utworzono: 2022-05-25

Ludzie i planeta - wątek przewodni kolejnego spotkania Sustainable Leaders’ Hub

foto

Społeczne zainteresowanie kwestiami klimatycznymi potrafi mobilizować świat polityki i biznesu do realnych zmian. Przemyślane wybory przy urnie wyborczej czy decyzjach zakupowych mogą stać się elementem budowy bardziej przyjaznego dla ludzi i środowiska świata. Jak w takiej rzeczywistości odnajdzie się biznes?

Nie trzeba szukać daleko by zauważyć, że społeczna mobilizacja potrafi doprowadzić do zmian. Powrót zainteresowania opinii publicznej kwestiami kryzysu klimatycznego, przejawiający się w powstawaniu nowych ruchów ekologicznych (takich jak Młodzieżowe Strajki Klimatyczne czy Extinction Rebellion), przełożył się na dobre wyniki stawiających na ambitniejszą politykę prośrodowiskową partii politycznych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wyniki te wygenerowały z kolei kontekst, w którym nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula van der Leyen, za jeden ze swych sztandarowych projektów politycznych uznała stworzenie wizji Europejskiego Zielonego Ładu. Wizji, przekładającej się na szereg strategii sektorowych oraz towarzyszących im projektów legislacyjnych, które będą mieć wpływ m.in. na operujący w Europie biznes.

Chcące zrozumieć swoje otoczenie firmy muszą zatem przyglądać się nie tylko swoim łańcuchom dostaw czy zmianom prawnym, ale również dostrzegać zachodzące zmiany społeczne i rosnące oczekiwania względem tego, jak wyglądać powinna odpowiedzialna działalność biznesowa. Bez tej analizy pozostaną one narażone na nieprzewidziane ryzyka - od refutacyjnych po regulacyjne.

Łączenie tematów

Aby pomóc w zrozumieniu zmieniającego się kontekstu społecznego - w tym lokalnych kontekstów - organizatorzy cyklu Sustainable Leaders’ Hub postanowili zderzyć jego uczestników z danymi o zmieniających się nastrojach obywatelskich i konsumenckich w różnych rejonach świata.

Pierwszą panelistką wydarzenia była aktywistka ekologiczna i feministyczna, Yoko Lu. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że współczesny aktywizm społeczny wykracza poza kwestie środowiskowe, zwracając uwagę np. na konieczność zmierzenia się z rasizmem (ruch Black Lives Matter). Nieformalne zrzeszenia oraz organizacje pozarządowe regularnie biorą pod lupę przestrzeganie praw człowieka przez biznes, informując o wykrytych przez siebie nieprawidłowościach.

Lu zwróciła również uwagę na wzajemne przenikanie się różnego rodzaju wyzwań, stojących na drodze do budowy bardziej przyjaznego dla ludzi i środowiska świata. Wspomniane przez nią na początku wystąpienia kwestie rasowe potrafią łączyć się chociażby z życiem w otoczeniu zdegradowanego środowiska naturalnego. Fakt ten stanowił jeden z istotnych czynników, które doprowadziły do zwiększenia znaczenia kwestii sprawiedliwości klimatycznej w środowiskach aktywistycznych.

Odpowiedzią biznesu mogą tu być działania z zakresu jego odpowiedzialności społecznej - CSR. Wiele zależy jednak od jakości ich realizacji, głębokości zachodzących w kulturze korporacyjnej zmian (np. zwiększenia różnorodności osób, zasiadających w zarządach) oraz umiejętności wpisania ich w szeroką wizję zrównoważonego rozwoju.

Ryzyka, wyzwania, zmiany

Koordynujący program Climate Leadership Michał Purol w swoim wystąpieniu kontynuował ten wątek wskazując na to, jak przeprowadzać tego typu zmiany w przemyślany sposób. Zdaniem eksperta Centrum UNEP/GRID-Warszawa kluczowym aspektem jest tu świadomość swojego wpływu na różnego rodzaju interesariuszy - tak wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy.

Sygnałów dotyczących tego, że kwestie środowiskowe pozostają wysoko na politycznej agendzie i debacie publicznej nie brakuje - wystarczy spojrzeć na ich obecność w kolejnych publikacjach Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) z cyklu „Global Risks Report”. Tymczasem dane, zawarte np. w analizach Europejskiego Funduszu Leasingowego dotyczących podejścia polskich małych i średnich firm w Polsce do zielonej energii wskazują, że niezbędne zmiany spotykać się potrafią ze sceptycyzmem czy oporem.

Społeczna (w tym konsumencka) aktywność w kwestiach środowiskowych może stanowić kolejny bodziec do tego, by przed tymi zmianami w modelach biznesowych się nie wzdragać. Jak zauważył Purol coraz mniej jest już miejsca na pozorowane działania, które zostaną określone mianem greenwashingu. Jest za to przestrzeń na szeroką gamę działań, budujących wiarygodność rynkową - od obecności tematyki klimatycznej w zarządach firm aż po oferowanie bardziej przyjaznych dla środowiska produktów i usług.

Zielona dekada?

W kolejnych latach mierzyć się będziemy z szeregiem wyzwań, związanych chociażby z rosnącymi cenami czy ograniczoną dostępnością towarów i usług, na których nam zależy. Rozwiązania, łączące dbałość o środowisko z ekonomiczną opłacalnością, takie jak trwałe produkty czy dostępność napraw, mogą poszerzać swe nisze rynkowe.

Czy biznes odpowie na to wyzwanie? Szansę na to będzie miał tym większą, im uważniej śledzić będzie trendy - nie tylko te rynkowe, ale również społeczne.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Projekt realizowany przy wsparciu Ambasady USA w Polsce. Materiał został sfinansowany z grantu przyznanego przez Departament Stanu USA. Opinie, stwierdzenia i wnioski w nim zawarte należą do jego autorów i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Departamentu Stanu USA. foto

Opublikowane pierwotnie 2022-05-25

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com