utworzono: 2020-12-07

Specjaliści UNEP/GRID-Warszawa autorami Foresight Brief na temat problemu marnowania żywności na świecie

foto

Utrata i marnotrawstwo żywności (food loss and waste) mają miejsce na różnych etapach globalnej produkcji, dystrybucji i konsumpcji. Niezrównoważone praktyki skutkują utratą około jednej trzeciej całej wyprodukowanej żywności każdego roku, a kontynuowanie wzorców biznesu “takiego jak zwykle” powoduje coraz większe opóźnienia w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, w tym celu dwunastego: Zrównoważona konsumpcja i produkcja.

Specjaliści Centrum UNEP/GRID-Warszawa - Katarzyna Wasilewska-Wojtan oraz Bartłomiej Kozek, w najnowszym wydaniu foresight brief dla United Nations Environment Programme prezentują zestawienie poruszających danych, m.in. o liczbie niedożywionych osób na świecie (820 milionów) czy ilości marnowanej żywności, opisują trendy i prognozy na najbliższą przyszłość, a także wypunktowują globalne zależności pomiędzy FLW a problemami, z jakimi boryka się nasza planeta, takimi jak emisja gazów cieplarnianych, deficyt wody czy degradacja lasów i utrata różnorodności biologicznej.

Tak znaczące straty żywności to także wysokie koszty społeczne, rozwiązanie kwestii braku odpowiednich warunków przechowywania zbiorów zwiększa elastyczność rolników na rynku i zwiększa przychody do budżetu państw rozwijających się. Należy zauważyć różnicę pomiędzy stratami żywności spowodowanymi niedostatecznym rozwojem technologii w państwach globalnego południa, a wysokim stopniem marnowania produktów na etapie sprzedaży i konsumpcji w krajach globalnej północy.

W kolejnych akapitach autorzy piszą o zwiększaniu świadomości konsumentów oraz o niezbędnych zmianach w światowej polityce wpływających na wzorce produkcji i dystrybucji, które muszą zmierzać do zakończenia kosztownej nadprodukcji mającej wpływ na środowisko i społeczeństwa całej naszej planety.

Foresight Briefs Programu ONZ ds. Środowiska to krótkie analizy pokazujące najważniejsze wyzwania oraz propozycje działań w kontekście globalnej polityki, a także indywidualnych wyborów jednostek.

Opublikowane pierwotnie 2020-12-07 w serwisie Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia
Biznes EkologiaEkonatura

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com