwiduje piece węglowe i olejowe w swoich placówkach oraz przechodzi na energię ze źródeł odnawialnych. Wszystkie te działania pokazują, że sektor finansowy staje się coraz bardziej świadomy swojego wpływu na kondycję planety.

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com