utworzono: 2019-10-23

Biznes, człowiek i przyroda na konferencji "ZMIANY KLIMATYCZNE W POLSCE"

foto

Maria Andrzejewska oraz Monika Szewczyk były panelistkami na wydarzeniu, zorganizowanym przez Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie i Polską Akademię Nauk.

Na wydarzeniu, które odbyło się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego z okazji Dnia Narodów Zjednoczonych, mówiły o wpływie zmian klimatu na środowisko oraz roli biznesu w redukowaniu emisji gazów cieplarnianych.

W trakcie panelu "Co na to biznes?" dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska, zwróciła uwagę na fakt, iż rosnąca świadomość konsumentów wymuszać będzie na firmach zmiany w ich modelu biznesowym.

Przypomniała również o sposobach, na które biznes może wykorzystywać wiedzę innych organizacji i instytucji na rzecz działań dla ludzi i środowiska - w tym o koordynowanym przez Centrum Parterstwie SDGs "Razem dla środowiska"

Zapowiedziała również start inicjatywy, mające mobilizować przedsiębiorstwa na rzecz realnych zmian w kierunku neutralności klimatycznej - programu "Climate Leadership".

Reprezentanci biznesu i środowisk naukowych mówili w trakcie dyskusji o podejmowanych przez siebie działaniach - od zaoferowania konsumentom instalacji paneli fotowltaicznych przez firmę IKEA, poprzez zamianę opakowań na papierowe przez Samsunga po kurtki z plastiku z recyklingu od Jack Wolfskin.

Środowisko zmian

W debacie "Co na to przyroda?" dr Monika Szewczyk mówiła o powiązaniach między wzrostem średniej, globalnej temperatury a zmianą zasięgów poszczególnych gatunków na obszarze Polski.

Zwróciła również uwagę uczestników na opublikowany w tym roku raport IPBES - Międzyrzadowej Platformy Bioróżnorodności i Usług EKosystemowych - wedle którego w najbliższych kilkudziesięciu latach zagrożonych wyginięciem może być nawet milion gatunków organizmów żywych.

Zauważyła, że nawet gdyby udało nam się osiągnąć stan globalnej neutralności klimatycznej to nawet wówczas inne czynniki negatywnego wpływu człowieka na środowisko wciąż stanowić będą zagrożenie dla bioróżnorodności.

Innymi, istotnymi elementami dyskusji były również kwestie związane z gospodarowaniem zasobami wodnymi - od skutecznych sposobów na retencję po stan Bałtyku.

W trakcie zorganizowanego w BUW spotkania nie zabrakło również tematów, takich jak polityka energetyczna państwa, powiązania między zanieczyszczeniami powietrza a klimatem oraz aktywizm klimatyczny młodych.

Opublikowane pierwotnie 2019-10-23

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia
Biznes EkologiaEkonatura

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com