utworzono: 2019-10-11

Raport IPCC o wpływie zmian klimatu na lodowce i oceany

foto

"Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate" prezentuje analizę badań naukowych, poświęconych zachodzącym w morzach i oceanach zmianom spowodowanym przez wzrost średniej, globalnej temperatury.

Materiał przygotowany został przez IPCC - Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, powołany do życia w roku 1988 przez Program ONZ ds. Środowiska (UN Environment) oraz Światową Unię Meteorologiczną (WMO).

Przeszło setka naukowców z tej instytucji przebadała niemal 7 tysięcy eksperckich analiz, dotyczących oceanów oraz kriosfery - zamarzniętych części naszej planety.

Wyniki ich lektury wskazują na konsensus naukowy w zakresie postepującego ocieplenia i zakwaszenia oceanów, jak również do topnienia lodowców w rejonach polarnych oraz wiecznej zmarzliny.

Zagrożenia mają w tym wypadku wielowymiarowy charakter - np. obszarom wieczej zmarzliny w istotny sposób zagrażają szalejące na nich pożary.

W wypadku braku stanowczych działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na sile przybierać będą negatywne zjawiska - od gwałtowych zjawisk pogodowych po utratę bioróżnorodności i pogorszenie mieszania się różnych poziomów wód w wyniku rosnącej ciepłoty mórz i oceanów.

Obok działań na rzecz ograniczania emisji gazów cieplarnianych eksperci sugerują równiez inne środki, minimalizujące negatywne skutki wzrostu średnij, globalnej temperatury, takie jak lepsze zarządzanie łowiskami czy poszerzanie chronionych przez eksploatacją człowieka przestrzeni mórz i oceanów.

Opublikowane pierwotnie 2019-10-11

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia
Biznes EkologiaEkonatura

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com