utworzono: 2019-05-31

Na pierwszym spotkaniu CLIMATE CONVERSATIONS o globalnym kontekście i polskich realiach

foto

Zrealizowane przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa we współpracy z Ambasadą Norwegii spotkanie zainicjowało działania Misji Klimat Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska”. Prezentacjom prelegentów towarzyszyła ożywiona dyskusja przedstawicieli biznesu, instytucji publicznych, mediów i samorządu.

Gościem pierwszego spotkania z cyklu Climate Conversations, otwartego przez Tale Kandal - Radcę Ministra i Zastępczyni Szefa Misji Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce, był Svein Tveitdal - współtwórca siostrzanego ośrodka GRID-Arendal, zaangażowany w tworzenie Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Ratowanie planety

Obecny dyrektor organizacji Klima2020, skupiającej się na komunikowania kwestii klimatycznych, w swym wystąpieniu "Climate Peril - global status after Paris and Katowice" przypomniał o wadze utrzymania średniego wzrostu globalnej temperatury na poziomie 2, a najlepiej 1,5 stopni Celsjusza w porównaniu do jej poziomów z ery preindustrialnej. W ciągu ostatnich 200 lat działalność człowieka podniosła ją już o 1 stopień.

Tveitdal odniósł się w jego trakcie do ogromnych różnic między naukowymi wymaganiami, dotyczącymi redukcji emisji gazów cieplarnianych, a aktualnymi zobowiązaniami redukcyjnymi, zadeklarowanymi przez poszczególne kraje. Kolejne lata negocjacji oraz braku stanowczych działań przyczynić się miały do tego, że potrzebne nam dziś roczne redukcje emisji gazów cieplarnianych są znacznie wyższe, niż gdybyśmy zaczęli działania redukcyjne jeszcze w roku 2000.

Gość spotkania wskazywał, że firmy i całe gospodarki, które nie zdecydują się na szybkie przejście na tory zrównoważonego rozwoju będą na dłuższą metę ponosić coraz rosnące koszty społeczne i ekonomiczne. Ociąganie się z działaniem skończyć się może zarówno olbrzymią utratą bioróżnorodności czy topnieniem lodowców za kołami podbiegunowymi, ale również problemami z wyżywieniem rosnącej, globalnej populacji.

Środowisko nad Wisłą

Wystąpienie dyrektora inicjatywy Klima2020 uzupełnił specjalista ds. zrównoważonego rozwoju w Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Bartłomiej Kozek.

W trakcie swojej prezentacji "Overcoming the climate crisis - working #ForThePlanet in Poland" przedstawił on historię zainteresowania tematyką środowiskową w Polskę, panoramę obecnych ruchów społecznych, trendów oraz aktorów, kształtujących dyskusje wokół kwestii klimatycznych w naszym kraju.

Znalazło się w niej miejsce m.in. na wspomnienie o pionierach ochrony przyrody w Polsce, protestach społecznych w latach 80. XX wieku oraz narodzinach ruchów miejskich, domagających się zrównoważonego rozwoju swoich miejscowości. Zaprezentowane zostały działania i zapowiedzi obecnego rządu, dotyczące polityk wpływających na klimat – od COP24 po pomysły odbudowy sieci regionalnego transportu publicznego.

Zaprezentowane zostały również działania Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska”, w tym zbliżająca się druga edycja kampanii Zielona wstążka #DlaPlanety, która w tym roku przebiegać będzie pod hasłem walki z zanieczyszczeniem powietrza – zarówno tym lokalnym (smog), jak i globalnym (klimat).

Mapowanie wyzwań

Wydarzeniu - pierwszym w ramach nowej Misji Klimat Partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska" - towarzyszyła ożywiona dyskusja osób uczestniczących w spotkaniu.

Wśród poruszanych w jej trakcie tematów znalazła się m.in. kwestia przekonywania do działań prośrodowiskowych decydentów oraz opinii publicznej, wykorzystywania narzędzi polityk publicznych (takich jak klimatyczne taryfy celne, dywidenda węglowa wypłacana obywatelom z pieniędzy pozyskiwanych od zanieczyszczających środowisko czy ekologiczna reforma podatkowa) oraz przedstawiania powiązań związków między polityką klimatyczną a innymi dziedzinami życia, np. zdrowiem publicznym czy migracjami.

Opublikowane pierwotnie 2019-05-31

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia
Biznes EkologiaEkonatura

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com