utworzono: 2021-02-09

ERGO Hestia dołącza do uczestników programu Climate Leadership

foto

Grupa ERGO Hestia dołączyła do 2. edycji programu „Climate Leadership powered by UN Environment”. Firma już drugi rok z rzędu będzie pracować z ekspertami Programu, wypracowując plan konkretnych zmian, które w mierzalny sposób będą spełniać założenie wdrożenia rzeczywistych transformacji przeciwdziałających kryzysowi klimatycznemu.

Celem programu Climate Leadership jest budowa społeczności liderów biznesu, którzy rozumiejąc konieczność zmiany dla klimatu dostrzegają w niej szansę na rozwój. Współpracując z zewnętrznymi ekspertami Programu, firmy opracowują, a następnie wdrażają rozwiązania w wymierny sposób zmniejszające ich wpływ na globalny klimat.

W pierwszej edycji Programu ERGO Hestia wypracowała zobowiązanie polegające na redukcji emisji dwutlenku węgla w 2020 r. co najmniej o 5% w stosunku do roku 2019. Sopocki ubezpieczyciel zrealizował zobowiązanie z wyraźnym przekroczeniem minimalnego progu. Ilość wyemitowanego CO2 w roku 2020 była o ponad 15% mniejsza niż w roku ubiegłym. W styczniu 2021 roku ERGO Hestia otrzymała od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska certyfikat „System ekozarządzania i audytu EMAS” (ang. EcoManagement and Audit Scheme), co stanowi potwierdzenie skuteczności jej działań prośrodowiskowych.

„Wyniki redukcji emisji dwutlenku węgla oraz certyfikat z jednej strony są potwierdzeniem, że nasza troska o środowisko nie jest incydentalna, związana z pojedynczymi wydarzeniami, ale ma charakter ciągły i jest wynikiem realizacji długoterminowej strategii. Z drugiej strony EMAS będzie pomagać naszej organizacji w dalszym rozwoju i realizacji celów związanych z ochroną środowiska” - mówi Mario Zamarripa, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Grupy ERGO Hestia.

Ogółem w 2019 roku do Programu przystąpiło dziesięć firm, które w toku prac wypracowały wdrażane obecnie pro-klimatyczne rozwiązania. Podsumowanie pierwszej edycji przedstawione zostało w publikacji „Biznes na rzecz zmiany”, w której Anna Drewniak, consulting director w Havas PR napisała: “Dążenie do bardziej zrównoważonej przyszłości jest uwarunkowane nie tylko zmianami w świadomości i zachowaniu konsumentów, ale także producentów. Firmy, przyjmując rolę istotnego partnera na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej, stały się świadome szans oraz korzyści płynących z tego faktu. Do realizacji celów klimatycznych potrzebują jednak zaangażowanych, świadomych partnerów, w każdym obszarze swojej działalności”.

Pomysłodawcami programu Climate Leadership są Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa Maria Andrzejewska i Profesor Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa, od blisko 30 lat realizujące w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest także inicjatorem Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”. Od 4 lat firmy i organizacje, wśród których od 2019 znajduje się ERGO Hestia, pracują na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, ze szczególną troskę traktujące ich środowiskowy wymiar.

O Grupie ERGO Hestia

Grupa ERGO Hestia to pionier najbardziej innowacyjnych rozwiązań w sektorze ubezpieczeń. Od niemal 30 lat pozostaje wiarygodnym i niezawodnym partnerem oferującym najwyższej jakości produkty i usługi. Rocznie zapewnia ochronę zarówno ponad 3 milionom klientów indywidualnych, jak też kilkuset tysiącom firm i przedsiębiorstw. Podpisując Kartę Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, ERGO Hestia podkreśliła jak ważne jest prowadzenie biznesu zgodnie z celami Agendy 2030. Od lat konsekwentnie realizujemy, a także wspieramy działania zgodne z Agendą 2030, wprowadzając zmiany zarówno wewnątrz organizacji, jak i w otoczeniu.

Opublikowane pierwotnie 2021-02-09

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia
Biznes EkologiaEkonatura

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com