utworzono: 2021-04-20

FORTE kolejnym uczestnikiem tegorocznej edycji programu Climate Leadership

foto

Fabryki Mebli „FORTE” S.A. to kolejny uczestnik 2. edycji programu „Climate Leadership powered by UN Environment”. Założeniem Programu jest przygotowanie przez każdego uczestnika konkretnego zobowiązania, które w mierzalny sposób będzie wdrażać zmiany przeciwdziałające kryzysowi klimatycznemu. Firma FORTE będzie w nadchodzących miesiącach pracować nad projektem związanym z wprowadzaniem zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, a dokładnie z optymalizacją pakowania swoich wyrobów.

Climate Leadership to program Centrum UNEP/GRID-Warszawa budujący społeczność liderów biznesu, którzy rozumiejąc konieczność zmiany dla klimatu, dostrzegają w niej szansę na rozwój. Współpracując z zewnętrznymi ekspertami Programu, firmy opracowują, a następnie wdrażają rozwiązania w wymierny sposób zmniejszające ich wpływ na globalny klimat. Eksperci zwracają uwagę na obowiązujące trendy i wskazują, że bycie częścią zmiany jest rozsądnym wyjściem nie tylko z ekologicznego, lecz także i z ekonomicznego punktu widzenia.

„Świat potrzebuje dziś pilnych działań, aby spowolnić katastrofę klimatyczną i jestem przekonana, że ich siłą napędową zarówno w wymiarze środowiskowym, jak i społecznym powinien być biznes. W Forte naszą ambicją jest tworzenie lepszego domu - dla obecnych i przyszłych pokoleń. Wierzymy, że każdy dom zasługuje na piękno, bezpieczeństwo i komfort, dlatego produkujemy mądrze zaprojektowane meble, z drewna pozyskiwanego z legalnych źródeł, spełniające najwyższe normy środowiskowe. Co roku ograniczamy emisje, zużycie surowców, inwestujemy w ekologiczne technologie wytwarzania. Prowadzimy wiele programów edukacyjnych uwrażliwiających na postępującą degradację środowiska, ale i dających narzędzia do walki o zdrowszą przyszłość. Chcemy być częścią rozwiązania, a nie źródłem problemu. Cieszę się, że coraz więcej firm myśli w ten sposób, rozpoznaje realne potrzeby i ambitnie dąży do ich realizacji. Poprzez udział w programie „Climate Leadership powered by UN Environment” chcemy podnieść efektywność naszych działań, zmierzających do optymalizacji pakowania wyrobów. Liczymy, że to pomoże nam w osiągnięciu postawionych wcześniej celów, z korzyścią dla środowiska i naszych odbiorców.” – mówi Maria Florczuk, członek zarządu Fabryk Mebli „FORTE” S.A.

W 2019 roku do pierwszej edycji programu przystąpiło dziesięć firm, które w toku prac wypracowały wdrażane obecnie pro-klimatyczne rozwiązania. W podsumowującej pierwszą edycję publikacji “Biznes na rzecz zmiany” dr hab. Joanna Kulczycka pisze: „Zasady, założenia i modele gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) kształtują dziś cele i kierunki działań Komisji Europejskiej, państw, regionów czy miast. Są impulsem i zachętą do wprowadzania tego typu strategii w firmach produkcyjnych i usługowych.”.

Pomysłodawcami programu Climate Leadership są Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa Maria Andrzejewska i Profesor Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa, od blisko 30 lat realizujące w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest także inicjatorem Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”. Firmy i organizacje w nim zrzeszone pracują na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, ze szczególną troskę traktujące ich środowiskowy wymiar.

O FABRYKACH MEBLI „FORTE” S.A.

Fabryki Mebli „FORTE” S.A. to czołowy polski producent i eksporter mebli do samodzielnego montażu. Spółka posiada pięć nowoczesnych zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w północno-wschodniej Polsce, w tym własną fabrykę płyty wiórowej w Suwałkach. W 1996 roku FORTE zadebiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednym z priorytetów firmy jest zrównoważony rozwój. Spółka stawia na równi najwyższą jakość produktu z troską o środowisko naturalne, kwestiami etycznymi i pracowniczymi, a we wszystkich aspektach swojej działalności kieruje się uniwersalnymi wartościami: odpowiedzialnością, współpracą, wrażliwością i rozwojem.

Opublikowane pierwotnie 2021-04-20

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia
Biznes EkologiaEkonatura

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com