utworzono: 2021-12-16

Chapter Zero Poland nowym partnerem programu Climate Leadership

foto

Chapter Zero Poland, które jest częścią Climate Governance Initiative, to program rozwoju kompetencji organów nadzorczych i zarządczych spółek. Celem polskiej odsłony tej międzynarodowej inicjatywy jest podniesienie świadomości konsekwencji zmian klimatycznych dla firm oraz wpływu biznesu na klimat. Program oparty na międzynarodowej współpracy ma dostarczać wiedzę i narzędzia oraz stanowić platformę wymiany doświadczeń dla członków rad nadzorczych oraz eksperckiego środowiska, zajmującego się tematem zmian klimatu w Polsce i na świecie.

Chapter Zero Poland, zostało uruchomione w Polsce w 2021 z inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu w partnerstwie merytorycznym z Deloitte Polska. W ciągu pierwszych 7 miesięcy dołączyło prawie 80 przedstawicieli i przedstawicielek rad nadzorczych, zarządów firm w Polsce oraz eksperci_tki zajmujący się tematami związanymi z przeciwdziałeniem zmianom klimatu. Jako inicjatywa oparta na międzynarodowej współpracy ma dostarczać wiedzę i narzędzia oraz stanowić platformę wymiany doświadczeń dla członków rad nadzorczych oraz eksperckiego środowiska, zajmującego się tematem zmian klimatu w Polsce i na świecie. Działania z tego zakresu będą kontynuowane i rozwijane także w 2022 roku. Pierwsze spotkanie otwarte dla wszystkich osób zaangażowanych w Chapter Zero Poland odbędzie się 21 stycznia.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa dołącza jako Ekspercka organizacja partnerska do inicjatywy, a pierwsze spotkania z naszymi ekspertami odbędą się w marcu 2021r.

Przystąpienie do Chapter Zero Poland następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie chapterzero.pl. Zgłoszenie podlega weryfikacji przez Komitet Sterujący projektu, który zatwierdza poszczególnych kandydatów i kandydatki. Inicjatywa adresowana jest do członków rad nadzorczych lub zasiadających w organie zarządczym firmy oraz osób zaangażowanych w działania w zakresie zmian klimatycznych.

Opublikowane pierwotnie 2021-12-16

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com