utworzono: 2021-10-14

Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) partnerem ekspozycji wystawy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

foto

Przedstawiciel Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UN Environment Programme, UNEP), Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Centrum Nauki Kopernik podpisali list intencyjny w sprawie uruchomienia w przestrzeni Centrum Nauki Kopernik ekspozycji realizującej ideę World Environment Situation Room.

W podpisaniu listu intencyjnego uczestniczyli: Alexandre Caldas, Chief of Big Data Branch, Science Division UN Environment Programme; Maria Andrzejewska, dyrektor generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Robert Firmhofer, dyrektor Centrum Nauki Kopernik. Na mocy zawartego porozumienia powstanie ekspozycja, która przełoży się na zapewnienie odwiedzjącym Centrum Nauki Kopernik dostępu do aktualnej wiedzy o środowisku, w przystępnej i angażującej formie. Tym samym prezentowane dane, które pochodzić będą z World Environment Situation Room (WESR), pozwolą na zrozumienie zmian zachodzących w systemie ziemskimi zbudowanie poczucia odpowiedzialności człowieka za zmiany środowiskowe. World Environment Situation Room (WESR) jest platformą danych i wiedzy na temat zmian zachodzących w światowym środowisku, za utrzymanie serwisu odpowiada UNEP. Dostępne na https://wesr.unep.org/ informacje i narzędzia wspierają decydentów w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, a także użytkowników, którzy poszukują informacji na temat obserwowanych zjawisk, obecnego stanu środowiska i przyszłych scenariuszy dla planety.

Strony uzgodniły adaptację WESR do wymogów stałej ekspozycji CNK jako działanie koordynowane przy współpracy Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Centrum Nauki Kopernik. Dane środowiskowe oraz informacje, które będą wykorzystywane w ekspozycji WESR zostaną połączone z Knowledge Hub sieci GRID.

UNEP odpowiada w ramach systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych m.in. za politykę monitorowania stanu środowiska i zapewnianie przejrzystego dostępu do informacji o środowisku. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest jednym z pięciu ośrodków światowej sieci GRID (Global Resource Information Database), który realizuje w Polsce misję UNEP i prowadzi działania zwiększające świadomość nt. zmian w obszarze bioróżnorodności i klimatu. W tym roku organizacja obchodzi 30-lecie działalności. Centrum Nauki Kopernik jest instytucją kultury, której misją jest inspirowanie ludzi do odkrywania i poznawania świata przez doświadczanie, realizuje ją m.in. poprzez rozległy program edukacyjny.

Opublikowane pierwotnie 2021-10-14 w serwisie Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia
Biznes EkologiaEkonatura

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com