utworzono: 2020-11-09

Centrum UNEP/GRID-Warszawa na B CORP SUMMIT WARSAW

foto

Reprezentanci Centrum zaprezentowali wpływ zmian klimatu i utraty różnorodności na funkcjonowanie biznesu w Polsce i na świecie.

Dwudniowa, międzynarodowa konferencja, która odbyła się 5 i 6 listopada, zgromadziła teoretyków, praktyków i osoby zainteresowane rozwijaniem przedsięwzięć biznesowych przyjaznych dla ludzi i środowiska.

Na transmisję internetową wydarzenia, zorganizowanego przez Better. Social Design Company – uczestnika koordynowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa Partnerstwa SDGs “Razem dla środowiska” – zapisało się niemal 400 osób.

W ramach toczonych po angielsku dyskusji, uporządkowanych za pomocą czterech żywiołów – powietrza, ognia, wody i ziemi – odbył się również warsztat “Lepszy klimat – lepszy biznes”, przeprowadzony przez specjalistów Centrum.

W jego trakcie Piotr Mikołajczyk oraz Bartłomiej Kozek dyskutowali na temat skali wyzwań, związanych z trwającym kryzysem klimatycznym oraz postępującą utratą różnorodności biologicznej.

Łączenie punktów

W swojej dyskusji podkreślali znaczenie dobrego stanu środowiska dla działalności biznesowej. Jego degradacja oznaczać może m.in. zakłócenia w łańcuchach dostaw, wyższe ceny żywności w wyniku suszy czy wzrostu ilości gwałtownych zjawisk pogodowych, a nawet utrata korzyści, związanych ze znikaniem nieznanych nam dziś gatunków o potencjalnych właściwościach leczniczych.

Istotnym tematem rozmowy była również aktualna kwestia pandemii koronawirusa, jak na dłoni pokazująca powiązania między rosnącą presją człowieka na środowisko a ryzykiem, jakie presja ta generuje dla naszej jakości życia. Coraz bliższe stykanie się człowieka z dzikimi zwierzętami znacząco zwiększać będzie ryzyko zaistnienia podobnych chorób odzwierzęcych w przyszłości.

Alternatywą staje się odchodzenie od modelu “biznesu takiego jak zwykle”, realizowane za pomocą zróżnicowanej palety narzędzi - poszerzania wiedzy o stanie środowiska oraz powiązaniach między środowiskowymi, społecznymi i gospodarczymi aspektami zrównoważonego rozwoju, współpraca międzysektorowa, dobrowolne zobowiązania firm i działania legislacyjne.

Liderzy potrzebni od zaraz

Biznes, jak przekonywali prowadzący, ma do wyboru objęcie przywództwa w dziedzinie klimatu (i szerzej – ochrony środowiska) poprzez swe oddolne działania lub czekanie na konieczne zmiany prawne, które wymuszać na nim będą inwestowanie w proklimatyczne rozwiązania - nie zawsze w dogodnym dla danej firmy momencie.

Już dziś ma do swojej dyspozycji szereg metod i narzędzi, umożliwiających mu zmianę swojego wpływu na otoczenie na bardziej pozytywny – od skali strategicznej w postaci sformułowanych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz Dekady Odtwarzania Ekosystemów, aż po praktyczne zasady i wytyczne związane z ekonomiczną wyceną dóbr i korzyści świadczonych nam przez ekosystemy (usług ekosystemowych) w celu uwzględniania ich wartości w rachunku ekonomicznym i modelu biznesowym.

Wskazywali również na praktyczną realizację oddolnej zmiany biznesu, takie udział w realizowanych przez Centrum UNEP.GRID-Warszawa projektach, takich jak Climate Leadership czy działania, realizowane w rejonie Karpat.

Opublikowane pierwotnie 2020-11-09

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia
Biznes EkologiaEkonatura

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com