utworzono: 2021-02-10

Debata „Czy warto sadzić drzewa? Bioróżnorodność w strategiach biznesowych firm” zorganizowana w ramach programu Climate Leadership

Ekspercka dyskusja pod tytułem „Czy warto sadzić drzewa? Bioróżnorodność w strategiach biznesowych firm” odbyła się 8 lutego o godzinie 14:00 na platformie internetowej Zoom. Uczestnicy debaty dyskutowali o bioróżnorodności w kontekście walki ze zmianami klimatu. Debata została zorganizowana w ramach programu Climate Leadership oraz cyklu Climate Conversations prowadzonego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Różnorodność biologiczna stanowi podstawę harmonijnego współżycia wszystkich gatunków na Ziemi, jest ona także podstawą dla ewolucji oraz trwałości życia w biosferze. Jej zubożenie jest widoczne na przykładzie utraty siedlisk naturalnych, wymierania gatunków, czy zmniejszania zróżnicowania genowego w populacjach. Takie działania mogą przynieść straszliwe konsekwencje dla życia na Ziemi, a niestety poprzez postępujący kryzys klimatyczny, widzimy ich coraz więcej.

W debacie pod tytułem „Czy warto sadzić drzewa? Bioróżnorodność w strategiach biznesowych firm” zaproszeni goście oraz eksperci programu Climate Leadership postanowili pochylić się nad znaczeniem bioróżnorodności w kontekście działań firm mających na celu spowolnienia pogłębiającego się kryzysu klimatycznego. Podczas debaty zorganizowanej w ramach cyklu Climate Conversations, uczestnicy omawiali m.in. wpływ działalności firm na bioróżnorodność, rolę biznesu w działaniach na rzecz ochrony bioróżnorodności oraz możliwości kompensacji śladu węglowego. Przedmiotem dyskusji była również analiza strategii UE ukierunkowanej na walkę z kryzysem klimatycznym. W panelu ekspertów wypowiadali się: Sławomir Brzózek – działacz ekologiczny i niezależny ekspert, Piotr Mikołajczyk – doktor nauk przyrodniczych w Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Marcin Tischner – specjalista w organizacji Proveg Polska oraz Urszula Wiszowata - wykładowczyni na Uczelni Łazarskiego, założycielka portalu Fashionbiznes.pl, zaś za moderację spotkania odpowiadała Maria Andrzejewska, współzałożycielka programu Climate Leadership oraz dyrektorka Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Główny wniosek, do jakiego doszli eksperci w trakcie debaty, to fakt, że potrzebujemy przede wszystkim zmiany modeli biznesowych z uwagi na to, że:

1. W kolejnych dekadach grozi nam wyginięcie nawet miliona gatunków organizmów żywych.

2. Znaleźliśmy się w sytuacji, w której 70% masy wszystkich ptaków na Ziemi stanowi drób hodowlany.

3. Sektor odzieżowy zużywa co roku 1,5 tryliona litrów wody.

Climate Leadership to program budujący społeczność liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz przeciwdziałania nieodwracalnym zmianom zachodzącym na planecie, jakich wyrazem jest kryzys klimatyczny. Program wspiera działania podejmowane przez firmy w celu osiągnięcia neutralności.

Climate Conversations to cykl dyskusji na temat zmian klimatu, łączące podejście teoretyczne z praktycznym – dane o stanie środowiska z informacjami o potencjalnych ryzykach i wyzwaniach (m.in. zmieniającym się otoczeniem regulacyjnym czy innymi megatrendami mającymi wpływ na funkcjonowanie biznesu).

Opublikowane pierwotnie 2021-02-10

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać