utworzono: 2019-11-29

O kryzysie klimatycznym i odpowiedzi branży reklamowej na spotkaniu SAR

foto

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej zaprosiło przedstawicieli Centrum UNEP/GRID-Warszawa do udziału w dyskusji nad wypracowaniem standardów działania branży, dzięki którym zmniejszy się jej negatywny wpływ na środowisko.

Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju w Centrum, Bartłomiej Kozek, w trakcie prezentacji "Kryzys klimatyczny - gdzie jesteśmy?" dzielił się z osobami uczestniczącymi w wydarzeniu najnowszą wiedzą, dotyczącą globalnej sytuacji.

Wskazywał zarówno na konkretne, namacalne efekty rozregulowania systemu klimatycznego przez człowieka, takie jak odnotowane w tym roku fale upałów w Europie, jak i na bieżący stan wiedzy naukowej.

Powołując się m.in. na dane, zawarte w najnowszym raporcie Progrmu ONZ ds. środowiska (UNEP) z cyklu "Emissions Gap Report" wskazał, że aktualne zobowiązania redukcyjne, zaprezentowane przez państwa-sygnatariuszy paryskiego porozumienia klimatycznego, skutkować będą wzrostem średniej, globalnej temperatury do poziomu 3,2 stopni Celsjusza - znacznie wyższego niż sugerowane jako akceptowalne limity 1,5 czy 2 stopnia.

Lata zaniedbań, w wyniku których skala corocznego spadku emisji gazów cieplarnianych powinna w latach 2020-2030 sięgać 7,6%, wymagać będzie podjęcia stanowczych działań przez każdy z sektorów życia społecznego i gospodarczego - w tym przez biznes.

Czas na zieloną branżę reklamową

Osoby reprezentujące branżę reklamową zastanawiały się w trakcie otwartej dyskusji nad tym, w jaki sposób produkcja spotów reklamowych może stać się bardziej przyjazna dla środowiska.

Obok zdefiniowania najważniejszych obszarów problemowych, takich jak catering, zużycie energii czy radzenie sobie z wygenerowanymi w trakcie produkcji odpadami nie zabrakło przykładów na już podejmowane w branży działania - od ograniczenia ilośc i jednorazowych produktów na planie aż po zmiany w scenariuszu, przyczyniające się do oszczędności w procesie produkcyjnym bez obniżania jakości artystycznej efektu końcowego.

Na możliwość wpływnia przez branżę w pozytywny sposób również na jej klientów mówiła również specjalistka Centrum ds. komunikacji, Katarzyna Wasilewska-Wojtan.

Spotkanie było elementem działań, realizownych w ramach kampanii Ad Goes Green, której partnerem jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Opublikowane pierwotnie 2019-11-29

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia
Biznes EkologiaEkonatura

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com