utworzono: 2020-12-15

Dane dla klimatu – dyskusja na temat cyfrowej rewolucji w świecie Porozumienia Paryskiego zorganizowana w ramach programu Climate Leadership

foto

Debata „Dane dla klimatu – cyfrowa rewolucja w świecie Porozumienia Paryskiego”, odbyła się 14 grudnia o godzinie 15.00 na platformie internetowej Zoom. Jej uczestnicy odpowiedzieli na pytania dotyczące właściwej analizy raportów środowiskowych oraz biznesowej oceny ryzyk klimatycznych. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach programu Climate Leadership oraz cyklu Climate Conversations prowadzonego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Jego zapis dostępny jest poniżej.

9 grudnia UNEP (Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych) opublikował najnowszą edycję raportu dotyczącego globalnej emisji gazów cieplarnianych Emissions Gap Report 2020 (link do raportu w dolnej części komunikatu). Pokazuje on, że rok 2020 przyniósł redukcję emisji o 7% w stosunku do roku poprzedniego. Nawet tak duży spadek, spowodowany pandemią koronawirusa, nie realizuje przedstawionego w zeszłym roku przez UNEP celu redukcyjnego -7,6% rocznie do końca dekady. Wciąż zmierzamy w kierunku wzrostu globalnej temperatury o 3 stopnie Celsjusza. Wzrasta natężenie susz i huraganów, coraz szybciej topnieją też lodowce. Szansą na walkę z kryzysem klimatycznym są kolejne deklaracje, dotyczące osiągania celu neutralności klimatycznej przez kolejne państwa. Mowa już nie tylko o Unii Europejskiej, ale również o Japonii, Korei Południowej czy Republice Południowej Afryki. Autorzy raportu wskazują także na rolę edukacji, w tym umiejętności prawidłowej analizy danych pochodzących z raportów środowiskowych oraz właściwej oceny ryzyk klimatycznych.

Jak skutecznie analizować dostępne dane, aby móc realnie wpływać na podejmowanie decyzji na poziomie globalnym? W jaki sposób mogą one pomóc biznesowi w działaniach na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej, w ramach ustaleń Porozumienia Paryskiego? Aby odpowiedzieć na te pytania, 14 grudnia w ramach programu Climate Leadership oraz cyklu Climate Conversations została zorganizowana dyskusja pt. „Dane dla klimatu – cyfrowa rewolucja w świecie Porozumienia Paryskiego”. W debacie wzięli udział dr Andrzej Kassenberg, współzałożyciel Instytutu na rzecz Ekorozwoju (InE) i Fundacji Efektywności Energetycznej Polski, Bartłomiej Kozek, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, Małgorzata Wernicka, specjalistka ds. śladu węglowego, a moderację spotkania poprowadził współtwórca programu Climate Leadership, Prof. ALK dr hab. Bolesław Rok.

Wnioski, do jakich doszli eksperci w trakcie debaty wskazują jasno na korelację między poprawną analizą danych środowiskowych, a nastrojami społecznymi. Im więcej mówimy o problemie, tym więcej konsumentów zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i wymaga od biznesów transparentności w kwestii podejścia do ekologii. Prawidłowe reagowanie na zmieniające się oczekiwania społeczne w zakresie rozumienia zmian nawyków konsumenckich może być szansą biznesową przyczyniającą się zarówno do budowania przewagi konkurencyjnej, jak i zmniejszania kosztów działalności oraz jej wpływu na środowisko naturalne.

Climate Leadership to program budujący społeczność liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz przeciwdziałania nieodwracalnym zmianom zachodzącym na planecie, jakich wyrazem jest kryzys klimatyczny. Program wspiera działania podejmowane przez firmy w celu osiągnięcia neutralności.

Climate Conversations to cykl dyskusji na temat zmian klimatu, łączące podejście teoretyczne z praktycznym – dane o stanie środowiska z informacjami o potencjalnych ryzykach i wyzwaniach (m.in. zmieniającym się otoczeniem regulacyjnym czy innymi megatrendami mającymi wpływ na funkcjonowanie biznesu).

Opublikowane pierwotnie 2020-12-15

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia
Biznes EkologiaEkonatura

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com