utworzono: 2021-03-04

Samsung dołącza do uczestników tegorocznej edycji programu Climate Leadership

foto

Samsung Electronics Polska będzie uczestnikiem 2. edycji programu „Climate Leadership powered by UN Environment”. W nadchodzących miesiącach firma podejmie współpracę ze startupami działającymi na rzecz neutralności klimatycznej i w oparciu o nowe technologie. Dedykowana temu inkubacja odbędzie się według specjalnej ścieżki rozwoju „Samsung Inkubator dla klimatu”. Nabór do projektu rozpocznie się jeszcze w marcu.

Climate Leadership ma na celu zbudowanie społeczności liderów biznesu, którzy rozumiejąc konieczność zmiany dla klimatu dostrzegają w niej szansę na rozwój. Współpracując z zewnętrznymi ekspertami Programu, firmy opracowują, a następnie wdrażają rozwiązania w wymierny sposób zmniejszające ich wpływ na globalny klimat.

„W firmie Samsung przywiązujemy dużą wagę do działań na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju. Jednym z przykładów tego typu aktywności jest program Samsung Inkubator, do którego jak co roku, zapraszamy startupy tworzące rozwiązania dla problemów wyzwania współczesnego świata – takie jak gospodarka odpadami czy poprawa jakości powietrza. Cieszymy się, że uczestnicy specjalnej odsłony „Samsung Inkubator dla klimatu” będą mogli pogłębiać swoją wiedzę pod okiem ekspertów Climate Leadership.” – powiedziała Magdalena Olborska, CSR Manager w Samsung Electronics Polska.

W 2019 roku do Programu przystąpiło dziesięć firm, które w toku prac wypracowały wdrażane obecnie pro-klimatyczne rozwiązania. Eksperci zwracają uwagę na obowiązujące trendy i wskazują, że bycie częścią zmiany jest rozsądnym wyjściem z ekonomicznego punktu widzenia. W podsumowującej pierwszą edycję publikacji „Biznes na rzecz zmiany”, analityk megatrendów i autor portalu “Nauka o klimacie” Marcin Popkiewicz pisze: “(...) Poza konwencjonalną poprawą efektywności energetycznej postępować będzie przechodzenie na technologie bezemisyjne, takie jak huty wykorzystujące do produkcji stali nie węgiel, lecz wodór oraz nisko- i bezemisyjne materiały budowlane. Rosnące znaczenie będzie mieć także przechodzenie na gospodarkę obiegu zamkniętego, wysoce efektywną nie tylko pod kątem zużycia energii, lecz także wszelkich innych zasobów”.

Pomysłodawcami programu Climate Leadership są Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa Maria Andrzejewska i Profesor Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa, od blisko 30 lat realizujące w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest także inicjatorem Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”, w którego działania firma Samsung jest zaangażowana od 2018. Firmy i organizacje w nim zrzeszone pracują na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, ze szczególną troskę traktujące ich środowiskowy wymiar.

O firmie Samsung

Samsung to jedna z największych spółek technologicznych na świecie, która inspiruje świat i kształtuje przyszłość poprzez wyjątkowe idee oraz innowacyjne technologie. Firma kreuje i definiuje nowe standardy w świecie telewizorów, smartfonów, tabletów, urządzeń ubieralnych, rozwiązań cyfrowych, systemów sieciowych, pamięci, technologii LSI, półprzewodników oraz rozwiązań LED.

Misją CSR firmy Samsung: „Together for Tommorow! Enabling People!” jest edukacja wspierająca pozytywne zmiany w społeczeństwie, umożliwiająca rozwój potencjału przyszłych pokoleń dla wspólnego dobra. Skupiając się na maksymalizacji pozytywnego wpływu na otoczenie społeczne i środowiskowe, w którym funkcjonuje, Samsung podąża za wyzwaniami określonymi w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Opublikowane pierwotnie 2021-03-04

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynatorzy Programu

Magdalena Jaśkiewicz

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

magdalena.jaskiewicz@gridw.pl

+48 662 629 372

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com