utworzono: 2020-06-04

Climate Leadership - podsumowanie 1. edycji programu

foto

Dobiega końca pierwsza edycja Climate Leadership – programu eksperckiego, budującego społeczność liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz neutralności klimatycznej. W inicjatywie wzięło udział 10 firm, które zobowiązały się do podjęcia konkretnych oraz odważnych wyzwań. W procesie ich realizacji, inicjator programu Centrum UNEP/GRID-Warszawa, zapewnił wsparcie ekspertów ze świata nauki, administracji oraz organizacji pozarządowych.

Do pierwszej edycji Climate Leadership zgłosiły się: Auchan Polska, Bank Ochrony Środowiska (BOŚ), BNP Paribas Bank Polska, Carrefour Polska, Coca-Cola HBC Polska, ERGO Hestia, Grupa Żywiec, IKEA Retail Polska, Orange Polska oraz Żywiec Zdrój. Pierwszym podjętym przez firmy krokiem był udział w sesjach eksperckich, w trakcie których konsultowano działania takie jak: wypracowanie nowych produktów lub usług, wprowadzenie zmian istotnych cech oferowanych produktów/usług, zmiany procesu wytwarzania czy zmiany w łańcuchu dostaw.

– Ważnym elementem programu jest prezentowanie konkretnych rozwiązań, które wdrożyły firmy. Dzięki temu zyskujemy realny wpływ na środowisko, mający natychmiastowe przełożenie na zmiany w najbliższym otoczeniu – mówi współtwórca programu Climate Leadership prof. ALK dr hab. Bolesław Rok, Dyrektor Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu w Akademii Leona Koźmińskiego, koordynator studiów podyplomowych „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy”.

– W program zaangażowaliśmy kilkudziesięciu ekspertów z różnych branż – mówi Maria Andrzejewska Dyrektor UNEP/GRID-Warszawa. – Dzięki szerokiemu wachlarzowi ich specjalizacji, z naszymi ideami możemy dotrzeć do wielu biznesów i być dla nich wsparciem i inspiracją – dodała.

Carrefour Polska w ramach zobowiązania w programie Climate Leadership dąży do oferowania klientom sieci w możliwie jak najszerszym spectrum opakowań przyjaznym środowisku dostępnych na różnych działach sklepu. Optymalizując lub zmieniając rozdaj opakowań sieć przyczyni się pozytywnie do poprawy jakości wytwarzanych odpadów opakowaniowych, co ułatwi ich dalsze zagospodarowanie i recykling.

– Redukcja korzystania z plastikowych torebek jednorazowego użytku i odpowiednie gospodarowanie odpadami z tworzyw sztucznych to priorytet w działaniach proekologicznych Carrefour. Jest to cel, który firma chce osiągnąć wspólnie z klientami, aby razem walczyć o dobro naszej planety. Aby go osiągnąć sieć działa wielotorowo: wdrażając własne praktyki w ramach strategii opakowaniowej Carrefour, zachęcając dostawców do odpowiedzialnego i innowacyjnego podejścia do biznesu oraz oferując klientom możliwość przyłączania się do organizowanych akcji w myśl idei less waste. Działania, które podejmujemy w ramach strategii opakowaniowej są również elementem globalnej kampanii naszej sieci Act For Food, która jest odpowiedzią na światowe problemy związane z poszanowaniem środowiska naturalnego, pochodzeniem produktów oraz spełnieniem oczekiwań klientów – mówi Barbara Kowalska, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju w Carrefour Polska.

Auchan Polska w ramach realizacji swojej strategii 2022 stawia sobie cele w zakresie walki z marnotrawstwem i użyciem plastiku, redukcji emisji CO2 oraz konsumpcji energii w sklepach. Jednym z głównych obszarów odpowiedzialności firmy jest marka własna Auchan. Wraz z ekspertami Climate Leadership pracujemy nad celem by w roku 2022 100% opakowań marki własnej nadawało się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania.

Celem IKEA jest stać się firmą pozytywną klimatycznie do 2030 roku. W minionym roku finansowym IKEA po raz pierwszy zmniejszyła swój ślad klimatyczny w całym łańcuchu wartości (4,3% r/r) przy jednoczesnym wzroście sprzedaży o 6,5%. Było to możliwe m.in. dzięki inwestycjom w energię odnawialną. W ramach programu „Climate Leadership” pracowaliśmy nad jednym z obszarów naszej strategii zrównoważonego rozwoju People & Planet Positive - optymalizacją dystrybucji produktów w e-commerce - Katarzyna Dulko-Gaszyna, dyrektorka zrównoważonego rozwoju w IKEA Retail Polska.

Przed branżą bankową i ubezpieczeniową również stoją wyzwania związane z neutralnością klimatyczną.

Bank Ochrony Środowiska jest polskim eko-bankiem, który blisko 30 lat specjalizuje się w finansowaniu projektów wspierających ochronę środowiska. Sfinansowane przez BOŚ instalacje odnawialnych źródeł energii w postaci farm wiatrowych mają istotny - 20% udział w krajowej produkcji czystej energii. Od 2019 roku proponujemy gminom finansowe wsparcie w realizacji działań związanych z rządowym programem „Czyste Powietrze”. Poprzez uczestnictwo w Climate Leadership chcemy zachęcać Polaków do inwestowania w rozwiązania wspomagające zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi. Wspólnie z ekspertami Programu opracowaliśmy zakres EKOpożyczki „Nasza woda”, który może pomóc mieszkańcom Polski w dostosowaniu się do zmian klimatu i zapobieganiu skutkom suszy. Szczegóły dotyczące naszego nowego produktu podamy jeszcze w tym tygodniu - powiedział Sławomir Mazurek – Dyrektor Zarządzający Pionem Ekologii i Klimatu oraz Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska.

BNP Paribas zaproponował rozwój oferty produktów i usług Banku oraz promowanie sprawiedliwości klimatycznej pod hasłem Bank Zielonych Zmian.

Kluczowym zobowiązaniem Banku BNP Paribas w zakresie odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego jest wsparcie klientów w transformacji energetycznej, a tym samym rozwój pro-ekologicznych produktów i usług. Bank BNP Paribas nieustannie rozwija ofertę produktów i usług pomagających klientom w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz w rozwoju ich zrównoważonych i ekologicznych inwestycji. Tylko w 2019, zwiększyliśmy 7-krotnie finansowanie projektów OZE i wspierających efektywność energetyczną. Cieszymy się, że mogliśmy się przyłączyć do programu ClimateLeadership i razem z? innymi partnerami działać na rzecz wzmocnienia realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju – podkreślaAdam Hirny, Dyrektor Biura ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju w Banku BNP Paribas.

ERGO Hestia podjęła się redukcji emisji dwutlenku węgla oraz wprowadzenie długofalowej polityki środowiskowo-klimatycznej.

– Od wielu lat ERGO Hestia bierze na siebie odpowiedzialność za środowisko. Aktywnie wspieramy ochronę klimatu poprzez działania, które mają na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej w zakresie działalności biznesowej. Również zarządzanie skutkami zmian klimatu jest naszym priorytetem. Tym bardziej, że te zmiany już dziś mają zauważalny wpływ na działalność ubezpieczeniową. Od 2015 r. cała grupa kapitałowa realizuje swoje zobowiązanie na rzecz klimatu. ERGO Hestia pracuje nad dalszym zmniejszaniem zużycia surowców i redukcji emisji CO2. Kluczowym czynnikiem do osiągnięcia tego celu jest system zarządzania środowiskowego. Również nasze produkty uwzględniają aspekty środowiskowe, dzięki czemu wspieramy klientów dążących do ochrony środowiska. Udział w programie Climate Leadership jest dla nas istotny. Zależy nam na wdrożeniu rozwiązań pro-środowiskowych dla nas i naszych klientów oraz działanie na rzecz pozytywnego wpływu klimatycznego razem z?innymi partnerami – podkreśla Mario Everardo Zamarripa Gonzalez, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w ERGO Hestia.

