utworzono: 2021-06-24

Ograniczenie zużycia surowców to podstawa - spotkanie społeczności Climate Leadership

foto

W dniu 23.06.2021 miało miejsce trzecie spotkanie crowdsourcingowe społeczności Climate Leadership. Tym razem temat przewodni brzmiał: „Ograniczenie zużycia surowców to podstawa. Co, jak i kiedy można ograniczyć i czy klienci to zaakceptują?”.

„Jak wspominają nieraz studenci najlepsze opakowanie to brak opakowania, a najbardziej etyczna odzież to ta, którą masz w szafie.” – zaczął dyskusję profesor Bolesław Rok. Podczas spotkania zastanawialiśmy się wspólnie z uczestnikami tegorocznej edycji Programu oraz współpracującymi ekspertami jakie są granice zmian i na ile biznes jest na nie gotowy.

Już od samego początku kreujemy potrzeby społeczeństw, jak zaznaczył Tomasz Wojciechowski: „trudno będzie oddziaływać na konsumentów, dopóki nie urwiemy nieustannego przekazu marketingowego mówiącego o szczęściu idącym za konsumpcją”. Każdy projekt opakowania, reklama czy hasło reklamowe budują potrzebę, zachęcają do kupowania więcej, mylnie okazują materializm jako drogę do szczęścia, a co za tym idzie zużywania większej ilości surowców. Rozwiązania product as a service, możliwości wynajmu czy różnego rodzaju biblioteki sprzętu to nadal światowa nisza z olbrzymim potencjałem.

„Mamy podwójnie trudną rolę. Z jednej strony konieczne jest oduczanie tego, czego uczono na studiach o kreowaniu potrzeb konsumentów, a z drugiej strony ponowne edukowanie poprawnych zachowań.” - zauważyła Olga Petelczyc.

Świat w ponad 90% nie jest cyrkularny. Poziom marnotrawstwa jest ogromny. „Warto stworzyć rynek drugiego obiegu, co rozwiązałoby problem zużycia surowców, a nadal niosło za sobą korzyści.” - słusznie zauważyła Agata Rudnicka-Reichel. - „Należy pamiętać, że w obszarze społecznym musimy uważać na ostre cięcie, aby nie minimalizować konsumpcji bez myślenia o konsekwencjach społecznych, cały proces musi być spójny.” Wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni, powinniśmy jednak nauczyć się w inny sposób budować strategię, wszelkie działania rozważać bardziej odpowiedzialnie, co można osiągnąć np. poprzez innowacje, jak powiedziała Agata Miryn-Sienkiewicz.

Profesor Bolesław Rok zwrócił również uwagę na sektor budowlany, który zużywa 20% wody pitnej, 40% surowców, 40% energii odpowiada za 40% emisji CO2 i 30% produkcji odpadów.

Agata Rudnicka-Reichel, wspomniała również o ciekawym rozwiązaniu jakim są eko-parki przemysłowe. W przypadku, gdy jedna firma nie ma możliwości lub ma trudności z rozwiązaniem problemu m.in. powstających odpadów czy zużycia surowców, może myśleć o działaniu w symbiozie przemysłowej, dzięki czemu inna firma odpady może wykorzystać i zagospodarowywać w ramach swoich procesów.

Etykietowanie towarów mogłoby być kolejnym rozwiązaniem, o którym rozmawiano podczas spotkania. „Konsument widząc ocenę danego produktu i jego wpływu środowiskowego, mógłby dokonać odpowiedzialnego wyboru, podobnie jak działa to na sprzęcie elektronicznym.” - wskazał Konrad Nowakowski. Bazując m.in. na indeksach reperowalności czy realnych certyfikacjach można uniknąć m.in. zjawiska tzw. planned obscolescence (planowane postarzanie produktu), które powoduje, że jesteśmy zmuszeni do kolejnego zakupu, nowego produktu i zużycia surowców.

Dlaczego wszystkie te kwestie są ważne?

Według danych Eurostatu polska gospodarka jest przeszło trzykrotnie mniej efektywna w wykorzystywaniu surowców niż europejska średnia. Wraz z rosnącymi płacami operujący w Polsce biznes będzie musiał poszukiwać nowych przewag konkurencyjnych. Model „biznesu jak zwykle” będzie coraz cięższy do utrzymania ze względu na regulacje, zmieniające się oczekiwania konsumentów, ale również ryzyka geopolityczne, takie jak ryzyko wojen handlowych. Potrzebujemy zatem nowych, bardziej przyjaznych dla ludzi i środowiska wzorców produkcji i konsumpcji, dających olbrzymie pole do popisu dla innowacji biznesowych - komentuje ekspercką dyskusję kierownik Działu Zielonej Transformacji Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Bartłomiej Kozek.

Wnioski końcowe

Budowane od lat przekonania związane ze szczęściem wynikającym z posiadania, jak i kreowanie potrzeb doprowadziły do sytuacji, w której konieczne jest oduczanie obecnych nawyków i przyzwyczajanie do innych rozwiązań. Nie chodzi o to, aby kupować nowy produkt, ale żebyśmy mieli możliwość naprawienia, czy ponownego użycia już posiadanego.

Istotnym jest myślenie o konsekwencjach już na etapie projektowania produktu, czy usługi, nie tylko w kwestii konsekwencji środowiskowych po skończeniu życia, ale w całym jego cyklu.

Wśród metod do oszczędzania surowców, czy przekonywania konsumentów do wyboru korzystniejszych środowiskowo alternatyw uczestnicy spotkania wymienili m.in.: Eko-parki przemysłowe, etykietowanie informujące o długości życia produktu, indeks reperowalności, wszelkiego rodzaju współwykorzystywanie i wypożyczanie produktów, czy działanie z duchem product as a service.

Model „business as usual” będzie coraz cięższy do utrzymania ze względu na regulacje, zmieniające się oczekiwania konsumentów, ale również ryzyka geopolityczne, takie jak ryzyko wojen handlowych.

Już wkrótce kolejne spotkanie crowdsourcingowe w ramach ClimateLeadership, na które zapraszamy społeczność Programu:

30.06 – Bioróżnorodność jest niezbędna do przetrwania ludzi, firm, planety. Jak można wykorzystać kompensacje przyrodnicze i czy one w ogóle mają sens z punktu widzenia biznesowego? 

Opublikowane pierwotnie 2021-06-24

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com