utworzono: 2021-01-15

2. edycja programu Climate Leadership powered by UN Environment pod patronatem dziennika Rzeczpospolita

Dziennik Rzeczpospolita objął patronatem 2. edycję programu Climate Leadership powered by UN Environment, odbywającą się na przełomie 2020/2021.

Program Climate Leadership ma na celu budowę społeczności liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Od początku swojej działalności Program pomaga firmom odpowiadać na oczekiwania społeczne poprzez łączenie ich przedstawicieli z ekspertami różnych specjalności, przez co wnosi duży wkład w neutralizację szkodliwego wpływu biznesu na środowisko. Dzięki udziałowi w pierwszej edycji programu Climate Leadership, aż 10 firm z różnych branż podjęło zobowiązania środowiskowe oraz uzyskało eksperckie wsparcie z zakresu wdrażania ekologicznych i zrównoważonych rozwiązań w swoich przedsiębiorstwach.

Objęcie patronatem „Rzeczpospolitej” programu Climate Leadership jest przypieczętowaniem dotychczasowej współpracy, która podyktowana wspólną troską o środowisko naturalne, pojawiła się między podmiotami już podczas pierwszej edycji programu. „Rzeczpospolita podobnie jak program Climate Leadership włączyła się w walkę o lepszą, a przede wszystkim czystszą przyszłość dla naszej planety. Dzięki objęciu patronatem naszego Programu, możemy rozwijać współpracę oraz poszerzać wzajemne horyzonty.” – komentuje Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, współtwórczyni i koordynatorka programu. W ramach dotychczasowej współpracy została m.in. zorganizowana debata pt. „Zrównoważony rozwój firm. W jaki sposób biznes powinien zaangażować się w walkę ze skutkami zmian klimatu” prowadzona przez dziennikarza Michała Niewiadomskiego, z gościnnym uczestnictwem Marii Andrzejewskiej.

Obecna edycja programu miała swoją inaugurację 26 października 2020r. i aktualnie prowadzi nabór firm do programu. Objęcie patronatem medialnym programu Climate Leadership przez dziennik „Rzeczpospolita” nastąpiło w dniu 04.01.2021r.

Opublikowane pierwotnie 2021-01-15

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać