utworzono: 2022-02-14

Do 3 edycji programu Climate Leadership dołącza Santander Bank Polska S.A.

foto

O PROGRAMIE

Program Climate Leadership organizowany przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, został utworzony w 2019r. z inicjatywy Marii Andrzejewskiej – Dyrektor Generalnej Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego wspiera biznes w dążeniu do neutralności klimatycznej poprzez budowanie społeczności liderów na rzecz klimatu wspieranej przez ponad 120 ekspertów z różnych dziedzin jak m.in. analiza i redukcja śladu węglowego, efektywność energetyczna i surowcowa, zrównoważony łańcuch dostaw, zrównoważone finanse, raportowanie, czy rolnictwo regeneratywne i gospodarka wodna.

SANTANDER BANK POLSKA S.A.

Oferuje nowoczesne rozwiązania finansowe dla osób indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji. Bank ma jedną z największych sieci oddziałów i placówek partnerskich. Świadczy również usługi poprzez elektroniczne kanały dostępu, w tym bankowość mobilną. Jest jednym z liderów rynku w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w usługach bankowych. Konsekwentnie buduje swoją markę zgodnie ze strategicznym celem osiągnięcia pozycji najlepszego banku dla klienta. Priorytetem Santander Bank Polska jest satysfakcja i lojalność klientów. Dlatego bank regularnie wprowadza do oferty innowacyjne funkcjonalności, które pomagają dbać o finanse osobiste oraz efektywnie zarządzać finansami firmowymi. Od 2011 r. bank należy do międzynarodowej Grupy Santander. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, usługi maklerskie, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

Zrównoważony rozwój jest częścią strategii biznesowej Santander Bank Polska już od 2020 roku. W jej ramach aktywnie rozwija ofertę produktową. W 2021 bank wprowadził pierwszą kartę płatniczą z biodegradowalnego plastiku, a także ofertę EKO Kredytu. Jednym ze strategicznych celów banku jest wsparcie klientów w zielonej transformacji. Oferuje im produkty takie jak kredyty uzależnione od czynników ESG oraz zielone czy zrównoważone obligacje. Santander Bank Polska opracował Ramy Zrównoważonej Emisji, które zweryfikowała niezależna agencja ratingowa (SPO- Second Party Opinion). Jako pierwszy bank na polskim rynku przeprowadził emisję zrównoważonych papierów dłużnych o łącznej wartości 750 mln zł.

Dodatkowo w 2021 roku Santander ogłosił globalną strategię Net Zero, która zakłada, że do 2050 roku cała Grupa będzie zeroemisyjna. Działania obejmują zarówno emisje wewnętrzne, powodowane przez np. zużycie prądu czy bieżącą działalność, ale także emisje, które są efektem finansowania: usługi kredytowe, doradcze lub inwestycyjne świadczone klientom ze wszystkich segmentów.

W ramach realizacji tego celu Santander Bank Polska zapowiedział, że od 2030 roku zaprzestanie finansowania spółek energetycznych, w których przychód wynikający z produkcji węgla energetycznego stanowi więcej niż 10 procent. Ponadto do 2030 roku nastąpi całkowita redukcja ekspozycji banku wobec producentów węgla energetycznego.

W 2021 roku Santander Bank Polska wdrożył nową politykę „Zarządzania ryzykiem środowiskowym, społecznym i zmian klimatycznych”. Przeprowadził także wiele projektów wewnętrznych w ramach strategii ESG. Były to działania Fundacji Santander, inicjatywa Santander Universidades, oraz projekty edukacyjne kierowane do dzieci (np. Finansiaki) i seniorów.

Portal ESG Santander Bank Polska - https://esg.santander.pl/2020/

Strona Santander Bank Polska - https://www.santander.pl/

Opublikowane pierwotnie 2022-02-14

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com