utworzono: 2022-03-10

Wpływ firm na środowisko dyskutowany na kolejnym spotkaniu Sustainable Leaders’ Hub

foto

To, w jaki sposób biznes wpływa na środowisko, wymaga rzetelnego mierzenia i pogłębionej analizy. Dzięki danym na temat oddziaływania na klimat czy dostępność surowców firmy mogą na serio wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju w swej działalności.

Punktem wyjścia do kolejnego spotkania cyklu były dwa istotne terminy - ślad węglowy i środowiskowy.

Ten pierwszy, związany z emisjami gazów cieplarnianych, zaczyna wzbudzać rosnące zainteresowanie biznesu. Jego mierzenie pozwala mu zrozumieć najważniejsze źródła zanieczyszczeń - w wielu wypadkach pozostające poza bezpośrednią kontrolą firmy, kiedy to zachodzą w ich łańcuchu dostaw.

Nieco słabiej rozpoznana wydaje się za to kwestia wzięcia odpowiedzialności za szerszy zakres wpływu na środowisko. Firmy, generując produkty i usługi, wykorzystują cenny kapitał przyrodniczy i jego poszczególne elementy, takie jak woda, gleba czy wydobywane przezeń surowce nieodnawialne.

Sieci współpracy

W kolejnych latach możemy spodziewać się, że rosnąca wiedza naukowa z tego zakresu wpływać będzie na stosowne zmiany regulacyjne, wymuszające na firmach zmniejszanie swego śladu węglowego i środowiskowego. Dobrowolne działania, podejmowane przez rynkowych liderów w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej, również zmieniać będą pole gry.

O czym zatem powinny wiedzieć firmy, chcące w odpowiedzialny sposób zmieniać swój wpływ na środowisko? Z całą pewnością o globalnym kontekście rynku, na którym pojawia się coraz więcej aliansów i organizacji, wspierających zieloną transformację biznesu.

Jedną z takich organizacji jest CDP (dawniej: Carbon Disclosure Project), którego działania omawiali jej przedstawiciele - Julia Koczorowska i Hugo Ernest-Jones. Ta międzynarodowa inicjatywa stawia sobie za cel przyspieszanie działań na rzecz budowy neutralnej klimatycznie gospodarki, mającej pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego.

CDP wspiera działania na rzecz ujawniania przez firmy swojego wpływu na planetę, co pozwalać ma inwestorom i kontrahentom na podejmowanie przemyślanych decyzji biznesowych z uwzględnianiem ich wpływu na środowisko. W orbicie zainteresowania są tu nie tylko firmy, ale również działania miast, regionów czy państw.

Kwestionariusze CDP pozwalają zarówno firmom, jak i ich otoczeniu zrozumieć lepiej ich wpływ na kwestie, takie jak zmiana klimatu, bezpieczeństwo zasobów wodnych czy stan zasobów leśnych. Proces pozyskiwania informacji umożliwia zarówno zlokalizowanie obszarów, w których brakuje danych, przygotowanie się na zmiany regulacyjne oraz lepszą współpracę z dostawcami.

Pierwsze kroki

W jaki sposób zabrać się za badanie swojego wpływu na środowisko? Justyna Wysocka-Golec z Bureau Veritas, ekspertka programu Climate Leadership, dzieliła się swym wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie.

W trakcie swojej prezentacji nawiązała ona do kwestii, poruszanych w trakcie poprzednich spotkań Hubu, dotyczących m.in. konsensusu naukowego w kwestiach klimatycznych, skali zużycia zasobów naturalnych w działalności gospodarczej człowieka czy zmian regulacyjnych (takich jak Europejski Zielony Ład) mających być odpowiedzią na te wyzwania.

Prelegentka zwróciła również uwagę na to, jak rynek zaczyna próbować uwzględniać szerszy zakres aspektów działalności gospodarczej, takich jak kwestie społeczne czy środowiskowe. Symbolem tej zmiany staje się podejście ESG, włączające wspomniane ascety działalności biznesowej (a także kwestie kultury korporacyjnej) do rdzenia działalności przedsiębiorstw.

Wysocka-Golec przypomniała o fundamentach mierzenia śladu węglowego przedsiębiorstwa - w tym o trzech zakresach emisji firmy, odpowiadających za emisje bezpośrednie, wynikłe ze zużywanej energii, jak również praktyk, realizowanych w łańcuchu dostaw. Wspomniała również o znaczeniu analiz cyklu życia produktów czy usług jako narzędziu badania całościowego wpływu na środowisko.

Oprócz wskazania podstaw mierzenia śladu węglowego przypominała również o istniejących metodologiach, a także o konieczności unikania błędów przy mierzeniu emisji gazów cieplarnianych, wynikających m.in. z ich podwójnego mierzenia i wskazywania w analizie. Jako podstawy dobrze zrealizowanego badania wskazała spójność, kompletność, przejrzystość oraz dokładność.

Iść w dobrą stronę

Tak zrealizowana analiza pozwala firmom na podejmowanie przemyślanych działań, wpisujących się w dwie kategorie - mityzacji oraz adaptacji do zmiany klimatu. Znaczące redukcje emisji gazów cieplarnianych, w połączeniu z dodatkowym pochłanianiem wszelkich, pozostałych emisji (np. dzięki odbudowie ekosystemów) pozwolą na firmie - a także całej gospodarce - na osiągnięcie stanu neutralności klimatycznej.

Czy decydenci biznesowi zdają sobie sprawę z wagi tego wyzwania? Patrzą się chociażby na coroczne opracowania „Global Risks Report”, przygotowywane przez Światowe Forum Ekonomiczne wydaje się, że świadomość rośnie. Jak wskazują przywoływane przez ekspertkę Climate Leadership badania HBSC kwestie ESG bierze pod uwagę również niemała część inwestorów.

Wydaje się zatem, że nie ma już czasu na odwlekanie działań.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Projekt realizowany przy wsparciu Ambasady USA w Polsce. Materiał został sfinansowany z grantu przyznanego przez Departament Stanu USA. Opinie, stwierdzenia i wnioski w nim zawarte należą do jego autorów i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Departamentu Stanu USA. foto

Opublikowane pierwotnie 2022-03-10

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com