utworzono: 2022-01-25

Pierwsze spotkanie Sustainable Leaders’ Hub: Pigułka wiedzy o klimacie

foto

19 stycznia zainaugurowany został cykl spotkań, służących poszerzaniu wiedzy oraz wymianie dobrych praktyk z zakresu zmiany modeli biznesowych firm w kierunku ich neutralności klimatycznej. Pierwszy webinar poświęcony był podstawom wiedzy o kryzysie klimatycznym.

Zrozumienie zależności między spalaniem paliw kopalnych a wzrostem średniej, globalnej temperatury - i jego negatywnymi skutkami - stanowi fundament przemyślanego działania, obejmującego zmiany regulacyjne, przenoszenie środków finansowych czy modyfikowanie wzorców produkcji i konsumpcji. Działania człowieka prowadzą do destabilizacji kruchego, globalnego ekosystemu, co wymaga zielonej, sprawiedliwej transformacji systemu ekonomicznego.

To najważniejsze wątki, które poruszone zostały w trakcie pierwszego spotkania Hubu, w którym uczestniczą przedstawiciele firm, związanych z projektem Centrum UNEP/GRID-Warszawa - Climate Leadership - a także reprezentanci przedsiębiorstw z ich łańcucha dostaw. Oprócz osób z podmiotów operujących w Polsce przysłuchiwali się również pracownicy firm z Irlandii, Francji czy Serbii.

Spojrzenie z góry

W trakcie spotkania jego uczestnicy mogli zapoznać się z dwiema prezentacjami, wskazującymi na sposoby gromadzenia wiedzy naukowej dotyczącej klimatu, zachodzących w nim zmian oraz ich źródeł. Działalność NASA - Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej - w tym zakresie prezentował pracujący w tej instytucji Brian Campbell.

W przystępny sposób pokazywał on, w jaki sposób zajmująca się kosmosem agencja za pośrednictwem sieci wyspecjalizowanych satelitów śledzi zmiany, zachodzące na „błękitnej planecie”. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak LIDAR, jest w stanie analizować konkretne przejawy zmieniającego się klimatu, np. topnienie lodowców czy zmiany w roślinności.

Oprócz danych, czerpanych z orbity okołoziemskiej podkreślił również znaczenie nauki obywatelskiej (citizen science), realizowanej chociażby za pośrednictwem dedykowanych jej aplikacji na telefony komórkowe. Dzięki oddolnym obserwacjom, dotyczącym np. chmur możliwe staje się zgromadzenie większego zbioru danych, jak i porównanie „oddolnych” obserwacji z tymi dostarczanymi przez satelity.

Rosnącą koncentrację gazów cieplarnianych w atmosferze potwierdzają obserwacje satelitarne. Analizą zgromadzonych danych z tych oraz innych (np. atmosferycznych) źródeł zajmują się naukowcy, publikujący wyniki swoich badań. Analiza tych materiałów staje się podstawą innego, ważnego źródła wiedzy o klimacie - raportów Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), powołanego do życia w roku 1988 przez Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) oraz Program ONZ ds. Środowiska (UNEP).

Wpływ na świat - i na biznes

Wyniki, jak zauważył prowadzący drugą prezentację kierownik Działu Zielonej Transformacji Centrum UNEP/GRID-Waszawa, Bartłomiej Kozek, nie napawają optymizmem. Co więcej - wymagają zrozumienia, że nawet niewielki, dalszy wzrost średniej, globalnej temperatury to nie „przekręcenie gałki w termostacie”, ale zaburzenie równowagi ekosystemowej, skutkujące wzrostem poziomu mórz, gwałtownymi zjawiskami powodziowymi czy ryzykami dla różnorodności biologicznej.

Kozek zauważył, że skutki kryzysu klimatycznego nie dotykają jedynie odległych zakątków świata, ale dotykają również Europę. Coraz mocniej wpływają też na działalność gospodarczą - koszty napraw szkód, spowodowanych przez wichury czy powodzie, wzrost cen produktów rolnych z powodu suszy czy trudności w pozyskiwaniu niezbędnych do funkcjonowania surowców bądź energii.

W trakcie spotkania omówiony został wpływ, jaki dane naukowe wywierają na decydentów politycznych czy gospodarczych. Odnotowane zostały zmiany w modelach biznesowych, realizowane często z powodu wzrostu świadomości i rosnących oczekiwań konsumentów. Poruszona również została rola aktywizmu klimatycznego czy zmian legislacyjnych bezpośrednio wpływających na modele biznesowe, takich jak Europejski Zielony Ład.

W trakcie kolejnych spotkań uczestniczące w nich osoby dowiedzą się więcej na temat zmian legislacyjnych, modeli biznesowych czy źródeł finansowania, będących bezpośrednią odpowiedzią na kryzys klimatyczny. Omówione zostaną nie tylko kwestie ogólne, ale również źródła wyzwań oraz szanse biznesowe w poszczególnych sektorach. Oprócz ekspertów z Polski w spotkaniach uczestnicy będą zagraniczni goście - w szczególności ze Stanów Zjednoczonych. Umożliwi to prawdziwie transatlantycki, biznesowy dialog klimatyczny.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Projekt realizowany przy wsparciu Ambasady USA w Polsce. Materiał został sfinansowany z grantu przyznanego przez Departament Stanu USA. Opinie, stwierdzenia i wnioski w nim zawarte należą do jego autorów i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Departamentu Stanu USA. foto

Opublikowane pierwotnie 2022-01-25

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynatorzy Programu

Magdalena Jaśkiewicz

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

magdalena.jaskiewicz@gridw.pl

+48 662 629 372

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com