utworzono: 2021-06-11

Re:Generacja - czas na działanie. Mamy tylko 10 lat, aby uratować planetę.

foto

8 czerwca miało miejsce wydarzenie pt. “Re:Generacja - czas na działanie”, będące uroczystą inauguracją Dekady ONZ w Polsce oraz Programu Re:Generacja. Kontynuując zobowiązania podjęte podczas tegorocznego Światowego Dnia Środowiska, Maria Andrzejewska, dDyrektor gGeneralna Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska oraz gość specjalny Thierry Lucas, reprezentujący Program ds. Środowiska ONZ (UNEP), symbolicznie zainaugurowali obydwa przedsięwzięcia. Przemówienie otwierające wygłosiła także sekretarz stanu Małgorzata Golińska (Ministerstwo Klimatu i Środowiska).

Podczas wydarzenia głos zabrali przedstawiciele świata nauki, a także instytucji kultury, służb ochrony przyrody, organizacji pozarządowych oraz biznesu. W części merytorycznej, którą poprowadził dr Piotr Mikołajczyk z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, uczestnicy mogli usłyszeć wypowiedziwypowiadali się czołowiych polscykich ekspercitów specjalizujących się w temacie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej. W dyskusji wzięli udział: dr hab. Wiktor Kotowski z Centrum Ochrony Mokradeł, związany z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. inż. Zbigniew Karaczun z Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dr Monika Szewczyk, - główna specjalistka Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Dariusz Kuś, - główny specjalista ds. ochrony przyrody Karkonoskiego Parku Narodowego, a także Agnieszka Laudy, pełnomocniczka dyrektora ds. środowiska w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Wszyscy prelegenci byli zgodni co do potrzeby wprowadzenia szerszej edukacji przyrodniczej w Polsce. Wiktor Kotowski podkreślił, że przyroda potrzebuje zdecydowanie więcej przestrzeni, a my musimy wypracować konkretne narzędzia, aby pomóc jej się zregenerować. Zwrócił także uwagę na rolę uwspólnienia języka, podając jako przykład las, który powinien dla nas zawsze oznaczać złożony ekosystem wzrastający przez dziesięciolecia. Zbigniew Karaczun zaapelował o pogłębianie świadomości istnienia wartości innych niż materialne, szczególnie w czasie, gdy pandemia pokazała nam jak istotny jest dla nas kontakt z przyrodą. Z kolei Dariusz Kuś spuentował swoją wypowiedź twierdząc, że do odtwarzania zniszczonych ekosystemów potrzebna jest pokora i długofalowa obserwacja, ponieważ nie wszystko można naprawić od razu. Dr Monika Szewczyk zauważyła, że liczy się troska nie tylko o ekosystemy naturalne, ale również te, na których odcisnęliśmy piętno, takie jak obszary rolnicze czy miejskie, na których mieszka już prawie 60% ludzi w Polsce.

Dyskusję na temat zaangażowania biznesu w działania na rzecz restytucji ekosystemów rozpoczął prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Na pytania odpowiadały przedstawicielki biznesu - Anna Borys (McDonad’s Polska), Joanna Maras (Santander Bank Polska), Joanna Wis-Bielewicz (Ørsted), Anna Link (BNP Paribas Bank Polska S.A.) oraz Agnieszka Kazimierska (Fundacja Veolia Polska).

W ostatniej części wydarzenia Patrycja Adamska, dyrektor programowa Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Patrycja Adamska, przedstawiła główne założenia programu Re:Generacja. Najważniejszym jego celem jest możliwość zgłaszania przez organizacje pozarządowe, instytucje i samorządy ekosystemów w potrzebie. Kolejnym krokiem jest zaangażowanie firm, które wezmą te obszary pod swoje skrzydła i sfinansują niezbędne działania. Program ma także misję edukacyjną, którą realizuje poprzez kampanię społeczną Last Minute, a także szereg aktywności proponowanych odwiedzającym stronę https://re.generacja.org/, m.in. wirtualne spacery po ekosystemach czy escape room z zagadkami dotyczącymi świata przyrody.

Wydarzenie, w którym wzięło udział 126 osób, zostało zorganizowane w formie online, na platformie Zoom.

Opublikowane pierwotnie 2021-06-11 w serwisie Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com