utworzono: 2021-04-02

O trendach CSR w najnowszej debacie Rzeczypospolitej

foto

19 marca odbyła się kolejna debata z cyklu „CSR – Biznes odpowiedzialny w Polsce” pt. „Trendy CSR – za co musi odpowiadać biznes”. Jednym z panelistów była dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska. Skrót zapisu z debaty oraz pisemna relacja są już dostępne na stronie dziennika Rzeczpospolita.

Świadomość ograniczonych zasobów

W pierwszych minutach debaty Maria Andrzejewska wprowadziła słuchaczy w tematykę Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz stosunku przedstawicieli biznesu do wytyczonych przez Agendę 2030 zadań, który w ostatnich kilku latach uległ znaczącej zmianie. Pojawienie się liderów, którzy patrząc dalej w przód zaczęli analizować trendy gospodarcze pod względem zmian klimatycznych oraz ograniczoności zasobów, otworzyło pole do przekształcania biznesowych wzorców na takie, które włączają perspektywę środowiskową.

Takie podejście staje się coraz częściej głównym nurtem planowania biznesowej przyszłości. Kalkulując obecne trendy, firmy zmieniają strategie biorąc pod uwagę nie tylko ewentualne deficyty zasobów, ale także nastroje wśród konsumentów - badania przedstawiające ich oczekiwania jednoznacznie wskazują na coraz większe zainteresowanie wpływem działalności firmy na środowisko, a hasła takie jak "zrównoważony" czy "fair trade" są znane coraz większej rzeczy odbiorców.

Pandemia punktem zwrotnym

Izabela Rakuć-Kochaniak, dyrektor ds. CSR w Veolia Energia Polska podkresliła istotę międzysektrowej współpracy i rezyliencji, szczególnie w dobie pandemicznych ograniczeń. Zastępca prezydenta Poznania, Mariusz Wiśniewski, wyraził zadowolenie z coraz ścislejszej współpracy biznesu z samorządami w kwestiach nie tylko działań wolontariatu, ale także zapobiegania kryzysom i skutkom zmian klimatu.

Paweł Niziński, dyrektor generalny firmy Goodbrand, również odniósł się do tego istotnym, globalnym doświadczeniem jest dla nas wszystkich ostatni rok i pandemia wirusa SARS-CoV-2, która pokazała jak bardzo wszyscy jesteśmy od siebie współzależni. Scisła współpraca biznesu, samorządów i lokalnych społeczności może być nowym otwarciem op tym kryzysie.

Rozmówcy pokreślali także, że najważniejsza w realizacji Celów Zrównowazonego Rozwoju oraz zapobiegania skutkom zmian klimatu jest rola dużego biznesu.

Opublikowane pierwotnie 2021-04-02 w serwisie Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com