utworzono: 2020-01-23

O obliczach kryzysu klimatycznego na kolejnym spotkaniu “CLIMATE CONVERSATIONS”

foto

Szkolenie Go Responsible “Analizy scenariuszowe i raportowanie kwestii środowiskowych”, które odbyło się 23 stycznia, zorganizowane zostało we współpracy z Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Specjalista ds. Zrównoważonego rozwoju Centrum, Bartłomiej Kozek, prezentował w jego trakcie najnowsze ustalenia naukowe, zawarte w raportach rodziny ONZ, takich jak materiały IPCC (Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu), UNEP (cykl “Emissions Gap Report”) czy publikacja “United in Science”.

Biznes i środowisko

Wśród poruszanych przez eksperta tematów nie zabrakło kwestii, związanych z działaniami na rzecz likwidacji luki między obecnymi emisjami gazów cieplarnianych a ich poziomami, umożliwiającymi ograniczenie wzrostu średniej, globalnej temperatury do poziomu 2, a najlepiej 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu do okresu przed rewolucją przemysłową.

Obok kontekstu globalnego mówił również o negatywnym wpływie zmieniającego się klimatu na Polskę, wyrażającym się m.in. w nasilaniu się problemu suszy czy występowania gwałtownych zjawisk pogodowych.

Zanieczyszczenia środowiska będą na polski biznes na wielu poziomach – od problemów, związanych z ograniczonym dostępem do wody na potrzeby krajowego systemu energetycznego, aż po unijne ambicje w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej, włącznie z osiągnięciem przez ten blok gospodarczy celu neutralności klimatycznej do roku 2050.

Spojrzenie w przyszłość

Kozek zaprezentował najważniejsze inicjatywy, które w najbliższych miesiącach zamierza w ramach “Zielonego Ładu dla Europy” zaprezentować Komisja Europejska – od pomysłu na podwyższenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 z 40 do 50-55%, poprzez plany wspierania rozwoju morskiej energetyki wiatrowej czy elektromobilności, aż po strategię rozwoju przemysłu i rozwijania zeroemisyjnych technologii produkcji stali.

Kwestie klimatyczne mają na szczeblu europejskim coraz większy wpływ na legislację, która na pierwszy rzut oka nie kojarzy się z tą tematyką, co pokazywał na przykładzie działań na rzecz ograniczania stosowania jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych czy zaostrzania wymogów, dotyczących efektywności sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wszystkie te trendy wymagać będą od świadomych skali wyzwań środowiskowych firm odzwierciedlenia ryzyk w ich strategiach biznesowych - ekspert Centrum wskazał na wydany przez firmę Arup raport “2050 Scenarios” jako przykład na to, w jaki sposób analizować można potencjalne trajektorie trendów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych.

Dla ludzi, #DlaPlanety

Zgromadzone na wydarzeniu osoby, reprezentujące m.in. branżę energetyczną, meblarską czy ubezpieczeniową, mogły zapoznać się również z prezentacjami ekspertów, reprezentujących Go Responsible, TAYLORS Group oraz Diaphane Software.

Dzięki ich udziałowi mogli zapoznać się z szeregiem ważnych dla przedsiębiorców kwestii, takich jak komunikowanie i raportowanie kwestii ESG (środowiskowych, społecznych i związanych ze sposobem zarządzania firmami) czy mierzenie emisji gazów cieplarnianych w ramach organizacji i w łańcuchu dostaw.

Szkolenie, prowadzone przez Przemysława Oczypa, miało miejsce w Klubokawiarni “Pożyteczna” - instytucji, zatrudniającej osoby o niskim i średnim stopniu niepełnosprawności umysłowej, tworzącym przyjazną im przestrzeń na warszawskim Nowym Świecie.

Opublikowane pierwotnie 2020-01-23

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia
Biznes EkologiaEkonatura

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com