utworzono: 2021-02-22

Miesięcznik My Company Poland objął patronatem medialnym trwającą 2. edycję programu Climate Leadership powered by UN Environment

Miesięcznik My Company Poland objął patronatem medialnym trwającą 2. edycję programu Climate Leadership powered by UN Environment. To kolejne prestiżowe medium, które postanowiło wesprzeć organizatorów i uczestników Programu działających na rzecz realnej zmiany w biznesie.

Program Climate Leadership ma na celu stworzenie społeczności liderów biznesu, którzy będą wymiernie działać na rzecz neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Łącząc przedstawicieli firm z ekspertami różnych dziedzin, Program pomaga odpowiadać na oczekiwania społeczne i wnosi znaczący wkład w neutralizację szkodliwego wpływu biznesu na środowisko. W ramach działań zapoczątkowanych podczas pierwszej edycji Climate Leadership, aż 10 firm z różnych branż podjęło konkretne zobowiązania środowiskowe oraz uzyskało eksperckie wsparcie z zakresu wdrażania ekologicznych i zrównoważonych rozwiązań w swoich przedsiębiorstwach.

My Company Polska to jeden z najszybciej rosnących miesięczników biznesowych w Polsce. Czytany przez przedsiębiorców, właścicieli firm i kadrę menedżerską, pomaga w prowadzeniu biznesu, informuje o rzeczach najważniejszych, a także inspiruje do rozwoju.

„My Company Polska buduje strefę ludzi przedsiębiorczych, a przedsiębiorczość z dobrymi perspektywami na przyszłość musi uwzględniać dobro planety i wpływ na zmiany klimatu. Wspólnie chcemy szukać rozwiązań dla największych wyzwań cywilizacyjnych, przed którymi stoją obecni i przyszli przedsiębiorcy.” – komentuje prof. Bolesław Rok, współtwórca programu Climate Leadership.

Obecna edycja miała swoją inaugurację 26 października 2020 roku i aktualnie prowadzi nabór firm do Programu. Objęcie patronatem medialnym programu Climate Leadership przez My Company nastąpiło w dniu 18.02.2021r.

Opublikowane pierwotnie 2021-02-22

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać