utworzono: 2021-02-25

Firma Netguru została kolejnym uczestnikiem programu Climate Leadership

foto

Spółka Netguru dołączyła do 2. edycji programu „Climate Leadership powered by UN Environment”. Firma, która posiada certyfikat B Corporation™, w nadchodzącym roku będzie wypracowywać z ekspertami Programu konkretne zmiany, które mają na celu zmniejszyć jej ślad węglowy. W trakcie trwania tegorocznej edycji każdy uczestnik przygotuje zobowiązanie, które w mierzalny sposób będzie spełniać założenie wdrożenia rzeczywistych transformacji przeciwdziałających kryzysowi klimatycznemu.

Celem programu Climate Leadership jest budowa społeczności liderów biznesu, którzy rozumiejąc konieczność zmiany dla klimatu dostrzegają w niej szansę na rozwój. Współpracując z zewnętrznymi ekspertami Programu, firmy opracowują, a następnie wdrażają rozwiązania w wymierny sposób zmniejszające ich wpływ na globalny klimat.

„Jednym z celów, jakie postawiliśmy sobie w strategii rozwoju Netguru, są działania na rzecz klimatu. Dotychczas byliśmy zaangażowani w rozwiązania pro-klimatyczne naszych klientów i partnerów: stworzyliśmy aplikację Report Pollution i współpracowaliśmy z Coalition for Rainforest Nations.” - komentuje Karolina Długosz, Sustainability Lead w Netguru - „Dziś chcemy przyjrzeć się sobie: obliczyć nasz ślad węglowy, namierzyć jego główne źródła, poszukać bardziej efektywnych rozwiązań, monitorować, a potem offsetować to, czego nie możemy zredukować. Wierzymy też, że dzięki takiemu podejściu będziemy lepszym partnerem technologicznym dla naszych dbających o planetę klientów”.

W 2019 roku do Programu przystąpiło dziesięć firm, które w toku prac wypracowały wdrażane obecnie pro-klimatyczne rozwiązania. W podsumowującej pierwszą edycję publikacji „Biznes na rzecz zmiany”, ekspert programu Bartłomiej Kozek pisze: “W zeszłorocznym raporcie „Exponential Roadmap”, prezentującym 36 rozwiązań na rzecz zmniejszenia poziomów emisji gazów cieplarnianych o 50% do roku 2030, wskazano, iż miasta i firmy mają bezpośrednią kontrolę nawet nad 35% aktualnie generowanych emisji. Oznacza to, że w ich rękach znajduje się olbrzymia odpowiedzialność i nie powinny jedynie biernie oczekiwać na decyzje, zapadające w rządach i parlamentach”.

Pomysłodawcami programu Climate Leadership są Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa Maria Andrzejewska i Profesor Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa, od blisko 30 lat realizujące w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest także inicjatorem Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”. Od 4 lata firmy i organizacje w nim zrzeszone pracują na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, ze szczególną troskę traktujące ich środowiskowy wymiar.

O Netguru

Netguru to polska spółka akcyjna oferująca usługi doradztwa, tworzenia oprogramowania oraz projektowania produktów cyfrowych, będąca jedną z najszybciej rozwijających się firm w Europie, wyróżnioną m.in. przez Financial Times, Deloitte i Forbes.

Powstała w roku 2008 i obecnie ma na koncie ponad 600 ukończonych projektów. Zespół liczy ponad 650 osób pracujących w jednym z ośmiu biur lub zdalnie. W 2019 roku zajęła 6. miejsce na liście najbardziej pożądanych pracodawców IT w rankingu portalu IT Bulldogjob, osiągając tym samym drugie miejsce wśród polskich firm.

Firma pracuje zarówno z największymi markami na świecie, takimi jak Volkswagen czy IKEA, jak również z wieloma szybko rosnącymi startupami, m.in. w branży finansowej (Solarisbank), edukacyjnej (Babbel), czy nawet z producentami robotów (Temi).

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zostało ustanowione 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UN Environment Programme, UNEP) a Rządem Polskim reprezentowanym przez Ministerstwo Środowiska. Centrum działa jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowa baza danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Opublikowane pierwotnie 2021-02-25

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynatorzy Programu

Magdalena Jaśkiewicz

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

magdalena.jaskiewicz@gridw.pl

+48 662 629 372

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com