utworzono: 2022-02-24

Klimat i modele biznesowe pod lupą Sustainable Leaders’ Hub

foto

Wiedza o źródłach kryzysu klimatycznego oraz odpowiedziach regulacyjnych to jedno - przełożenie jej na konkretne zmiany w modelach biznesowych to drugie. O tym jak wyglądać powinny pierwsze kroki firm na drodze do neutralności klimatycznej mówili paneliści kolejnego, trzeciego już spotkania Hubu.

Operujący w Polsce biznes nie funkcjonuje w oderwaniu od globalnych trendów. Wpływa na niego nie tylko polityka klimatyczna, realizowana na szczeblu europejskim, krajowym czy lokalnym, ale również ta, wdrażania dobrowolnie przez świadome związanych ze zrównoważonym rozwojem wyzwań firmy - w tym te o nierzadko globalnym oddziaływaniu.

Trend ten stawia polskie przedsiębiorstwa - niezależnie od ich wielkości czy osiąganych przez siebie przychodów - w obliczu wyzwania ponownego przemyślenia swoich modeli biznesowych. Dla części z nich atrakcyjne wydaje się kontynuowanie „biznesu takiego jak zwykle” i wprowadzanie zmian dopiero w momencie pojawienia się wymogów regulacyjnych.

Coraz częściej jednak do podjęcia działań wyprzedzających skłaniać je może dynamicznie zmieniająca się sytuacja rynkowa. Wzrost cen energii przekonać może do poszukiwania oszczędności, na przykład poprzez działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej. W wypadku bycia dostawcą dla większej korporacji pojawiać się zaczynają oczekiwania mierzenia i redukowania śladu węglowego.

Świadomość zachodzących zmian stanowi konieczny krok do zmiany modelu biznesowego. Wynikać ona musi ze zrozumienia trendów i motywacji graczy rynkowych, ale też głębszej zmiany w podejściu do działalności gospodarczej. Wąsko rozumiane myślenie o krótkoterminowej maksymalizacji zysków ustąpić musi zrozumieniu odpowiedzialności społecznej i środowiskowej firm w duchu Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Globalna sieć współpracy

W jaki sposób taka szeroko zakrojona zmiana przebiega w praktyce? Przykładem może być mająca globalne ambicje We Mean Business Coalition, której przedstawiciel - Dominic Gogol - opowiadał uczestnikom Hubu o znaczeniu współpracy na rzecz zielonej zmiany w biznesie.

WMBC od lat aktywnie działa na rzecz tego, by biznes wspierał wizję ograniczenia wzrostu średniej, globalnej temperatury do poziomu 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu do okresu przed rewolucją przemysłową. By cel ten został osiągnięty firmy muszą aktywnie wesprzeć działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o ok. połowę do roku 2030 i wejścia w stan neutralności klimatycznej do roku 2050.

Koalicja, którą w trakcie Hubu reprezentował Gogol - wicedyrektor ds. programowych w WMBC - stawia sobie za zadanie stymulowanie działania świadomego biznesu oraz wspieranie działań na rzecz bardziej ambitnych regulacji środowiskowych. Poprzez sieć współpracujących z nią organizacji oferuje narzędzia, umożliwiające uczestnikom przyjęcie i wdrożenie zgodnych z konsensusem naukowym celów redukcji emisji oraz wspierania zmian w ich łańcuchach wartości.

Stymulowanie wzrostu ambicji środowiskowych nie kończy się wyłącznie na kwestiach stricte energetycznych, obejmując działania na rzecz upowszechniania elektromobilności czy zmniejszania emisyjności produkcji stali. Istotnym elementem wspierania działań biznesu jest również umożliwienie mu śledzenie jego postępów poprzez analizę realizowanych działań i ocenę ich skuteczności.

Świeże spojrzenie potrzebne od zaraz

Ważnym elementem, umożliwiającym zmianę modelu biznesowego, jest nie tylko zrozumienie kontekstu, ale wręcz zmiana filozofii prowadzenia firmy. O tym w jakim kierunku taka zmiana powinna iść mówił prof. Bolesław Rok - wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego i współtwórca programu Climate Leadership. W trakcie swojej prezentacji wskazywał na potencjalne odpowiedzi na doświadczany przez nas kryzys klimatyczny, takie jak rozwijanie nowoczesnych technologii, zmiany rynkowe realizowane w duchu Zielonego Nowego Ładu, regulacje umożliwiające włączenie wpływu biznesu na środowisko do jego rachunku ekonomicznego, a także szersze zmiany świadomości, dzięki którym prowadzenie działalności gospodarczej odbywać się będzie na bazie kultury regeneracji - uznania za priorytet konieczności budowy przyjaznego dla ludzi i środowiska świata.

Jak zauważył prof. Rok zmiany te wiązać się będą z wdrażaniem innowacyjnych podejść do modeli biznesowych. Wśród nich wymienił m.in. wykorzystanie idei gospodarki o obiegu zamkniętym, stawianie na sprzedaż usług, a nie jedynie produktów czy podnoszenie efektywności energetycznej i surowcowej przedsiębiorstwa.

Jakie jeszcze wskazówki przekazać można firmom, chcącym aktywnie (a nie reaktywne) uczestniczyć w zielonej transformacji gospodarki? - Zdecyduj się na ambitne działania strategiczne, przemyśl oferowane przez siebie produkty czy sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa, postaw na innowacyjne partnerstwa, bo wyzwania zrównoważonego rozwoju wymagają współdziałania - apelował prof. Rok.

Nikt nie ukrywa, że proces przejścia do stanu neutralności klimatycznej wiązać się będzie z różnego rodzaju ryzykami. Warto jednak pamiętać, że skutki wymknięcia się kryzysu klimatycznego spod kontroli - również dla biznesu - będą najpewniej znacznie gorsze.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Projekt realizowany przy wsparciu Ambasady USA w Polsce. Materiał został sfinansowany z grantu przyznanego przez Departament Stanu USA. Opinie, stwierdzenia i wnioski w nim zawarte należą do jego autorów i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Departamentu Stanu USA. foto

Opublikowane pierwotnie 2022-02-24

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynatorzy Programu

Magdalena Jaśkiewicz

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

magdalena.jaskiewicz@gridw.pl

+48 662 629 372

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com