utworzono: 2022-02-15

Do 3 edycji programu Climate Leadership dołącza PZU

foto

Do 3 edycji programu Climate Leadership organizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa dołącza PZU. W ramach programu firmy dążą do zmniejszania negatywnego wpływu na klimat.

Climate Leadership to program Centrum UNEP/GRID-Warszawa budujący społeczność liderów biznesu, którzy rozumiejąc konieczność zmiany dla klimatu, dostrzegają w niej szansę na rozwój. Współpracując z zewnętrznymi ekspertami Programu, firmy opracowują, a następnie wdrażają rozwiązania w wymierny sposób zmniejszające ich wpływ na globalny klimat. Eksperci zwracają uwagę na obowiązujące trendy i wskazują, że bycie częścią zmiany jest rozsądnym wyjściem nie tylko z ekologicznego, lecz także i z ekonomicznego punktu widzenia.

PZU

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) to największa instytucja finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa w pięciu krajach: w Polsce, Estonii, na Litwie, Łotwie i Ukrainie, a jej skonsolidowane aktywa sięgają blisko 400 mld zł. Na czele Grupy stoi PZU SA, którego tradycje sięgają roku 1803, kiedy na ziemiach polskich powstało pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe.

Tylko w Polsce Grupa PZU ma ok. 22 mln klientów. Jest liderem rynku ubezpieczeniowego oraz znajduje się w ścisłej czołówce na rynkach usług bankowych, inwestycyjnych, opieki zdrowotnej. Od 2010 roku PZU SA jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i od momentu debiutu znajduje się w indeksie WIG20. Od roku 2019 wchodzi także w skład indeksu zrównoważonego rozwoju WIG-ESG.

W 2021 r. Grupa PZU opublikowała Strategię na lata 2021-2024 #PZU Potencjał i wzrost, która zakłada budowanie sukcesu Grupy PZU w oparciu o nowoczesne modele biznesowe uwzględniające elementy zrównoważonego rozwoju i wyznaczanie standardów w tym zakresie na rynku finansowym. W 2021 przyjęto także Strategię ESG dla PZU SA i PZU Życie SA na lata 2021-2024.

Opublikowane pierwotnie 2022-02-15

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com