Orange podejmuje wyzwanie związane z odzyskiwaniem używanych telefonów z rynku. Według badań w domach Polaków kryje się ponad 4 mln nieużywanych telefonów komórkowych. Firma opracowuje mechanizmy zachęcające klientów do pozbywania się niepotrzebnych już urządzeń, aby trafiły do recyklingu lub po naprawie zyskały drugie życie, dzięki czemu zostaje wydłużony ich cykl życia.

– W Orange staramy się, aby technologie były przyjazne środowisku, a oferowane przez nas rozwiązania służyły lepszemu zarządzaniu ograniczonymi zasobami naturalnymi. Dbając, aby nasi klienci mieli bogatą i różnorodną ofertę telefonów komórkowych, nie zapominamy o tym, co zrobią z dotychczas używanymi, starszymi modelami telefonów czy smartfonów. Dlatego zachęcamy klientów do pozbywania się urządzeń oferując im odkup już niepotrzebnych telefonów. Jesteśmy częścią programu Climate Leadeship, ponieważ zależy nam na wypracowaniu innowacyjnych i trwałych mechanizmów zachęcających do pozbywania się niepotrzebnych już sprzętów w odpowiedzialny sposób - mówi Anna Kowalik-Mizgalska, Dyrektor CSR, Analiz i Wydarzeń w Orange Polska.

Największym wyzwaniem klimatycznym producentów napojów jest konieczność konsekwentnego zwiększania ilości plastiku poddawanego recyklingowi, zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, ciepła oraz wody w procesie produkcyjnym czy zmniejszania śladu węglowego przy transporcie produktów.

– Żywiec Zdrój ze szczególną troską dba o naturę, obok kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, jest to kluczowy aspekt przyświecającej nam misji oraz wizji One Planet One Health. Od lat konsekwentnie realizujemy działania, które pozwalają nam zmniejszyć wpływ naszej działalności na środowisko naturalne. Dzięki wdrażanym przez nas rozwiązaniom m.in. znacząco zmniejszyliśmy zużycie energii elektrycznej i ciepła w procesie produkcyjnym, a od 2007 roku zredukowaliśmy ślad węglowy o 48%. Aktywnie wspieramy również rozwój idei gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce. Wyrazem naszego zaangażowania jest realizacja zobowiązania Żywiec Zdrój, zgodnie z którym od 2018 roku zwiększamy konsekwentnie ilość plastiku jaką poddajemy recyklingowi, a w tym roku taka sama ilość plastiku, jaką wprowadzamy na rynek, zostanie z niego zebrana i poddana recyklingowi. Dążymy do tego, ponieważ ponowne wykorzystanie tego surowca pozwoli ograniczyć produkcję pierwotnego plastiku i zużycie zasobów naturalnych, a także emisję gazów cieplarnianych. Wierzymy, że dzięki bliskiej współpracy z partnerami w ramach programu Climate Leadership, podejmowane przez nas działania będą jeszcze bardziej efektywne i pozwolą nam osiągnąć zamierzone cele – komentuje Edyta Krysiuk-Kowalczyk, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju w Żywiec Zdrój.

Coca-Cola HBC Polska, zgodnie ze swoimi zobowiązaniami zrównoważonego rozwoju, od lat wdraża prośrodowiskowe rozwiązania. Priorytetem jest redukcja zużycia wody potrzebnej do wyprodukowania jednego litra naszych napojów, recykling odpadów oraz zmniejszenia zapotrzebowania na energię, co ma bezpośredni wpływ na redukcję emisji CO2 do atmosfery. – Dzięki innowacyjnemu podejściu, od 2010 roku zmniejszyliśmy emisję CO2 o niemal 50 proc. Od 2001 r. „odchudziliśmy” nasze opakowania o 45 proc. Współpracujemy z interesariuszami na rzecz efektywnego systemu zbiórki i recyklingu naszych opakowań konsumenckich - w 2019 r. niemal 60 proc. z nich zostało zebranych i poddanych recyklingowi. Przed nami jeszcze dużo pracy, by zrealizować ambicję Coca-Cola „Świat Bez Odpadów”, zgodnie z którą do 2030 r. ekwiwalent 100 proc. naszych opakowań, które trafią do konsumenta zbierzemy i poddamy recyklingowi. – wyjaśnia Katarzyna Borucka, Dyrektor ds. Public Affairs i Komunikacji w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie. Obecnie wdrażamy rozwiązanie w zakładzie w Staniątkach, które umożliwi wytwarzanie butelek ze 100 proc. r-PET, czyli w pełni z materiału pochodzącego z recyklingu. W ten sposób redukujemy wykorzystanie pierwotnego plastiku i konsekwentnie wdrażamy nasze zobowiązanie, że 35% wszystkich butelek PET będzie pochodziło z materiału PET z recyklingu lub z odnawialnych materiałów. Wierzymy w świat bez odpadów i zależy nam na budowaniu międzysektorowych partnerstw, bo tylko dzięki zaangażowaniu i współpracy szerokiej koalicji interesariuszy tę ambicję będziemy mogli zrealizować. Dlatego przystąpiliśmy do programu Climate Leadership – mówi Katarzyna Borucka, dyrektor ds. korporacyjnych Coca-Cola HBC Polska.

Do programu dołączyła również Grupa Żywiec, która skupiła się m.in. na ponownym wykorzystywaniu odpadów w innych obszarach. - Wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi wspieramy zrównoważone rolnictwo, które opiera się na racjonalnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi, ochronie bioróżnorodności i wykorzystywaniu przyjaznych środowisku metod, takich jak dbanie o naturalną strukturę ziemi, jej dobrą kondycję i zdrowie – mówi Magdalena Brzezińska, dyrektor ds. Korporacyjnych Grupy Żywiec. - Ponadto by sprostać wyzwaniom zmian klimatycznych dążymy do ograniczania poziomu naszej emisji gazów cieplarnianych. Dotychczas ograniczyliśmy emisję o 53,6%. Jednocześnie, mając świadomość wyzwania dotyczącego ograniczonych zasobów niektórych surowców, dążymy do zamykania obiegu gospodarki w procesie postępowania z odpadami poprzez możliwość ponownego wykorzystania odpadów w innych obszarach niż proces produkcji piwa oraz ograniczenie zużycia wody, energii i surowców.

Większość podjętych przez uczestników Climate Leadership zobowiązania były konsultowane z niezależnymi ekspertami zewnętrznymi ze świata nauki, organizacji pozarządowych, administracji publicznych, twórców startupów pozytywnego wpływu. Wśród nich: dr Agata Rudnicka, współautorka jednych z pierwszych w Polsce badań poświęconych współpracy organizacji pozarządowych z biznesem, dr Justyna Szumniak-Samolej oraz dr Ewa Jastrzębska, reprezentujące Szkołę Główną Handlową, dr Magdalena Krukowska, współtwórczyni pierwszego w Polsce indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index, twórczyni bloga "Biznes (nie)etyczny", Katarzyna Wągrowska, autorka bloga ograniczamsie.com i książki "Życie zero waste. Żyj bez śmieci i żyj lepiej", Marcin Popkiewicz autor bestsellerów „Świat na rozdrożu”, „Rewolucja energetyczna. Ale po co?” i „Nauka o klimacie”. Redaktor portali ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl, Mirella Panek-Owsiańska, wieloletnia prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, była członkini zarządu CSR Europe, Zbigniew Gajewski, Partner w Ośrodku dialogu i analiz THINKTANK, Marcin Koziorowski, twórca startupu Ecobean, budującego gospodarkę obiegu zamkniętego, który wdraża nowy model biznesowy na rynku HORECA.

Opublikowane pierwotnie 2020-06-04

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia
Biznes EkologiaEkonatura

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com