utworzono: 2020-11-24

Climate Conversation i Akademia ESG: Wspólnie o klimatycznych wyzwaniach dla biznesu

foto

Całodniowy warsztat, zrealizowany w partnerstwie Go Responsible oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa, wskazywał na skalę wyzwania klimatycznego oraz na rolę analiz scenariuszowych, pozwalających firmom na badanie odporności ich modeli biznesowych na kryzys klimatyczny.

Zajmujący się tymi zagadnieniami eksperci - reprezentujący Centrum Bartłomiej Kozek oraz Przemysław Oczyp z GoResponsible - przybliżali osobom uczestniczącym w wydarzeniu „Analizy scenariuszowe i ryzyka związane z klimatem” stan wiedzy o klimacie oraz konsekwencje, jakie jego zmiany niosą dla działalności biznesowej.

Horyzont zdarzeń

Przedmiotem dyskusji był wpływ, jaki mają na firmy trendy, związane z kryzysem klimatycznym - zarówno te bezpośrednie, związane ze stanem globalnego ekosystemu, jak i odpowiedziami politycznymi i społecznymi, mającymi na celu jego powstrzymanie.

Analizie poddane zostały zróżnicowane scenariusze rozwoju sytuacji (stanu środowiska, otoczenia regulacyjnego czy postępu technologicznego) w zależności od poziomów wzrostu średniej, globalnej temperatury i wpływ, jakie zmiany te mogą mieć np. na dostęp do surowców, stabilność łańcuchów dostaw czy warunki wymiany handlowej.

Nie zabrakło kwestii, związanych ze zmieniającym się otoczeniem regulacyjnym (w szczególności planów, realizowanych na szczeblu unijnym w ramach Europejskiego Zielonego Ładu), aktywizmem klimatycznym czy nawykami konsumenckimi.

Świadomość wpływu (obecnego i potencjalnego) tego typu czynników na modele biznesowe firm już dziś sprawia, że ich część angażuje się w koalicje na rzecz ambitnych działań z zakresu ochrony środowiska czy też deklaruje śmiałe posunięcia, dotyczące np. inwestowania w odnawialne źródła energii, wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym czy wspierania transformacji swojego łańcucha wartości.

Analizy scenariuszowe

Narzędziem, umożliwiającym realizację tego typu zmian w biznesie są analizy scenariuszowe, których zadaniem jest badanie wpływu zmian klimatu na przedsiębiorstwo.

Duże firmy już dziś powinny realizować takie analizy, uwzględniające zarówno scenariusz(e) utrzymania się wzrostu średniej, globalnej temperatury na poziomie nieprzekraczającym 2 stopni Celsjusza, jak i sytuację, w której społeczności międzynarodowej cel ten się nie powiedzie.

Trenerzy i uczestnicy wspólnie zastanawiali się nad wyzwaniami, związanymi z przygotowaniem tego typu materiałów, analizowali również najważniejsze aspekty funkcjonowania firm i branż, na które wpływ może mieć kryzys klimatyczny. Dobre praktyki polskich i zagranicznych firm zaprezentował również Marcin Grzybek, menedżer CSR w Go Responsible.

Wydarzenie odbyło się w ramach dwóch cykli organizacji, zaangażowanych w jego przygotowanie - „Akademii ESG”, zainicjowanej przez Go Responsible, oraz Climate Conversations - serii rozmów o kryzysie klimatycznym, jego konsekwencjach i rozwiązaniach, realizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Opublikowane pierwotnie 2020-11-24 w serwisie Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia
Biznes EkologiaEkonatura

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com