utworzono: 2020-02-04

Designerzy procesów rozwojowych. Miasta odporne na zmianę klimatu

foto

Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska, była panelistką na wydarzeniu, zorganizowanym 4 lutego przez Fundację Veolia Polska i Fundację Szkoła Liderów.

Wątkiem przewodnim konferencji była rola, jaką miasta (w tym również te polskie) odegrać mogą w działaniach na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych - a także sposoby, na które mogą dostosować się do zmian w środowisku, będących skutkiem już zaistniałego wzrostu średniej, globalnej temperatury.

W trakcie swojego wystąpienia Andrzejewska podkreśliła jeden z istotnych elementów całościowego podejścia do zrównoważonego rozwoju miast - rolę zielonej i błękitnej infrastruktury, dostarczającej szeregu usług ekosytemowych, tworzącej przestrzenie odpoczynku dla ludzi oraz rozwoju dla lokalnej flory i fauny.

Dyrektor Centrum podkreślała również rolę edukacji samych mieszkańców, przyczyniającej się do zwiększenia ich świadomości co do czynników środowiskowych wpływających na jakość życia w mieście.

Wydarzenie zgromadziło szereg decydentów z sektora publicznego i prywatnego, liderów opinii oraz samorządowców, wymieniających się wiedzą i doświadczeniem z zakresu budowy gotowych na wyzwania przyszłości miast.

Wśród kwestii powiązanych ze stanem środowiska znalazły się zagadnienia, związane z szeroko zakrojoną termomodernizacją budynków, rozwijaniem elektromobilności czy realizacją przemyślanej polityki przestrzennej.

Istotną rolę odegrała również tematyka wspierania liderów lokalnych zmian, pobudzania rozwoju kapitału społecznego i poczucia wspólnoty.

Fundacja Veolia Polska jest członkiem koordynowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska".

Opublikowane pierwotnie 2020-02-04

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia
Biznes EkologiaEkonatura

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com