utworzono: 2022-04-06

Zielony zwrot energetyczny kolejnym tematem Sustainable Leaders’ Hub

foto

Trudno rozmawiać o osiągnięciu celu neutralności klimatycznej bez zmian w sposobie produkcji i użytkowania energii. Efektywność energetyczna czy odnawialne źródła energii - to tematy, o których aktywnie dyskutują decydenci biznesowi, myślący o wejściu na drogę do neutralności klimatycznej. Nic zatem dziwnego, że był to istotny temat kolejnego spotkania Hubu.

Spalanie paliw kopalnych przez wiele dekad przyczyniło się - poprzez napędzanie kolejnych rewolucji przemysłowych - do poprawy jakości naszego życia. Jednocześnie jednak jesteśmy coraz bardziej świadomi negatywnych efektów ubocznych tego procesu, związanych z emisjami gazów cieplarnianych i spowodowanym nimi wzrostami średniej, globalnej temperatury.

Te efekty uboczne, jak wskazują raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), z upływem czasu zaczęły stawać się coraz większe - aż do poziomu, gdy zagrażają one stabilności ziemskiego ekosystemu, jakości naszego życiu, a także możliwości kontynuowania dotychczasowych wzorców produkcji i konsumpcji.

Uczestniczące w Sustainable Leaders’ Hub osoby zapoznają się z poszczególnymi elementami klimatycznej układanki, w tym wpływem kryzysu klimatycznego na różne sektory oraz sposobami, na które mogą one odpowiadać na wyzwania zmian swych modeli biznesowych. Jednym z takich tematów jest energia, na której skupione było spotkanie, które odbyło się 4 kwietnia 2022 roku.

Zielony zwrot

Pierwszą, poświęconą temu tematowi prezentację, przedstawiła Joanna Wis-Bielewicz, Head of Market Development w firmie energetycznej Orsted. To koncern, który pod nazwą DONG powołany został do życia w latach 70. XX wieku przez rząd Danii w celu wydobycia nafty i gazu z Morza Północnego.

Przez ostatnie lata firma ta przeszła spore zmiany, wyrażające się nie tylko w nowej nazwie, ale również w znaczącej zmianie swojego modelu działania. Dotyczące skali kryzysu klimatycznego dane naukowe wykorzystała jako podstawę zmiany swojego modelu biznesowego i postawienia na morską energetykę wiatrową.

Efekty tego zielonego zwrotu robią wrażenie. Emisje gazów cieplarnianych na kilowatogodzinę między rokiem 2007 a I kwartałem 2021 spadły o 85%, a odnawialne źródła energii stanowią 90% portfolio firmy.

Wis-Bielewicz podkreśliła dokonującą się przez ostatnie dekady ewolucję energetyki wiatrowej, przejawiającą się w większych, szybciej instalowanych turbinach wiatrowych na morzu. Cena megawata energii z tego źródła w ciągu 9 lat (między 2012 a 2021) miała dzięki tej ewolucji spaść o 66%.

Sam Orsted planuje osiągnąć cel neutralności klimatycznej w zakresie 1 i 2 (a więc tych, nad którymi ma bezpośrednią kontrolę) już w roku 2025, między innymi dzięki wygaszeniu działań z zakresu energetyki węglowej do roku 2023. W roku 2040 neutralność klimatyczna firmy, dzięki działaniom na rzecz dekarbonizacji łańcucha dostaw, ma zostać osiągnięta również w zakresie 3.

Ten drugi cel ma stać się możliwym do zrealizowania dzięki szczególnie mocnej współpracy z najbardziej wysokoemisyjnymi elementami łańcucha oraz strategicznymi dostawcami. Firma współpracuje również różnego rodzaju inicjatywami, promującymi m.in. dekarbonizację produkcji stali.

Energia zmian

Jak widać nawet po tak krótkim zestawieniu skala możliwych do podejmowania działań jest spora - szczególnie, jeśli dane przedsiębiorstwo dostrzega w tym szansę na zostanie klimatycznym i rynkowym liderem. Na co jednak należy zwracać uwagę przy zielonej transformacji energetycznej, jeśli nie jest się firmą energetyczną?

Na to pytanie odpowiedzi szukał Maciej Wereszczyński, koordynator programu Energia i Klimat w Polskiej Zielonej Sieci oraz ekspert programu Climate Leadership. W trakcie swojego wystąpienia przybliżał on perspektywę PZS - utworzonej w roku 1995 sieci 11 organizacji, działających na rzecz promowania ochrony klimatu oraz sprawiedliwej transformacji energetycznej.

Wereszczyński podkreślał rolę wspierania rozwijania rozproszonej, obywatelskiej energetyki odnawialnej, idącej ramię ramię z podnoszeniem efektywności energetycznej. Zwrócił również uwagę na bieżący kontekst, wzmacniający argumentację na rzecz wdrażania przyjaznych dla klimatu rozwiązań - w tym na rosyjską agresję na Ukrainę i konieczność uniezależnienia się od paliw kopalnych z Rosji.

Wsród działań, możliwych do podjęcia również przez biznes, wymienił m.in. termomodernizację budynków, będącą jednym z istotnych elementów Europejskiego Zielonego Ładu (EGD) i będącej jego częścią Fali Renowacji. Do roku 2027 Polska liczyć może na napływ do 143 miliardów euro, mogących wesprzeć realizację EGD w naszym kraju.

Jak się zabrać do tego tematu? Zdaniem eksperta warto zapoznać się z nowoczesnymi zasadami projektowania i konstrukcji, inwestować w poprawę efektywności energetycznej już istniejących budynków oraz wprowadzać mechanizmy zarządzania energią. Przemyślane decyzje w tym zakresie ułatwić może zdecydowanie się na audyt energetyczny.

Oprócz ogólnego przeglądu podejmowanych w różnych rejonach świata działań politycznych z zakresu zielonej energetyki przedstawiciel PZS podawał również dobre praktyki biznesowe, kiedy inwestycje w efektywność energetyczną, współpracę z uniwersytetami czy tworzenie klastrów energii pomagało zmniejszyć koszty energii i wpłynąć na rozwinięcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Co dalej?

W kolejnym spotkaniu Hubu głównym bohaterem będzie jeden a kluczowych odbiorców energii - przemysł. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób model gospodarki o obiegu zamkniętym może pomóc im w zmniejszaniu śladu węglowego oraz budowaniu nowych, zrównoważonych modeli biznesowych.

* * * * * * * *

Projekt realizowany przy wsparciu Ambasady USA w Polsce. Materiał został sfinansowany z grantu przyznanego przez Departament Stanu USA. Opinie, stwierdzenia i wnioski w nim zawarte należą do jego autorów i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Departamentu Stanu USA. foto

Opublikowane pierwotnie 2022-04-06

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynatorzy Programu

Magdalena Jaśkiewicz

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

magdalena.jaskiewicz@gridw.pl

+48 662 629 372

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com