utworzono: 2022-02-07

Sustainable Leaders’ Hub: Od wiedzy o klimacie do zmian prawnych

foto

2 lutego uczestnicy nowego projektu Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizowanego dzięki wsparciu Ambasady USA w Polsce, mogli zobaczyć, w jaki sposób naukowy konsensus w kwestiach klimatycznych inspiruje zmiany regulacyjne, mające wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Na pierwszym spotkaniu cyklu głównym bohaterem były dane naukowe, dotyczące wpływu człowieka na wzrost średniej, globalnej temperatury. Na drugim uczestnicy Hubu mogli z kolei dowiedzieć się o tym, w jaki sposób dane te przekładają się na działania rządów i zmiany modeli biznesowych, wynikłe z nowych regulacji.

Zrozumienie danych naukowych pozwala myślącemu przyszłościowo biznesowi na przygotowanie przemyślanych strategii zmian, zabezpieczających go przed ryzykami klimatycznymi - zarówno tymi, związanymi ze skutkami kryzysu klimatycznego, jak i samym procesem zielonej transformacji.

Świadomość trendów regulacyjnych - w tym tego, że nie ograniczają się one wyłącznie do Europy - pozwala z kolei na unikanie odwlekania niezbędnych decyzji (np. inwestycyjnych) pod pretekstem przerzucania odpowiedzialności na konsumentów, inne branże czy rządy.

Amerykańska dyplomacja klimatyczna

Fakt globalnego charakteru działań na rzecz klimatu pokazywała w trakcie swojego wystąpienia Esther Bell, Environment, Science, Technology, and Health Officer w Ambasadzie USA w Polsce. Wskazywała ona na olbrzymią rolę dyplomacji klimatycznej w działaniach amerykańskiego rządu - działań, realizowanych również w Polsce, np. w kwestiach energetycznych.

Przykładem działań tego typu jest również udział w międzynarodowych szczytach klimatycznych (COP) - Stany Zjednoczone zdecydowały się na powrót do paryskiego porozumienia klimatycznego, mającego wspierać globalne wysiłki na rzecz ograniczenia wzrostu średniej, globalnej temperatury do poziomu 2, a najlepiej 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu do okresu przed rewolucją przemysłową.

Wartym odnotowania jest tu amerykańsko-chińska deklaracja, dotycząca współpracy w kwestiach klimatycznych, która padła na niedawnym szczycie COP26 w Glasgow. Pokazuje ona, że działania na rzecz klimatu nie ograniczają się wyłącznie do Unii Europejskiej - bardzo często bowiem w dyskusjach wokół klimatu pojawia się bowiem wątek odpowiedzialności poszczególnych gospodarek za stan środowiska.

Europejskie dyskusje polityczne

Działania na rzecz jego ochrony przyjmują różnorakie formy. Reprezentująca fundację Climate Earth Ilona Jędrasik - jedna z 25 polskich liderek zrównoważonego rozwoju według magazynu „Forbes Women” - w swojej prezentacji wskazywała m.in. na rosnące znaczenie działań litygacyjnych, związanych z postępowaniami sądowymi nakierowanymi na zmianę polityki realizowanej polityki publicznej.

Jak zauważyła ekspertka ilość tego typu postępowań związanych ze środowiskiem i klimatem rośnie. Jedna z najbardziej znanych spraw tego typu odbyła się w Holandii - jej skutkiem było wymuszenie przez sąd wzmocnienia działań tego kraju na rzecz klimatu w postaci wyższych niż pierwotnie planowano redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Dane naukowe dostarczają decydentom informacji na temat stanu środowiska oraz zmian niezbędnych do opanowania kryzysu klimatycznego - rola decydentów polegać ma na ich wykorzystywaniu przy podejmowaniu decyzji, dotyczących nierzadko budzących spore dyskusje kwestii, np. czy dane państwo chce wykorzystywać energetykę jądrową w swoim miksie energetycznym. Różnorodność spojrzeń widoczna jest w dyskusjach nad kwestiami, takimi jak unijna taksonomia.

Wachlarz rozwiązań biznesowych

Szeroki kontekst działań UE na rzecz klimatu - Europejski Zielony Ład - obszernie omawiała w swym wystąpieniu Adrianna Wrona, analityczka ds. energii i klimatu w Fundacji Instrat oraz ekspertka programu Climate Leadership.

Choć duża część dyskusji na jego temat toczy się (nie bez powodu) wokół kwestii energetycznych Wrona zwracała uwagę na inne, istotne jego aspekty, takie jak rola działań na rzecz budowy gospodarki o obiegu zamkniętym czy budowy bardziej przyjaznych dla ludzi i środowiska łańcuchów żywnościowych.

Tego typu strategie, przekładające się później na zmiany regulacyjne (np. ograniczająca używanie jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych dyrektywę plastikową), już dziś mają wpływ na działania firm. Część z nich inspirują one do szerokiego wachlarza działań wyprzedzających - od inwestowania w efektywność energetyczną zakładów produkcyjnych, poprzez instalowanie odnawialnych źródeł energii, aż po zmiany w materiałach używanych w opakowaniach czy oferowanie roślinnych zamienników mięsa.

Poruszane przez analityczkę kwestie, takie jak energia, żywność, gospodarka o obiegu zamkniętym czy finansowanie zielonej transformacji poruszane będą w trakcie kolejnych spotkań Sustainable Leaders’ Hub.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Projekt realizowany przy wsparciu Ambasady USA w Polsce. Materiał został sfinansowany z grantu przyznanego przez Departament Stanu USA. Opinie, stwierdzenia i wnioski w nim zawarte należą do jego autorów i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Departamentu Stanu USA. foto

Opublikowane pierwotnie 2022-02-07

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynatorzy Programu

Magdalena Jaśkiewicz

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

magdalena.jaskiewicz@gridw.pl

+48 662 629 372

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com