utworzono: 2021-01-27

Bank BNP Paribas kolejnym uczestnikiem programu Climate Leadership

foto

Bank BNP Paribas dołączył do 2. edycji ​​programu „Climate Leadership powered by UN Environment”. Firma, będąca także uczestnikiem pierwszej edycji Programu, już drugi rok z rzędu będzie pracować na rzecz dążenia do neutralności klimatycznej. Współpracując z ekspertami, uczestnicy wypracują plany konkretnych zmian, które w mierzalny sposób będą spełniać założenia Programu – wdrożenia rzeczywistych transformacji ukierunkowanych na przeciwdziałanie pogłębiającemu się kryzysowi klimatycznemu.

Celem programu Climate Leadership jest budowa społeczności liderów biznesu, którzy rozumiejąc konieczność zmiany dla klimatu dostrzegają w niej szansę na rozwój. Współpracując z zewnętrznymi ekspertami Programu, firmy opracowują, a następnie wdrażają rozwiązania w wymierny sposób zmniejszające ich wpływ na globalny klimat. Jak napisał Profesor Bolesław Rok w publikacji podsumowującej pierwszą edycję programu – „Można się poddać i czekać aż kolejne katastrofy doprowadzą do totalnego chaosu w perspektywie kilkunastu lat — a może nawet wcześniej. Można też po prostu zacząć te konieczne zmiany wprowadzać, krok po kroku, choćby to były mikrokroki. Bo żeby doprowadzić do zmiany, trzeba przede wszystkim zacząć zmieniać”.

W pierwszej edycji do Programu Climate Leadership Bank BNP Paribas zobowiązał się do rozwijania oferty produktów i usług wspierających transformację energetyczną przeznaczonych dla osób indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorstw.

- Przeciwdziałanie zmianom klimatu i wspieranie Klientów w transformacji energetycznej poprzez oferowanie produktów i usług wspierających proekologiczne rozwiązania to zobowiązania na stałe wpisane w naszą tożsamość. Jako Bank Zielonych Zmian angażujemy się w różnorodne inicjatywy promujące działania na rzecz klimatu, własną postawą chcemy inspirować innych. Cieszymy się, że mogliśmy po raz drugi dołączyć do Climate Leadership i w gronie świadomych firm, wspieranych przez ekspertów Programu wypracowywać rozwiązania chroniące naszą planetę – komentuje Maria Krawczyńska, Dyrektor Biura i Zrównoważonego Rozwoju w Banku BNP Paribas.

W 2020 roku do Programu przystąpiło łącznie dziesięć firm, które wypracowały wdrażane obecnie pro-klimatyczne rozwiązania. Podsumowanie pierwszej edycji przedstawione zostało w publikacji „Biznes na rzecz zmiany”.

Pomysłodawcami programu Climate Leadership są Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa Maria Andrzejewska i Profesor Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa od blisko 30 lat realizujące w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest także inicjatorem Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”. Przez cztery lata działań w Partnerstwie firmy i organizacje pracują na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, ze szczególną troskę traktujące ich środowiskowy wymiar. Bank BNP Paribas jest aktywnym uczestnikiem tych działań współpracując w zakresie m.in. zadań Celu 7 „Czysta i dostępna energia”, Celu 11 „Zrównoważone miasta i społeczności”, oraz – kluczowego dla Banku BNP Paribas – Celu 13 „Działania w dziedzinie klimatu”.

O Banku BNP Paribas

Bank BNP Paribas notowany od 2011 r. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych jest częścią grupy bankowej BNP Paribas obecnej w 71 krajach. W Polsce jako bank uniwersalny o globalnym zasięgu kieruje usługi do klientów detalicznych, Wealth Management, a także firm w segmentach mikro, MŚP i bankowości korporacyjnej. BNP Paribas jako Bank Zielonych Zmian wspiera klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, ogranicza negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne oraz inspiruje klientów do podejmowania trafnych decyzji finansowych.

Opublikowane pierwotnie 2021-01-27

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia
Biznes EkologiaEkonatura

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com