utworzono: 2019-09-18

Debata "RZECZPOSPOLITEJ" o neutralności klimatycznej Europy i Polski

foto

Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska, wzięła udział w dyskusji dziennika "Rzeczpospolita", poświęconej wyzwaniu stworzenia do roku 2050 neutralnej emisyjnie gospodarki Unii Europejskiej.

Zgromadzeni na rozmowie eksperci - przedstawiciele administracji publicznej, biznesu, środowisk pozarzdowych i naukowych - analizowali skalę stojącego przed światem wyzwania, wymagające m.in. zmianę ugrundowanych nawyków producentów i konsumentów, a także sprawiedliwego rozłożenia kosztów transformacji.

W trakcie spotkania dyrektor Centrum mówiła o istotnej roli współpracy międzysektorowej w duchu przyjętych przez ONZ Celów Zrownoważonego Rozwoju.

Wskazywała na istotną rolę biznesu w procesie odchodzenia od paliw kopalnych, a także wsparcia, na jakie liczyć może w inicjatywach w rodzaju koordynowanego przez Centrum Partnerstwa SDGs "Razem dla śrdowiska".

– Cieszymy się, że możemy dzięki niemu współpracować z ponad 50 podmiotami. Ok. 90 proc. z nich stanowią firmy. Wspólnie zastanawiamy się, co zmienić w ich działaniu i w jaki sposób inspirować społeczeństwo - mówiła Maria Andrzejewska.

Zwracała również uwagę na fakt, iż firmy inwestujące w zmianę procesów produkcyjnych na bardziej przyjazne dla środowiska nie tylko zyskują w oczach opinii publicznej, ale również tworzą rynek na nowe technologie, potencjalnie poszerzając swoje przyszłe zyski.

Lepsza przyszłość #DlaPlanety

Przedstawiciele uczestniczących w debacie instytucji, firm i organizacji prezentowali w jej trakcie swoje podejście do tematu neutralności klimatycznej.

Dowiedzieli się m.in. o planach Wielkiej Brytanii w tym zakresie, przyjmowanych przez firmy zobowiązaniach z zakresu ich odpowiedzialności społecznej, a także o czekających nam zmianach w sektorach takich jak przemysł, budowa infrastruktury czy transport.

Neutralność klimatyczna, do osiągnięcia której wzywa m.in. najnowszy raport IPCC (Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu), polegać ma na radykalnym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.

Pozostałe w II połowie XXI wieku emisje, jeśli wciąż będą miały miejsce, będą musiały być zrekompensowane wdrażaniem rozwiązań zwiększających ich pochłanianie z atmosfery.

Opublikowane pierwotnie 2019-09-18

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia
Biznes EkologiaEkonatura

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com