utworzono: 2020-11-26

2. edycja programu Climate Leadership powered by UN Environment pod patronatem medialnym portalu Odpowiedzialnybiznes.pl

Portal Odpowiedzialnybiznes.pl, prowadzony przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, objął patronatem medialnym 2. edycję programu Climate Leadership powered by UN Environment, odbywającą się na przełomie 2020/2021.

Program Climate Leadership ma na celu budowę społeczności liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Od początku swojej działalności program pomaga firmom odpowiadać na oczekiwania społeczne poprzez łączenie ich przedstawicieli z ekspertami różnych specjalności, przez co wnosi duży wkład w neutralizację szkodliwego wpływu biznesu na środowisko. Dzięki udziałowi w pierwszej edycji programu Climate Leadership, aż 10 firm z różnych branż podjęło zobowiązania środowiskowe oraz uzyskało eksperckie wsparcie z zakresu wdrażania ekologicznych i zrównoważonych rozwiązań w swoich przedsiębiorstwach.

Program Climate Leadership oraz portal Odpowiedzialnybiznes.pl połączyła nić porozumienia wynikająca ze zbieżnych misji oraz wartości prezentowanych przez obydwie inicjatywy. – komentuje Maria Andrzejewska, dyrektor centrum UNEP/GRID-Warszawa, współtwórczyni i koordynatorka programu. Zarówno portal zarządzany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jak i program prowadzony przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa mają na celu inspirowanie oraz umacnianie biznesów w realizacji postanowień związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, a także zrównoważonym rozwojem.

Obecna edycja programu miała swoją inaugurację 26 października br. i aktualnie prowadzi nabór firm do programu. Objęcie patronatem medialnym programu Climate Leadership przez portal Odpowiedzialnybiznes.pl nastąpiło w dniu 20.11.2020r.

Opublikowane pierwotnie 2020-11-26 w serwisie Centrum UNEP/GRID - Warszawa

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać