utworzono: 2019-11-07

Inauguracja programu „Climate Leadership”

foto

Na zorganizowanym w Centrum Nauki Kopernik wydarzeniu członkowie Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska” zapoznali się z nową inicjatywą Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Projekt „Climate Leadership” ma wspierać biznes w działaniach, służących jego przejściu na drogę neutralności klimatycznej poprzez oferowanie innowacyjnych produktów i usług.

Klimatyczni liderzy

Nową inicjatywę zaprezentował jeden z jej pomysłodawców, nestor polskiej szkoły społecznej odpowiedzialności biznesu, profesor Bolesław Rok.

I edycja programu, która rozpoczyna się jesienią roku 2019 i potrwa do 5 czerwca 2020 (kolejnego Światowego Dnia Środowiska) zgromadzi firmy świadome swojej roli w procesie osiągania neutralności klimatycznej i potrafiące dostrzec w tej zmianie szansę na rozwój.

Firmy te podejmą konkretne działania, które w wymierny sposób zmniejszają negatywny wpływ produktów i usług na środowisko oraz takie, które są odpowiedzią na wyzwania związane z adaptacją do zmian klimatu (w tym szczególnie, do zachowania naszego komfortu oraz wysokiej jakości życia).

Podjęte zobowiązania konsultowane będą ze specjalistami Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz z ekspertami zewnętrznymi.

O znaczeniu współpracy między środowiskami naukowymi oraz biznesem w trakcie rozmowy z dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Marią Andrzejewską, mówiła Shereen Zorba, kierująca sekretariatem UN Science-Policy-Business Forum on the Environment.

Wspólnie #DlaPlanety

Wśród uczestników programu znajdą się również członkowie Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska”, którego działania podsumowywane były w trakcie popołudniowej części wydarzenia.

W ciągu minionych 12 miesięcy Partnerstwo urosło o 18 nowych podmiotów (z 40 do 58), które w trakcie wydarzenia otrzymały dedykowane im certyfikaty. Podziękowania i dyplomy za zaangażowanie z rąk otwierającej spotkanie Elżbiety Wołoszyńskiej-Wiśniewskiej, kierującej działem edukacji Centrum UNEP/GRID-Warszawa, otrzymali również dotychczasowi jego uczestnicy.

Wśród projektów, którym poświęcona została szczególna uwaga, znalazło się m.in. realizowane wraz z Fundacją Veolia Polska „Ciepło dla miast”, wykorzystujące środowisko gry Ecocraft (Minecraft na zielono) do projektowania przyjaznego ludziom i środowisku miasta, a także Samsung Inkubator w Białymstoku, skupiający się na wspieraniu innowacyjnych pomysłów biznesowych, wcielających w życie Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Samsung przyznał również swoją nagrodę dla innowacyjnego przedsięwzięcia, które otrzymała Skansa Property za wdrożenie innowacyjnego rozwiązania startupu JiTiv w zakresie zrównoważonego zarządzania energią i oszczędności, opracowane w Samsung Inkubatorze w Rzeszowie.

Osoby uczestniczące w wydarzeniu mieli również okazję wysłuchać debaty z reprezentantami branży reklamowej na temat jej odpowiedzialności za stan środowiska.

Nowoczesne rozwiązania

Wydarzeniu Partnerstwa towarzyszyła konferencja, na której reprezentanci nauki i biznesu opowiadali o teorii i praktyce wykorzystywania innowacyjnych technologii i rozwiązań do dbania o środowisko oraz przyjazny dla ludzi i środowiska rozwój miast.

Wśród prezentujących wcielane w życia rozwiązania, takie jak bardziej przemyślanie zużywanie surowców, lepsza polityka odpadowa, a nawet wykorzystywanie ciepła z procesów produkcyjnych na potrzeby sieci ciepłowniczej, znaleźli się reprezentanci firm, takich jak Grupa Żywiec, Interseroh, L’Oreal czy Suez.

Towarzyszyły im wystąpienia przedstawicieli czołowych polskich uczelni (Uniwersytet Warszawski i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego), a także reprezentującego Urząd Miasta Stołecznego Warszawa Leszka Drogosza – dzięki nim osoby uczestniczące w „Innowacjach dla środowiska” mogli poszerzyć swoją wiedzę zakresu norm ISO, przewidywania miejskich powodzi czy wdrażania innowacyjnych praktyk prośrodowiskowych.

Uczestnicy spotkań mogli zapoznać się z przygotowaną przez BASF Polska wystawą „BASF DLA PLANETY”, a jeszcze przed wydarzeniem – zapoznać się ze specjalnym, dwustronicowym zestawem tekstów, opublikowanych w dzienniku „Rzeczpospolita” – patronie medialnym wydarzenia.

Opublikowane pierwotnie 2019-11-07

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia
Biznes EkologiaEkonatura

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com